Deprese patří k jedněm z nejčastějších onemocnění duše vůbec. Během života onemocní přibližně každá pátá žena a každý desátý muž. Bohužel ve společnosti stále ještě převažuje názor, že deprese není nemocí jako takovou, neboť v první řadě postihuje duši a nikoliv tělo. Ovšem málokdo si uvědomuje, že při opravdové depresi nemocní strádají nejen psychicky a citově, ale také tělesně a sociálně.

Co je deprese

Deprese je chorobně smutná nálada (patologický smutek). Základním rysem deprese je ztráta zájmů (nižší motivace pro jakoukoliv aktivitu),pocity úzkosti, pocity tělesného i psychického vyčerpání, tendence k negativnímu bilancování, mohou se objevovat i sebevražedné myšlenky. Člověk, který je v depresi, není schopen prožívat radost.

Po vyjádření toho, co se depresí rozumí, se používá i řada českých termínů – stísněnost, sklíčenost, ochablost, netečnost, otupělost, lhostejnost atp.

Depresi budeme měřit na stupnici pocitů 0 až 10. Pokud se dostaneme pod hodnotu 3, vaše nálada nebude příliš příjemná a budete mít pocit trápení a bolesti.

Jak vzniká deprese

Deprese vznikají z nejrůznějších příčin. Obecně lze říci, že k depresím vede osamění (např. rozvod), existenční prázdnota (např. ztráta smysluplnosti vlastní činnosti), špatné mezilidské vztahy (např. rozpad rodiny), širší sociálně-kulturní faktory (např. život v chudobě), existence “nemoudrých” představ, myšlenek, přesvědčení a očekávání (např. perfekcionismus).

Deprese se může rozvíjet v rámci reakce na stres způsobený nepříjemnými zážitky, jako je např. přepadení, znásilnění, dopravní nehoda… Podobně vzniká i deprese, která je reakcí na nějakou výraznou změnu, po které je třeba se přizpůsobit jinému životnímu stylu (např. odchod od partnera) nebo jinému prostředí (např. emigrace). Někteří lidé mají celoživotní nebo dlouhodobý sklon k depresivní náladě.

Depresi budeme chápat jako výpočet mozku, který na základě uložených informací vyhodnotí současnou situaci jako špatnou čili pod hodnotu 3. Vznik depresivních myšlenek a nálad je možné měnit tím, že si ve své hlavě přeměníme zápisy, které vznikly v nepříjemných situacích. (Viz program Emoční rovnice online)

Deprese – příznaky

Deprese obvykle přichází po malých krůčcích. Nejprve se mohou objevit nespecifické příznaky jako poruch spánku, bolesti hlavy, skleslost, nechuť něco dělat. Postupně se přidává ztráta zájmu o své okolí a skleslá nálada se prohlubuje. Myšlení je zpomalené utlumené, člověk se hůře soustředí, nesnadno se rozhoduje a často se i v běžných situacích cítí bezradný.

Výrazným projevem deprese je také plačtivost (především u žen), nechutenství, úbytek tělesné hmotnosti, nespavost nebo naopak přílišná spavost, ztráta zájmu o sex.

Člověk může být buď apatický (utlumený a nemající o nic zájem) nebo může naopak být až hyperaktivní (vyvíjející neúčelnou zvýšenou aktivitu). Příznačné pro depresi jsou také různé bolesti. Ty mohou překrývat vlastní depresi a mnohdy dlouho trvá, než se zjistí, že se vlastně jedná opsychosomatické problémy.

Lidé trpící depresí velice často trpí bolestmi hlavy, zad nebo břicha. Mají problémy se zažíváním. Mohou mít problémy s ostrým viděním, může se jím obtížně polykat či mohou mít pocit, že se dusí. Nezřídka kdy se u nich vyskytuje také pocit tíhy a tlaku na hrudníku, pocity na zvracení apod.

Jinými slovy, mnoho tělesných příznaků může být důsledkem deprese.

Deprese – test

Depresi budeme chápat jako stav, kdy si váš mozek vyhodnotí svoji aktuální náladu pod hodnotu 3 na již zmíněné stupnici 0 až 10. Zeptejte se sami sebe, jak se cítíte právě teď? Mozek vám odpoví velmi rychle. Pokud chcete detailnější vhled do vašeho emocionálního světa, využijte 4 oblasti lidského prožívání. Oblast práce, peněz, vztahů a zdraví. Ptejte se: jak se cítím v oblasti vztahů? Jak se cítím v oblasti peněz, zdraví a práce. Více o tomto tématu najdete v mé knize Emoční rovnice nebo přímo v učebním programu Emoční rovnice online.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.