Tvůj partner vždy bude tvým zrcadlem

Lidský mozek má neuvěřitelnou sílu, kterou můžeme přirovnat ke gravitaci. Gravitaci nevidíme a necítíme, a přesto udržuje celý vesmír pohromadě. Stejně tak síla lidského mozku není vidět a dělá divy. Jak? Vše, co se do něj zapíše, má tendenci se odrážet v našem životě.

Nepřipadá vám zvláštní, že se vám určité situace opakují stále dokola? Snažíte se, aby tomu tak nebylo. A ejhle: Dosahujete opět stejných výsledků. Nejde o žádný osud ani projev trestu. Pouze se vám zobrazuje pravda zapsaná ve vaší hlavě. 

Mozek si zapisuje vše

Mozek si během života zapisuje vše, co vidí a slyší. A nemusí to být vždy jenom slova a obrazy, mohou to být i emoční prožitky a názory. Těmto zápisům říkáme Emoční rovnice. Jde o zápis, který se dostal do vaší hlavy v různých emočních situacích, či působením emočních dedukcí (například při bolestivých rozchodech).

Všichni si dokazujeme vlastní pravdy zapsané v naší hlavě, ale 80% z nich si nejsme vědomi. Poněvadž neznáme své vlastní zápisy v mozku, je pravděpodobné, že občas nám nebudou dokazované pravdy zrovna příjemné. Můžeme se ocitnout v situacích, které nám budou protivné či pro nás budou bolestivé. Jde však pouze o projev a důkaz existence určitého emočního zápisu. 

Projevy emočních zápisů

Síla emočních zápisů se projevuje následovně: Za prvé utvářejí naše chování a myšlení a za druhé dokazují se nám s pomocí různých životních prožitků. Pokud tedy prožíváte nepříjemné situace ve vztahu, nezoufejte a nestěžujte si. Nesnažte se hledat viníka. Do vztahu jste přece vstoupili dobrovolně a nesete zodpovědnost za to, jaký dnes je. Pouze si v něm oba potvrzujete určité pravdy, které máte zapsané v hlavě.

V době hledání si myslíme, že partner je tím pravým. Proč jinak bychom ve vztahu s ním zůstávali? Již v tomto období dostáváme od mozku impulz, že partner je přijatelný, a jsme ochotni do vztahu vstoupit. Teprve později dochází ke kolizím a probouzení. Začneme vztah vnímat realističtěji a máme tendenci jej přehodnocovat. 

Potvrzování emočních zápisů

Ať už je vztah v jakékoliv fázi, vždy platí pravidlo potvrzování emočních zápisů. Vždy si se svým partnerem, ať už ho později vnímáte dobře, či špatně, budete navzájem dokazovat své emoční rovnice. Budete mít za to, že společně prožíváte určité pravdy, nemusíte však být schopni tyto pravdy přesně identifikovat.

Potvrzování rovnice přináší příjemné i nepříjemné zážitky a dedukce. Vzájemně shodné rovnice přinášejí například shodu v názorech či podobných stížnostech a dvojice má pocit, že v partnerovi nachází oporu a porozumění. Nepříjemné zážitky nastávají, pokud se dokazují rovnice s bolestivým uvědoměním.

Jako důkaz jsem pro vás srovnal emoční rovnice dvou partnerů, kteří jsou ve vztahu již 5 let a podnikli odhalení svých emočních rovnic společně s kvalifikovaným koučem.

Každý z partnerů u sebe odhalil skoro 300 emočních rovnic. Čím více mají shodných bezbolestných, tím více si budou rozumět a potvrzovat si své pravdy. Ty sice mohou být i destruktivní, ale když je jim ve vztahu dobře, koho to zajímá? Ty bolestivé rovnice se budou projevovat propady a výčitkami. Pokud si je dvojice nenalezne a nevyřeší, může se jim i jinak životaschopný vztah rozpadnout.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.