Jak spravovat důležité ve 4 kvadrantech?

„V životě je jedno, kolikrát jsme se nadechli, ale důležité je, kolik událostí nám vzalo dech.”

Lidé se mě často ptají, co je v životě důležité a jak právě důležité spravovat?

Chtějí po mně vědět, jak si organizovat život, aby neupadli do správy nicotností a přitom se v poklidu mohli spolehnout na svá rozhodnutí, aby je nevedla postupně do pekelných bran.

Víme, že mnohá rozhodnutí jsou činěna s tím nejlepším úmyslem cítit se dobře a dělat dobře, ale  ve finále se ukáží jako špatná a přinesou nepříjemné myšlenky a emoce. Jistě jste slyšeli mnohokrát o lidech, kteří na počátku vztahu mluvili o krásném partnerovi a za několik měsíců či let ho nemohli vystát. Jejich hlava jim na počátku posílala skvělé myšlenky, které se ale později proměnily v nepříjemné.

Lidský život je o emocích. Svá rozhodnutí děláme podle svých emocí a i věci, které si kupujeme, si vybíráme podle svých emočních pout k nim.

Emoce pak vyrábí náš mozek, a ten je nastaven podle emocí našich zroditelů a pozdějších vychovatelů jako učitelek, kamarádů a partnerů.
Chceme-li v životě činit správná rozhodnutí, musíme začít přemýšlet nejprve o těch, která mají na náš život hlavní vliv. Jsou to rozhodnutí, která pokud jsou správně učiněna, postaví celý další život na pevné pilíře a jen tak s nimi něco či někdo nezamává.

Abychom celý proces měli jednoduchý, rozdělme si život na 4 oblasti. Na oblast práce, peněz, vztahů a zdraví a v nich si definujme hlavní pilíře.

Cílem rozhodování je zajistit náladu ve všech kvadrantech nad 7,5, pokud měříme na stupnici 0 až 10.

Oblast zdraví

I když se to nezdá, je tato oblast opomíjená a mnozí berou své zdraví jako samozřejmost. Zdraví patří do oblasti s velkou důležitostí. Pokud jej ztrácíme, život nemůžeme prožívat naplno a nemáme ani dostatek sil řešit cokoliv důležitého z ostatních kvadrantů.

S údivem pozoruji lidi, kteří si myslí, že zdraví je jim garantováno na celý život a vůbec jim nedochází, že během jednoho dne se mohou ocitnout na kolečkovém křesle či s rakovinou v těle.

Tip: Učiňte proto nyní rozhodnutí nepoškozovat si své tělo alkoholem, tabákem, špatnými potravinami, stresem a vysedáváním u televize.

Namísto toho se rozhodněte činit pravý opak. Zdravě jíst a hýbat se alespoň 5 hodin týdně. Učiňte své tělo zdravým chrámem a ne skládkou toxického odpadu.

Oblast práce

Často jsem slýchal od svých rodičů: „Práce tě nemusí bavit, hlavně ať nese.” Tento přístup je špatný. Žijeme zde pouze jednou a život by měl mít spád, práce by nás měla naplňovat a otevírat nám nové obzory. V práci trávíme skoro polovinu bdělého života a je nesmírná škoda, pokud ji nemáme rádi.

V práci musíme uplatňovat svůj talent, a ten poznáme pouze tak, že si uděláme talentové zkoušky. Objevené talenty se pak stávají podkladem pro práci. V práci bychom měli dále uplatňovat i své vášně a poslání.

Tip: Objevte své talentové vlohy a najděte si práci podle nich!
Doporučený produkt: Odhalte svůj talent

Oblast peněz

I když mnozí penězi pohrdají a umí přežívat i s málem, jsou pro pohodový život nesmírně důležité. Bez jejich dostatku nemůžeme pomáhat ostatním, vychovávat zdárně své děti, relaxovat a dopřávat si blaho podle svých tužeb. Na světě je mnoho krás a poněvadž svět funguje podle zákonů peněz, musíme dělat svá rozhodnutí tak, aby nám peníze sloužily a ne naopak.

Naše rozhodnutí v kvadrantu financí by měla směřovat k získání rezervy financí tak, aby suma našich ročních nákladů byla někde uložena a nemuseli jsme se obávat neočekávaných výdajů. Dalším důležitým rozhodnutím by mělo být získání příjmů, pro které nemusíme pracovat. Takové příjmy jsou z úroků, autorských práv, z pronájmů či z podnikání.

Tip: Veďte si domácí účetnictví, abyste věděli, kam vaše peníze jdou
Doporučený produkt: 7 kroků k získání bohatství

Oblast vztahů

Vztahy tvoří největší podíl na našich emočních prožitcích. Naši vztahovou energii rozdělíme do vztahu k sobě, k rodičům, k přátelům a k partnerovi. Každý tento vztah je malinko jiný, a přesto mají hodně společného. Dohromady se chceme cítit dobře a dávat i přijímat lásku.

Nejdůležitější vztahovou oblastí je vztah k partnerovi. Abychom mohli prožívat i dávat vztahovou partnerskou lásku, potřebujeme najít správného partnera, se kterým jsme kompatibilní. Pouze tak najdeme pochopení pro své zájmy a shodneme se i na sexuální rovině.

Mnozí si hledají svého životního partnera podle vzorů svých rodičů, aniž by o tom věděli. Pak se pouze diví, proč necítí lásku a nejde jim vyjadřovat cit. Ke správným projevům partnerské náklonnosti je zapotřebí splnit požadavky partnerské kompatibility

Tip: Rozhodněte se najít si správného partnera pro život

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.