Jak si vytvořit nerozpadnutelný vztah?

Při svých setkáních s klienty se často setkávám s otázkou jak to udělat, abych si životního partnera správně vybral, aby se mi vztah s ním časem nerozpadl a nezevšedněl, aby mi partnerka neutekla s jiným?
Rozhodl jsem se proto, že seskupím nejdůležitější pravidla, jejichž uplatňováním si vytvoříte vztah, po kterém toužíte.

Nejprve si ale uvědomme, že nás sice všechny několik let učili, jak psát a počítat, ale již nikdo nám nevštěpoval základy vztahové inteligence, takže jsme vlastně úplní vztahoví analfabeti. Neumíme se ve vztazích pohybovat a případné lásky řešíme pomocí vrozené inteligence, což není nic jiného než metoda pokus a omyl.

3 stádia v oblastí vztahů

Do prožívání zdravých vztahů musíme dorůst. V prvním stadiu jsme všichni v tzv. vztahové závislosti. Jsme závislí na matce, na kamarádech a na první lásce. Nedovedeme si život bez nich představit. Kdyby nás nechali být, máme pocit, že život končí. Říkáme si: „Když uděláte, co já chci, budu se mít dobře“. Mnozí lidé se z této závislosti nevyhrabou za celý život.

Druhým stadiem je vztahová nezávislost. V tomto stadiu si myslíme, že nám patří svět. Že k životu nikoho nepotřebujeme a že všichni kolem nás mají své životy, které ten náš nemohou nijak ovlivnit. Máme vysoké mínění o sobě a všem dáváme najevo, že jediným správným světem je ten náš.

Tento, na sebe orientovaný přístup, ve kterém opět mnozí uváznou, je příčinou údělu mnohých samotářů a ve společnosti nefunkčních jedinců.
Posledním a nejvyšším stadiem vztahové inteligence je vzájemná závislost. Do ní se dostáváme pouze přes vztahovou nezávislost a tato schopnost nám dává možnost se ponořit do prožívání vztahů se zcela jiným náhledem.

Umíme být nezávislí, nevyžadujeme od partnera, aby otročil našim požadavkům, a poskytujeme mu plnou svobodu. Jsme ochotni vztah kdykoliv ukončit, pokud se ukáže jako nefunkční.

Silně si uvědomujeme, že můžeme sice kdykoliv jednat jako svobodný jedinec, ale tohoto práva vždy nevyužíváme, poněvadž si uvědomujeme, že společné soužití nám dává vyšší hloubku prožitků a rozvoje než předchozí formy vztahů. Cítíme, že s partnerem dokážeme společně více, než bychom dokázali sami.

Pro zdárný rozvoj se musíme dostat do stádia vzájemné závislosti.
Nyní přistupme k důležitým poučkám, jejichž aplikováním můžete získat vztah, po kterém toužíte. Jsou neměnné a pracují s matematickou přesností. Buď je využijete pro sebe, nebo se jejich síla obrátí proti vám.

Naši partneři mají má 70% Emočních rovnic podobných

Jako vynálezce Teorie Emočních rovnic jsem přišel na další jev. Pokud si partneři odhalí své Emoční rovnice, zjistí, že až 70% z nich mají podobných. Vzájemně si tedy potvrzují své vlastní emoční nastavení. Mozek nám sice někdy na počátku vztahu dával pocit, že druhý nás přitahuje, ale nešlo o nic jiného, než o budoucí zárodek nového pole pro vzájemné potvrzování.

Pokud tedy chceme partnera jiného, než jaké jsme doposavad měli, musíme si nejprve vyčistit hlavu od Emočních rovnic, které jsou v protikladu s našimi představami o budoucím životním partnerovi.

Sestavte si objednávku životního partnera

Lidé mají mnoho představ, jak by jejich skvělý partner měl vypadat, ale nedovedou je specifikovat anebo jich mají tolik, že jsou nerealizovatelné. Pomoc při utápění se v představách nabízí má objednávka partnera. Pomůže vám přesně specifikovat, co od partnera chcete, a oddělit důležité od nepodstatného.

Otestujte ho!

Pouze bláhový lovec spoléhá na první ránu. Je příliš idealistické si myslet, že první láska otvírá široké dveře do světa nekonečné zamilovanosti a partnerské pohody. Zapomeňte na to a dotyčného si důkladně prověřte, zda je opravdu tím pravým. Pro tento úkol jsem pro vás sestavil pomůcku 4 metody pro výběr životního partnera.

Není nic horšího, než po letech prohlédnout a spatřit partnera ve skutečném světle. Jako by se svět proti vám spiknul a nevěříte svým očím. Pozoruji skoro při každé návštěvě restaurace, jak muži doslova „oblbují“ své vyhlídnuté krásky a naparují se v tom nejlepším světle, aby udělali ten nejlepší dojem. A jejich protějšky jim to ve většině případů pěkně hltají přímo z ruky. Nevědí totiž, že na počátku je každý hezčí a lepší než za 10 let.

Otestovaný vztah udržujte bez poskvrn

Myslíme si, že velká láska a skvělý sex dává záruku nekonečné blaženosti. Není to tak. Denně jsme svědky rozpadu velkých lásek a i ty nekrásnější dívky končí jako stařeny, o které nemá nikdo zájem. Intenzita lásky se mění a sex s tímtéž partnerem může snižovat svoji intenzitu.

Proto se musíte naučit svůj vztah leštit a nedovolit okolnostem, aby se podepsaly šrámy na vašem skvostu. Zjistil jsem, že hezký vztah nerozkládají velké věci, ale prkotiny a drobná nedorozumění. Dvojice si zvykne na intenzivní prožitky svých emocí a s odstupem času si myslí, že nějaké drobnosti nemají na to, aby se základem jejich nádhery pohnuli. Není to tak! Prkotiny rozkládají vztah!

Proto absorbujte a zaveďte moji další pomůcku Domácí ústavu3x a dost! A jednou za rok provádějte technickou kontrolu svého vztahu.

Je-li nejhůř, ptejte se

Komunikace je základem dorozumění. Proto ji stále využívejte. Ve vztahu je v rozporu se známým rčením více slov lépe než méně. Raději ať mě partner vyzve k tichosti, než aby si stěžoval na nedostatek komunikace z mé strany. Vždy jsem prosazoval rčení, že rychlého snáze zklidníš, než pomalého urychlíš. Stejně to platí pro vztahovou komunikaci: Sdílnějšího spíš přivedu ke krocení slov než stydlivě se vyjadřujícího k horlivé komunikaci. Zažil jsem to mnohokrát. Nekomunikace je téměř neléčitelným morem.

Pokud se dostanete na pokraj neřešitelnosti a už si s partnerem nevíte rady jak dál a zda vůbec dál, klaďte si jednu jedinou otázku: stojí vám tento partner za to, abyste s ním budovali celoživotní vztah, aby se stal spolurodičem vašich dětí, atd? Pokud zjistíte, že to jednomu z dvojice nestojí za to, váš vztah skončil již dávno a nesnažte se jej opravovat. Nemá to totiž cenu. Nečekejte na budoucnost, až vám potvrdí správnost mých slov a ukončete jej ihned.

Závěrem

Vztahy jsou nejemočnějším kvadrantem a stojí za to, aby nám přinášely příjemné okamžiky. Využijte proto tyto mé objevené metody pro vytvoření příjemného života s někým, kdo váš život přivede na novou úroveň.

Co můžete pro sebe dělat dále?

1. Najděte si své Emoční rovnice s pomocí mého online programu.
2. Zkuste kouče.
3. Najděte si svého pravého partnera s pomocí mého audio průvodce CD

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.