Koučink kurz: Přehled, certifikace, plusy a mínusy

Svět koučink kurzů se neustále rozvíjí a zaujímá stále významnější roli ve firemním prostředí. Studie ukazují, že 85 % úspěšných manažerů využívá koučování k dosažení svých cílů. Pokud hledáte efektivní způsob, jak zdokonalit své dovednosti a posunout se na další úroveň ve své kariéře, pak je koučink kurz tou správnou volbou.

Studie ukazují, že každý rok přibude na trhu stovky nových koučů. S rostoucím povědomím o důležitosti koučování v profesním prostředí se stále více lidí rozhoduje absolvovat nějaký koučink kurz a stát se certifikovaným koučem. Tento trend naznačuje, že poptávka po koučích stále roste a jejich role ve firemním i soukromém světě je stále důležitější. Mnoho lidí vidí v koučinku nejen možnost profesního růstu, ale také efektivní způsob, jak pomoci ostatním i sobě dosáhnout jejich cílů i naplnění potenciálu.

Přehled kurzů

Akreditace MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uděluje akreditaci koučinkovému kurzu. Kurz musí splňovat stanovené požadavky a standardy pro získání uznání.

 • Získání akreditace MŠMT poskytuje kurzům oficiální uznání a důvěryhodnost.
 • Absolventi mohou následně využít certifikát k profesnímu rozvoji a práci v oboru.

ICF Level 1 a 2

Certifikace na úrovních ICF Level 1 a 2 jsou mezinárodně uznávané a respektované. Tyto stupně potvrzují kvalitu a znalosti absolventů.

 • Absolvováním kurzů na těchto úrovních získávají účastníci hlubší povědomí o koučinku.
 • Certifikace ICF je klíčem k mezinárodním příležitostem a profesionálnímu růstu.

Soukromé školy pro nové kouče

Soukromé školy profesionálních koučů nabízejí často velmi individuální a personalizovaný přístup ke svým žákům. Pracují v malých skupinách a jejich cílem je vycvičit zdatné profesionály. Učí je velmi pečlivě základy koučování a komunikace s klienty. Mají dostatek času na detailní procvičování komunikace a vedení koučovacího rozhovoru s klienty.

Mnohé z technik učené na těchto malých školách se jinde nedozvíte. Pocházejí z dílny koučů, kteří se tímto oborem zabývají roky. a mají i své metody chráněné ochranou známkou.

Tyto školy bývají založeny zkušenými kouči s mnohaletou praxí a s velkou dávkou odkoučovaných hodin.

Dle mého výzkumu se ale s těmito školami roztrhl pytel a můžete jich na webu najít desítky. Nabízejí velmi často i zážitkové učení jak v Česku tak i na pobytech v cizině. Na některé věci je ale potřeba si dávat pozor:

 • Prozkoumejte, jakou má zakladatel školy publikační činnost. Kolik toho napsal a jak na vás jeho myšlenky budou působit a jak s mimi budete souznět.
 • Prozkoumejte Youtube kanál zakladatele
 • Najděte podcast zakladatele a poslechněte si jeho podstatné myšlenky.

Než se pro soukromou školu rozhodnete, ujistěte se, že zakladatel není rychlokvašný předávač informací, který se vše naučil kdo ví kde a nemá odžito to, co vám bude předávat. Seznamte se s jeho úspěchem na sociálních sítích.

Jaká je následná péče o absolventy školy?

Průzkumem jednotlivých škol často zjistíte, že školy jsou schopny vyškolit a certifikovat stovky nových koučů, ale již se o své žáky nestarají po stránce marketingové pomoci. Myslím tím toto: když si kouč udělá i sebelepší školu, nebude dobrý v marketingu, v tom jak si shánět první zakázky a jak sám sebe prodávat na již rozbouřeném trhu koučovacích služeb. Pokud se tedy necítíte silní v oblasti propagace svých nově získaných zkušeností, podívejte se i na to, jak vaše škola pečuje o váš další růst, nejen kariérní ale i finanční.

Má kurz či škola další specializace a dovzdělávání

Všechny zmíněné kurzy nabízejí i různé možnosti specializace, jako je kariérní, životní nebo týmový koučink. Každá specializace se zaměřuje na specifické oblasti.

 • Specializace umožňuje absolventům stát se expertem v konkrétním typu koučinku.
 • Díky specializaci mohou koučové lépe pomoci klientům s jejich konkrétními potřebami.

V oblasti specializace a dalšího vzdělávání je potřeba vzít v úvahu hlavně toto: cesta ke koučovacímu mistrovství spočívá ne v absolvování mnoha kurzů, a tak ke zvětšení obsahu vědomé paměti, ale k prohlubování svých osobních zkušeností v koučování sebe sama a v pomoci klientům se dostávat za hranici sebe sama.

Tyto praktické zkušenosti není možné se nikde naučit a vycházejí z touhy pracovat sám na sobě i na druhých. Vaše škola koučinku by tedy neměla dbát pouze na to, aby se vám zvětšoval obsah vaší hlavy, ale i o to, aby se vám v dalším vzdělávání dostalo hojné podpory ve vašem osobním životě i supervizních hodinách, abyste si své prvotní koučovatcí umění mohli ihned ověřovat se zkušeným profesionálem.

