5 tipů na skvělý život od zítřka

Život prožiji dobře, pokud vím, s jakou myšlenkou ho chci skončit.

Čas každému z nás odměřuje stejně, i když se může zdát, že letí pro každého jinak. Narodíme se a už s prvním dnem narození se nám začíná odpočítávat čas. Nic jsme si na tuto zem nepřinesli a nic si odtud ani neodneseme. Proto jediné, co má smysl prožívat, je hezký zážitek.

Starosti, bolesti, nepříjemné okamžiky, nenávist, závist a neúspěchy jsou bolestivé emoce, jež k příjemným zážitkům moc nepřidávají. Proto je zapotřebí zajímat se pouze o jedno – jak žít svůj život, abych jej naplnil příjemnými prožitky a mohl na jeho konci prohlásit, že to stálo za to?

Všechny naše zážitky mají jedno společné i nebezpečné. Odehrávají se buď v přítomnosti, nebo ne. Mnohé zážitky proběhly v minulosti a my se k nim stále vracíme, anebo si je představujeme v budoucnosti a říkáme si: „Snad jednou.“ Lidský mozek je mistrem odcházení do nereálného. Proto si vytvoříme návyk plánovat si svůj život právě dnes.

Tip první – co můžete prožít dnes, prožijte

Jak často jste slýchali: „Až toto dodělám, tak si užiji.” Kolik lidí sedí v práci celá desetiletí s tím, že si jednou užijí svých úspor? Po vstupu do důchodu pak onemocní a je po všem. Kolik lidí nejede na svoji vysněnou dovolenou jenom proto, že šetří na tu svoji velkou jednou. Budoucí okamžik ale nemusí nastat a není garantován nikomu. Jedna paní si šetřila své nové spodní prádlo na světlý okamžik jednou. Její jednou nikdy nepřišlo a svého prádla si neužila.

Jak na to: Neodkládejte své prožitky na někdy. Užijte si je dnes!

Tip druhý – můžete-li dát někomu lásku, neodkládejte to

Často se bojíme milovat a dotýkat druhých ze strachu, co tomu řeknou a jak bychom mohli vypadat. Nebo z obavy, že naše láska může být zraněna a neopětována. Místo činu upadáme do přemýšlení, co by se mohlo stát, kdyby… Místo dávání a prožívání lásky a hezkého citu sami sebe odsuzujeme k samotě a k neprožívání.

Láska a cit musí proudit a nemá cenu se ochuzovat o jejich nedávání a nepřijímání. Bez lásky a citu naše těla chřadnou a mnohé nemoci se neléčí. Při dostatku lásky bychom nebyli tak nemocní a osamocení.

Jak na to: Máte-li komu dát lásku a dotek, neodkládejte to na jindy!

Tip třetí – neposlouchejte strach a obavy

Dle mých pozorování se ukazuje, že 95 % obav se nikdy nestane. Jen si to zkuste. Pište si, co vám hlava říká, jaké strachy vám generuje a kolik obav vám přichází na mysl. Později se pak do deníčku podívejte a zjistíte, že šlo pouze o falešné poplachy. Přitom máme tendenci našim strachům věřit a řídit podle nich své životy.

Jak na to: Ignorujte své strachy a jděte do věcí, které byste nikdy předtím neudělali.

Tip čtvrtý – umocňujte svůj zážitek

Často ani nepřemýšlíme, zda by se dalo z prožívání dostat ještě více. Ale zkuste to. Zeptejte se sami sebe nebo přátel, co by se dalo udělat, aby se z prožívaného vysálo ještě více? Zjistíte, že vždy se dá zážitek ještě více umocnit nějakou další zkušeností. Stále si opakujte, žiji pouze jednou, tak ať to stojí za to.

Tip pátý – nikomu záměrně neškoďte

Důležité je v tomto textu slovíčko záměrně. Mohu někomu uškodit, ale když o tom nevím, jsem zproštěn viny. Nežiji svůj život proto, abych stále kontroloval, jak se kdo na mě dívá a jak prožívá mé skutky a výroky. Co ale nechci, je kout ve své hlavě pikle proti svým bližním. S tímto tipem v hlavě si můžete žít život podle svých představ bez omezení „Co kdo řekne” a užívat si svého po okraj.

Závěrečný tip

Tak nezapomeňte: Dnešek je to jediné, co máte, a zítřek vám nikdo neslíbil. Naplno si dnešní den užijte!

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.