Ženy touhou po lásce posedlé

Často za mnou přicházejí pro pomoc ženy, jež se celým svým životem protrápily. Proč? Kvůli nedostupným mužům.

Jsou to ženy, které o lásku prosí a žadoní. Které si na základě minulosti vytvořily přesvědčení, že o lásku musí bojovat. Že láska je nedostatkové zboží. Že láska je obchod. Že láska je utrpení. Skutečnou lásku bez podmínek vlastně nikdy nepoznaly. Patřila jsem mezi ně, a proto vím, jak touha po lásce a přijetí likviduje duši a život člověka.

Jak je možné, že tolik úžasných a krásných žen věří svým vlastním myšlenkám o tom, že bez svého muže jsou nic, že bez svého muže život nezvládnou? Proč tyto ženy nevidí svou situaci v pravém světle? Proč se nechají zneužívat? Proč dávají tam, kde o to nikdo nestojí? Proč si nechají ubližovat? Proč se nechají ovládat?

Každý člověk potřebuje ke své existenci lásku. Když ji necítí, trpí a chřadne. Buď dělá první poslední proto, aby ji získal (skrze pozornost, uznání, ocenění) nebo to vzdá, jde raději do samoty, a rezignuje na život.

Původem všeho trápení je negativní vztah k sobě a mimořádně nízké sebevědomí, které zapřičinil přístup jejich rodičů, jenž pro svou vlastní bolest nedokázali dát svému dítěti lásku a pozornost, kterou potřebovalo. Staly se oběťmi obětí.

Zkoumala jsem příčiny vzniku závislosti žen na mužích a ucelila jsem jejich výčet.

Rysy, jež mají ženy závislé na mužích společné:

 1. Závislé ženy pocházejí z nefunkčních rodin, kde nebyly uspokojovány jejich citové potřeby. Pozornost jejich rodičů byla natolik zaměřena na “řešení” vlastních problémů, že pro ně už se jí žádné nedostalo. Tyto ženy se v dětství často cítily odmítané a opuštěné.
 2. Disharmonii vzniklou nedostatečnou péčí jejich rodičů mají tyto ženy tendenci podvědomě vyvažovat tím, že samy pečují zejména o muže, kteří vypadají, že péči potřebují. Podvědomě se řídí heslem: “Dokud mě bude potřebovat, neopustí mě.”
 3. Toužily změnit své rodiče ve vřelé a láskyplné pečovatele, to se jim však nedařilo. Přitahují si tak známý typ nedostupného muže a doufají, že silou své lásky jej změní.
 4. Vlivem nejistoty a citové nestability rodičů mají hrůzu z osamění a udělají proto cokoliv, aby si udržely svůj vztah, ať se v něm cítí jakkoli špatně.
 5. Aby i špatný vztah zachránily, není jim nic příliš obtížné, časově náročné, ani nákladné. Stejně jako se snažily uspokojit matku či otce, aby dostaly alespoň trochu lásky, jsou stejně tak připraveny čekat, doufat a snažit se ze všech sil uspokojit milovanou osobu. Jsou zvyklé dávat a nic moc nedostávat.
 6. V každém vztahu jsou připraveny nést více než polovinu zodpovědnosti a viny. Často byly svými rodiči obviňovány a kritizovány.
 7. Jejich sebevědomí je mimořádně nízké a ve skutečnosti nevěří, že mají právo být šťastné. Nabyly přesvědčení, že každou radost v životě si musí nejdříve zasloužit.
 8. Protože v dětství zažily málo pocitu jistoty, jejich mozek je nutí být ve střehu a ovládat své muže a vztah. Svou snahu kontrolovat lidi a situace maskují jako snahu pomáhat. V podvědomí jim běží: “Budu-li jej mít pod kontrolou, neuteče mi.”
 9. Mají tendenci vysnívat si svou romantickou představu, jak by věci mohly vypadat a vůbec si reálně nejsou schopny uvědomit svou skutečnou situaci a měnit ji.
 10. “Naciťují” se na potřeby a představy muže a podle toho se chovají. Neumějí být samy sebou. Nevěří, že by je jejich muž mohl milovat přesně takové, jaké ve skutečnosti jsou, protože i od svých rodičů slýchali (či cítily), že by měly být jiné (lepší, šikovnější, chytřejší, štíhlejší…) a vnímaly, že takové, jaké jsou, nejsou dost dobré.
 11. Jsou posedlé muži a citovým utrpením.
 12. Svou sexualitu často používají jako nástroj k manipulaci muže. Nutí tak problémového partnera, aby je miloval.
 13. Mají předpoklady k tomu, aby propadly drogám, alkoholu, kouření nebo jídlu (především sladkostem).
 14. Tíhnou k lidem s problémy, které “je třeba řešit”, a dobrovolně se zaplétají do bolestných situací. Tak se jim daří vyhýbat se zodpovědnosti vůči sobě samým.
 15. Mají sklon k depresím, ze kterých je vždy vytrhne krátkodobé vzrušení z nestabilních vztahů.
 16. Laskaví, stálí a spolehliví muži je nepřitahují. Tito “milí” muži je nudí.

