Jak probíhá koučinkové sezení Emočních rovnic

Že nemáte představu, jak takové koučinkové sezení probíhá? Bojíte se, že to bude jako v amerických filmech, kde se „pacient“ trápí na pohovce a terapeut si něco čmárá a ani ho nevnímá?

Ne, nebojte se, tak to opravdu není.

Osobní koučink probíhá v příjemném prostředí Šeberova, kousek od ruchu velkoměsta (hodně klientů překvapí pohled na pasoucí se koně na nedaleké louce).

Nejprve se Vás zeptám, co Vám mohu nabídnout k pití. V nabídce je výborná káva, několik druhů čajů nebo jen voda s citrónem.

Koučink trvá dvě hodiny, protože přesně tento čas se ukázal jako nejvíce vyhovující. Jsou to dvě hodiny jen a jen pro Vás, kdy Vám někdo soustředěně naslouchá, je na Vás napojený a opravdu ho zajímáte. A ten někdo jsem já.

Na úvodním sezení se Vás budu ptát na to, jak se cítíte, co byste chtěl/a řešit. Jak se cítíte v jednotlivých oblastech života (vztahy, zdraví, práce, peníze). Pro mě je vždy nejdůležitější zjistit, jaký má klient vztah sám k sobě. To ovlivňuje všechny další oblasti.

Když probereme tyto úvodní a velmi důležité informace, ujmu se slova převážně já, abych klienta seznámila s metodou Emočních rovnic a vysvětlila, v čem vlastně metoda spočívá. A to teoreticky i na praktických jednoduchých příkladech ze života.

Když se klientovi metoda zalíbí a i my dva si vzájemně padneme do oka, seznámím ho s tím, jak bude dále naše spolupráce vypadat.

Jak budou probíhat naše další setkání, jak bude pracovat individuálně doma, jaké budou jeho „domácí úkoly“, jak bude zaznamenávat své myšlenky a pokroky, jakým způsobem budeme probírat jeho dětství.

Pokud se pro koučink nerozhodnete, nevadí. Znamená to, že ještě nedozrál čas nebo se možná vydáte jinou cestou. Ale i tak si z našich dvou společných hodin odnesete pár dobrých rad, podnětů k zamyšlení a „fíglů“, jak na mozek.

Metoda Emočních rovnic a koučink skvěle funguje, pokud se člověk opravdu pevně rozhodne vzít svůj život do svých rukou a využít možnost své problémy skutečně vyřešit. Pokud následuje pravidelná a systematická práce se svými programy v hlavě, při níž jsem já Vaším rádcem a průvodcem, Váš život se Vám začne měnit před očima!!!

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.