4. Díl: Jak postupovat, pokud již na sobě pozorujeme příznak syndromu?

Pokud syndromem vyhoření již trpíte, existuje několik možností, jak na tento stav reagovat. Můžete zanechat činnosti, která způsobuje syndrom vyhoření, resp. odejít ze zaměstnání a najít si jinou činnost mimo svůj obor.

Přináší to sice úlevu, většinou ale pouze dočasnou, protože časem budete opět konfrontováni stejnými problémy.

Je tu ještě jedna cesta, jak se vypořádat se syndromem vyhoření – využít své situace k osobnímu růstu. Krize může dát podnět k přehodnocení vašich priorit, rozpoznání vašich slabých a silných stránek, hranic vašich možností, k vybudování podpůrné sítě, která vám
bude napříště pomáhat vyhoření předejít.

Proč mozek generuje syndrom vyhoření? Jde o stav, kdy se člověk tak dlouho přemáhá k něčemu, co nechce, až mozek z důvodu ochrany svého systému vypne chuť a zájem cokoliv dělat. Tělo chrání své. Potřebuje správně jíst, spát a odpočívat, relaxovat.

Druhým důvodem je, že člověk dělá práci, která nezapadá do jeho talentu. Mozek mu posílá signály nechuti k té práci, ale on je ignoruje. Aby se nám to neopakovalo, svůj mozek můžeme přenastavit, přeprogramovat metodou Emočních rovnic. Tento svět vidíme tak, jak ho chceme vidět a toto vidění je výsledkem myšlenek, které produkuje náš mozek. Chceme poznat, proč generuje myšlenky, jaké generuje. A proč se člověk cítí právě tak, jak se cítí.

Metoda Emočních rovnic popisuje fungování mozku v oblasti emocí. Pomáhá nám pochopit, proč se v určitých situacích cítíme právě tak, jak se cítíme, a jelikož se nejčastěji rozhodujeme na základě svých emocí, pomáhá nám taky pochopit důvod našeho rozhodování. Platí, že svět, který prožíváme, je přesným odrazem našeho emočního světa, který nosíme odjakživa zapsaný ve své hlavě.
 
Jak se Emoční rovnice projevují?

  1. Ovlivňují chování a přemýšlení člověka.
  2. Vždy se budou v životě člověka v různých situacích dokazovat.

Do problému se dostáváme především díky svému emočnímu nastavení. Většinou přesně víme, co bychom měli dělat, ale uděláme něco úplně jiného, a sice to, co je nám emočně příjemnější. Mozek nepracuje při rozhodování v jazyce logiky, ale v jazyce emocí. Jazyk emocí je popsán Emočními rovnicemi a ty závisí na výchově. Podle priority si mozek najde potřebné data v zásobárně emočního kódu a vyrobí emoci, jež se pak stane podkladem pro rozhodování.

Pokud člověk přijde na koučink a chce ve svém životě cokoliv změnit, naslouchám jeho životnímu příběhu a situacím, na které si stěžuje, a vím, že jsou to právě ty situace, v nichž se mu dokazují jeho Emoční rovnice. Z jeho vlastních slov mu identifikuji věty, které co nejlépe charakterizují jím popsané situace. Mozek vždy zapisuje ukládané informace s hodnotou pravda ano. Zápisy s hodnotou nepravda lež v něm nenaleznete. Proto si všichni myslíme, že právě to, co říkáme, prožíváme a cítíme, musí být pravda. I když tomu tak není.

Budu moc ráda, pokud jako vaše koučka přispěji k vašemu štěstí tím, že vám budu pomáhat změnit váš život metodou Emočních rovnic. Vaše Emoční vzorce chování je nutné nastavit tak, aby působili pro vás ne proti Vám. Určují, jak se budeme chovat a přemýšlet. 

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.