Často dochází k tomu, že začne-li muž ženiny city oplácet, přestane pro ni být zajímavým a sexuálně přitažlivým. Žena je závislá na utrpení a lásku má spojenu s rozbouřenými emocemi, dramaty, šílenstvím, bolestí, hádkami a následném krátkodobém usmíření (v posteli). Kde se emoce utišují a ženě se dostává lásky, po jaké toužila, neví najednou, co si s ní počít. Pociťuje nudu a ztrátu zájmu o partnera. Najednou si neví rady s partnerem oddaným a milujícím.

Jak se začít uzdravovat a naučit se přijímat lásku

 1. Nehledejte viníka. Ničemu to neprospěje (za vzniklou situaci jsou vždy zodpovědní oba partneři).
 2. Je třeba, abyste si svůj problém naplno připustila. Budete-li jej zlehčovat, popírat jasné signály či vinit vašeho partnera, nemůže se vůbec nic začít měnit.
 3. Přiznejte to před druhými. Vyjděte s pravdou ven a potlačte potřebu jevit se v lepším světle. O svém trápení potřebujete mluvit, ideálně však s odborníkem.
 4. Přijměte fakt, že partnera nezměníte. Zkoušela jste to dost dlouho a přinášelo to jen bolest a utrpení. Klíč ke změně je uložen ve vašem mozku. Všechna mylná přesvědčení přinášející strach lze vymazat a změnit je v takové, které vám pomohou k vytvoření vztahu a života, po jakém toužíte.
 5. Musíte se naučit dávat, aniž byste z toho něco měla. Naučila jste se svým dáváním a pomocí druhé manipulovat, protože jste to jinak neuměla. Lásku má každý právo dávat i dostávat jen tak. Bez zásluh.
 6. Začněte pracovat na přijetí sebe sama a prohlubujte svůj pocit sebelásky a sebeúcty. Začněte se nyní soustředit pouze na svůj vztah k sobě. Nepouštějte se do dalšího vztahu, dokud vám nevzroste sebevědomí a sebeúcta. Našla byste si jen další stejný typ nedostupného muže.

Jak vypadá „uzdravená“ žena

 1. Plně přijímá samu sebe, i když chce některé své stránky své osobnosti změnit. Vědomě pracuje na prohlubování svého pocitu sebelásky a sebeúcty.
 2. Přijímá druhé takové, jací jsou, a nesnaží se je měnit, aby vyhovovali její potřebám.
 3. Pečuje o svůj vzhled, o své tělo a přijímá je takové, jaké je.
 4. Rozvíjí své zájmy, věnuje se tomu, co jí baví a naplňuje. Pečuje o svůj systém hodnot. Cení si sama sebe. Nehledá vztah, který by jí dodal pocit sebeúcty.
 5. Neodvozuje pocit vlastní hodnoty od toho, že ji někdo potřebuje. Má kolem sebe lidi, kteří ji mají rádi a vyhledávají její přítomnost, i když od ní nic nechtějí.
 6. Nebojí se odhalit samu sebe v hluboce osobní rovině, ale nepropůjčuje se k tomu, aby ji mohli zneužívat lidé, kterým nejde o její dobro.
 7. Ve vztahu si klade otázku: “Je tento vztah pro mě dobrý? Umožní mi využít všech mých možností?”
 8. Zjistí-li, že vztah, který navázala, je destruktivní, dokáže z něj odejít, aniž by propadla ochromující depresi. Dostává se z krize za pomoci chápajících přátel a zdravých zájmů.
 9. Všechny zápasy, dramata a zmatky z minulosti pro ni ztratily na přitažlivosti. Chrání samu sebe, své zdraví a svůj vlastní prospěch. Nade vše si cení míru ve své duši.
 10. Je si vědoma toho, že má-li vztah fungovat, partnery musí spojovat stejný systém hodnot, podobné zájmy a cíle a schopnost intimně se přiblížit jeden druhému.
 11. Má se jednoduše ráda. Ví, že si zaslouží to nejlepší, co jí může život nabídnout.

Vaše uzdravení ze závislosti na partnerově lásce změní váš život v mnoha směrech. Vydejte se na cestu za vašimi zdravějšími, hlubšími, citlivějšími a láskyplnějšími vztahy a poznejte život a pocity, o kterých se vám dosud jen snilo.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.