Jak konečně dosáhnout, čeho chci?

Mozek je lenoch a nepočítejte s tím, že vás ve vašich předsevzetích bude povzbuzovat. Jakmile si vytyčíte své důležité úkoly a nastíníte si k nim cestu, zjistíte, že vás nečekají příjemné okamžiky a budete muset zdolávat překážky.

Plánování může být příjemné, nakoupíte knihy, prolistujete internet, najmete si trenéra, to důležité však přichází po dokončení plánu, kdy budete muset hledat sílu k realizaci. Pokud se vám plán nepodaří splnit, plánovali jste zbytečně!

Pamatujte si, plánování nesmí být nic složitého. Jinak upadnete do plánování samotného a na plnění nebudete mít už sílu. V jednoduchosti je síla. Dobře udělaný plán v sobě kloubí tři složky. Zahřeje svojí vizí, dává motivaci k plnění a poskytuje popichování v době, kdy se vám nechce.

Jak tedy dosáhnout svých dlouho oddalovaných cílů?

Uvědomte si svůj talent

Často se setkávám s tím, že si lidé něco horlivě naplánují a pak zjistí, že je to nebaví. Věnovali hromadu času přípravě a realizaci projektu a nakonec se dostali do sporu sami se sebou. Práce je přestala bavit a postupně prožívali syndrom vyhoření a nechuti projekt dokončit. Proto než se do něčeho pustíte, uvědomte si, kde máte své talentové složky a kde jsou vaše důležité životní hodnoty. Škoda lézt po žebříku nahoru a pak zjistit, že je opřený o jiný strom.

TIP: Nahlédněte do mé knihy Emoční rovnice.

Sestav si cíle s výhledem na 12 měsíců

Podívejte se na soupis vašich talentů a důležitých hodnot a v nich si sestavte ty nejdůležitější úkoly, kterých chcete v roce dosáhnout. Můžete přitom použít 4 oblasti života – oblast práce, peněz, zdraví a vztahů. V každé z nich máte důležitá přání a touhy. Nechte mozek volně pracovat a vypište si vše, co vás v těchto oblastech napadne. Nakonec si ohodnoťte svůj seznam podle důležitosti čísly 0 až 10 (kde 10 je nejdůležitější).

Sestav si plán na 6 měsíců

Z vašeho seznamu si vyberte ty nad 7,5 a sestavte si, jak bude vypadat stav vašich úkolů za 6 měsíců. Co bude hotové, co rozpracované a v jaké fázi.

Rozpracuj si úkoly do měsíců a týdnů

Když už víte, kam se chcete dostat, nesmíte nechat mozek, aby se k tomu dostal, jak se mu zamane. To on neumí. Výzkumy ukazují, že lidé mají tendenci se věnovat předně prkotinám. Nechávají se zahlcovat běžnými věcmi a problémy a již nemají ve zvyku se oddávat tomu nejpotřebnějšímu.

Proto musíte svoji hlavu vyškolit vy sami. A to tak, že si své šestiměsíční vize doslova rozstřiháte do jednotlivých konkrétních termínů a stanovíte si k nim denní kroky realizace.

Pochlubte se se svým plánem, připijte si na něj

Mně se stanovené úkoly daří plnit nejlépe, když je někdo svědkem mých předsevzetí. Proto když je napíšu, ukážu je svému blízkému a zavážu se před ním, že tyto úkoly chci splnit v těchto termínech. Na závěr si na můj úspěch připijeme. Když pak mám tendenci úkoly neplnit a zabývat se podřadnějšími aktivitami, vzpomenu si na svůj závazek a jde mi to lépe.

TIP: Nahlédněte do mé knihy Partnerský manuál.

Každý den začni tím nejdůležitějším

Mozek vás nepovede k těm hlavním úkolům, které vytváří 80% vašich hodnot! Na to se připravte. Budete denně postrkováni, abyste se nejprve věnovali úkolům, které nemají pro váš posun žádný význam. Odolejte tomuto puzení a každý den se nejprve pusťte do vykonávání toho, do čeho se vám nejvíce nechce. Je to právě ten úkol na vašem seznamu, který vás nejvíce posune k získání vašeho cíle. Varujte se pokušení začít nejprve dělat ty nejjednodušší úkoly!

Od svého mozku to poslouchám denně. Ráno přijdu do práce a jsem silně puzen, abych nejprve vyřídil telefony, emaily, uklidil si stůl a jakoby si připravil prostředí pro to důležité. Do toho však přijdou další emaily, podřízení mají své otázky či někdo zavolá a něco urgentně chce. Pak ale přijde oběd a s ním odpolední únava a na hlavní úkol už nezbývá čas.

V tomto svůj mozek nenávidím a musím se naučit ho vést železnou rukou. Za 20 let jsem si uvědomil, že pokud se tomuto nenaučím, skončím celoživotním děláním prkotin.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.