5 hlavních důvodů pro neplodnost

Asi už o neplodnosti víte hodně. Trápíte se jí dnem i nocí. Studujete knihy a čtete mnohé internetové příspěvky od těch nejzkušenějších.

Jejich články se hemží cizími slovy, která se snaží popsat různé tělesné poruchy či anomálie mužů a žen. Mnohé z těch slov jste nikdy neslyšeli a nemáte ani ponětí, proč zrovna vy máte své tělo tak divně vyvinuté a proč vám nepracuje stejně jako jiným lidem, kteří plodí své děti jako na páse.

Není pak příjemný pocit dívat se na rodiny s více dětmi či na matky, které si svých dětí vůbec neváží a jsou ochotné je přenechat jiným rodinám.

Ukazuje si mi, že všechny ty cizí názvy všemožných chorob a dysfunkcí těla jsou pouze následky úplně něčeho jiného. Tělo je totiž pouze odrazem jevů probíhajících v hlavě.

Přijměte fakt, že vaše tělo je vaším výtvorem

Často si to ani neuvědomujeme, totiž že naše tělo je zrcadlem našeho emočního světa v hlavě. Mozek člověka řídí tělo podle přesně stanovených programů a odchylka od tohoto řízení neexistuje. Vše je pečlivě zakódováno a spouští se bez chyb a ve správný čas.

Zdánlivý zpozorovaný omyl v řízení, jako je například nemoc či neplodnost, není omylem z pohledu mozku. Mozek má pro každou svoji akci přesné instrukce i čas.

TIP: Nahlédněte do mé knihy Emoční rovnice.

Náhoda v řízení těla neexistuje

My lidé máme často pocit, že jsme obklopeni mnoha náhodami. Nic takového ale neexistuje. Zdánlivá náhoda je pouze nepochopení jevů za ní stojících. Náhodné potkání známého sice připadá jako náhoda, ale setkání s tímto člověkem bylo již dávno známo naší hlavě.

Nám lidem sice přijde, že jsme denně pod palbou mnoha nepochopitelných náhodných jevů. Nejde ale o nic jiného než o mozkem vybrané okolnosti mezi tisícem dalších, které v daný okamžik spatříme ve svém vědomí.

Emoční svět v hlavě se zrcadlí v našem těle

Veškeré emoce prožité od 42. dne od početí se zapsaly do hlavy a sdružují se podle tzv. emočních indexů. Emočním indexem může být například láska, nepřijetí, závist, bezpráví, krása, vůně, život, děti, rodina, smrt apod.
Emoční programy sdružené podle těchto indexů se somatizují v určitých částech těla. Každé onemocnění chápeme jako projev emocí sdružených podle emočního indexu.

Tak například emoce hněvu se somatizují v onemocněních jater. Emoce viny v chronických onemocněních. Přemáhání vlastních emocí v astma. Emoce strachu, popírání rozkoše a přesvědčení, že sex je něco špatného, se somatizuje v neplodnost.

  • Prvním důvodem neplodnosti jsou tedy nezpracované emoce na nízké emoční škále.
  • Druhým důvodem se ukazuje špatná volba partnera.
  • Třetím důvodem bývá nezpracovaný strach o život.
  • Čtvrtým důvodem bývá strach z nezvládnutí péče o dítě.
  • Na páté místo se dere strach ze ztráty soukromí a volného času.
TIP: Nahlédněte do mé knihy Partnerský manuál.

I jiné příčiny mají svůj jasný význam

U každého jedince mohou být příčiny odlišné. Co je ale důležité pochopit, je, že právě mozek řídí tělo k tomu, aby dalo život jinému tělu. K tomuto aktu má přesné instrukce. Když se nedaří otěhotnět či udržet plod, je potřeba hledat příčiny ne na tělesné rovině, ale na rovině emoční.

Emoce se do hlavy dostávají nejen výchovou, ale i tím, co jsme doma viděli, slyšeli a prožili. Dokonce se mi potvrzuje skutečnost, že programy se do hlavy dostávají i generačními přenosy až ze šestého pokolení nazpět.
Prababička tedy mohla z důvodu nevěry pradědečka nenávidět jeho plod v sobě a potratila ho. Jí se ulevilo, nemusela se tak dívat na plod nevěrníka.

Do její hlavy se zapsalo, že dítě je lepší potratit. Tento program se pak klidně mohl generačním přenosem dostat do vaší hlavy a působit podle instrukcí v něm obsažených.

Případů bych zde mohl jmenovat desítky. Ať už jde o násilí, sexuální zneužívání, násilí na dětech v minulých rodech, sexuální deviace dědy na dceři, válečné zločiny, nevěry. Každá z těchto situací pak zanechala stopy v hlavách těch, kteří je prožívali.

TIP: Nahlédněte do mé knihy Emoční rovnice.

Tento příběh o neplodnosti mi utkvěl v paměti

Mladá maminka (v roce 1952, z dnešního pohledu již prababička) si špatně vybrala tatínka a po svatbě si zásadně nerozuměli.

Rozhodla se proto ze vztahu odejít, ale co čert nechtěl, otěhotněla. Snažila se dítě beztrestně zbavit života ve svém lůně, aby nemusela spatřit plod, který by jí připomínal muže, jehož začala nenávidět.

Během tohoto procesu si její mozek zapisoval Emoční rovnice typu: život ve mně je lepší zničit; souložení přináší nečekané závazky; dítě mohu mít s někým, koho nenávidím; a mnohé další.

Tyto programy pak způsobily její vnučce nejen velmi náročné hledání vhodného muže pro rodinu, ale i neplodnost s tím, koho si ve finále vybrala. Lékaři sice našli důvod, proč se jim nedaří založit rodinu, ale nedařilo se jí uzdravit. Mozek si prostě o těhotenství i o mužích myslel své.

Chcete-li přimět své tělo, aby bez obav vstoupilo do fáze těhotenství, je potřeba nejprve odhalit emoční programy ve své hlavě.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.