Co je to hodný manipulátor a proč byste se jich měli vyvarovat?

Manipulace jsou nedílnou součástí našeho každodenního života. Často se s nimi setkáváme v pracovním prostředí, ve vztazích s přáteli, rodinou či partnerem. Manipulace může být otevřená, zřejmá, nebo skrytá, snažící se pod povrchem přátelskosti a laskavosti utvářet naše postoje a rozhodnutí. Jedním z nejnebezpečnějších typů manipulace je hodný manipulátor.

Hodný manipulátor a jak se prezentuje?

Hodný manipulátor se prezentuje jako velmi laskavá a vstřícná osoba, která je ochotna pomoci všem kolem sebe. Jeho cílem je získat vaši důvěru a sympatie, aby vás pak dokázal lépe ovlivnit a ovládat.

Tohoto typu manipulace si často nejsme vědomi, a proto je tolik nebezpečný. Hodný manipulátor dokáže často přesvědčit ostatní, že on je ten, kdo je obětí a potřebuje pomoc, zatímco vy jste ten, kdo mu musí pomoci.

Hodný manipulátor a jak ovlivňuje?

Existují různé způsoby, jak se hodný manipulátor může snažit ovlivnit vaše myšlení a rozhodování. Může se například snažit vám připomínat, jak hodní jsou ostatní lidé kolem vás a jak byste měli být také hodní.

Může vám také vytvářet pocit viny, že nejste dostatečně vstřícní a laskaví, a tím vás donutit k tomu, abyste udělali to, co on chce.

Další taktikou hodného manipulátora může být i úplná souhlasnost s vámi a vašimi názory, aby vás pak mohl snadněji ovlivnit, když bude potřeba.

Jak se chránit před hodným manipulátorem?

Jak se tedy chránit před tímto druhem manipulace? Prvním krokem je rozpoznat, že s vámi hodný manipulátor jedná. Pokud se vám někdo zdá příliš hodný, vstřícný až podezřele, může být to první varovný signál.

Dalším krokem je udržovat si zdravou dávku skepse a nechat si čas na to, abyste se rozhodli, zda se jedná o skutečně upřímnou pomoc nebo pouhý pokus o manipulaci. Měli byste také být

Měli byste také být opatrní, když se někdo snaží vám vnucovat své názory a postoje, i když to není v souladu s vašimi představami. V takových případech je důležité si ponechat svou nezávislost a nenechat se unášet cizími myšlenkami.

Další kroky ochrany před hodným manipulátorem?

Dalším krokem k ochraně před hodným manipulátorem je naučit se vytvářet zdravé mezilidské vztahy založené na vzájemné důvěře a respektu. Pokud se budete snažit vybudovat pevné vztahy založené na otevřenosti a upřímnosti, bude vám mnohem snazší rozpoznat, kdy se s vámi někdo snaží manipulovat.

Může být manipulace užitečná?

Je také důležité si uvědomit, že manipulace není vždy špatná a v některých situacích může být dokonce užitečná. Například v pracovním prostředí může být nutné někoho přesvědčit o důležitosti vaší práce a významu vašich nápadů. V takových situacích je však důležité rozlišovat mezi konstruktivní a manipulativní kritikou.

Celkově je tedy důležité si být vědomi manipulace a snažit se chránit před jejími nebezpečnými formami, jako je právě hodný manipulátor.

Rozhodně není nutné být paranoidní a podezřívavý ke každému, kdo se vám snaží pomoci. Stačí si vytvořit zdravé mezilidské vztahy založené na důvěře a respektu a naučit se rozlišovat mezi upřímnou pomocí a pokusem o manipulaci.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.