Hledejte zkušeného supervizora

Chcete-li se stát vynikajícím koučem není možné se spolehnout pouze na prvotní vzdělávání na vaší škole či kurzu. To je pouze začátek. Pokud se chcete stát velmi dobrým koučem, být uznávaným a vyhledáváním, musíte se spojit se zkušeným supervizorem, který vám pomůže vaše nabyté znalosti posunout na vyšší a vyšší úroveň.

V koučování je příliš dlouhá cesta typu pokus a omyl. Je mnohem lepší využít zkušeností zkušenějších a nechat si své proběhlé koučinky okomentovat někým, kdo již podobnou cestou prošel před námi. Při výběru svého kurzu se tedy podívejte i na to, jaké možnosti supervizi váš kurz či škola nabízí a také s jakou praxi se váš supervizor může pochlubit :-).

Cesta k certifikaci

ACC a PCC certifikace

Po absolvování koučink kurzu se otevírá možnost získání dvou hlavních typů certifikací: ACC (Associate Certified Coach) a PCC (Professional Certified Coach). Tyto certifikace jsou udělovány Mezinárodní koučink federací (ICF) a potvrzují vaše schopnosti a znalosti v oblasti koučování.

Pro získání ACC certifikace je třeba splnit minimálně 60 hodin koučovacího výcviku, 100 hodin praxe a úspěšně složit zkoušky. Na druhou stranu, PCC certifikace vyžaduje minimálně 125 hodin výcviku, 500 hodin praxe a opět úspěšné absolvování zkoušek.

Požadavky na praxi

Aby bylo možné získat certifikaci ACC, je důležité mít praktické zkušenosti s koučováním alespoň po dobu 100 hodin. Pro certifikaci PCC je třeba mít již 500 hodin praxe. Praxe je klíčovým prvkem pro posouzení vaší schopnosti jako kouče.

Postup získání certifikátu

Prvním krokem ke získání ACC nebo PCC certifikace je absolvování akreditovaného koučink kurzu. Poté následuje sbírání praxe pod dohledem zkušených koučů, aby byly splněny požadavky na počet hodin praxe. Nakonec je nutné úspěšně složit zkoušky pro přidělení požadovaného certifikátu.

Výhody profesionálního koučinku

Externí vs. interní koučink

Profesionální externí koučové přinášejí nezávislý pohled a bohaté zkušenosti z různých odvětví, což pomáhá klientům získat nové perspektivy. Na druhou stranu interní koučové mají hlubší znalost firemní kultury a procesů, což usnadňuje implementaci doporučení.

Externí koučování může být nestrannější, protože kouč není ovlivněn vnitřními politikami firmy. Naopak interní kouč může lépe porozumět konkrétním výzvám a cílům organizace, což umožňuje rychlejší adaptaci rad na míru.

Přínosy pro osobní rozvoj

Kvalitní koučink kurz podporuje osobní růst tím, že pomáhá klientům objevit své silné stránky a identifikovat oblasti ke zlepšení. Díky pravidelným sezením s koučem se jedinec učí efektivně řešit problémy a dosahovat stanovených cílů.

Klienti profesionálního kouče často uvádějí svůj posun v oblasti svého sebevědomí, lepší rozhodovací schopnosti a vyšší motivaci ke změnám ve svém životě. Důkladná sebereflexe a citlivá podpora ze strany kouče vedou k trvalým pozitivním transformacím.

Příprava na praxi

Zapojení do aktivit

Zapojení do praktických cvičení a simulací je klíčové pro efektivní zvládnutí koučink kurzu. Účastníci se zapojují do role-playing scénářů, kde cvičí své koučovací dovednosti v reálných situacích. Tato interaktivní forma učení umožňuje pochopení konceptů a technik v praxi.

 • Role-playing scénáře pomáhají účastníkům lépe porozumět procesu koučinku.
 • Aktivity podporují rozvoj komunikačních schopností a empatie mezi účastníky.

Praktické cvičení také umožňuje zlepšit schopnost poslouchat aktivně a klást relevantní otázky. Účast v těchto aktivitách přináší důležité zkušenosti, které lze následně aplikovat v reálném pracovním prostředí.

Prozkoumejte, zda váš kurz nabízí i nadstavbové možnosti trénování nabytých koučovacích znalostí. Proces učení se koučinku je celoživotní úloha. Nikdy kouč nemůže říct, že již má hotovo, že již všechno zná a že již nemůže nic zlepšovat. Proto hledejte svojí školu tak, aby vám umožňovala dlouhodobý proces vašeho koučovacího umění.

Na tyto důležité body obzvláště dbejte:

 • Dobře lustrujte svého učitele, zda žije, co učí.
 • Vyhodnoťte kvalitu a délku poskytovaných supervizí.
 • Prozkoumejte možnosti dalšího růstu v rámci svého kurzu.
 • Prozkoumejte komunitu kolem svého učitele.

Po absolvování koučink kurzu mají účastníci možnost začlenit nově získané znalosti do svých profesních životů. Získaný certifikát může být klíčem ke spuštění kariéry jako profesionálního kouče.

 • Certifikace zvyšuje důvěryhodnost a uvědomělost odborných znalostí.
 • Absolventi kurzů mají širší možnosti uplatnění ve firemním prostředí i jako nezávislí konzultanti.
 • Pokud jste mimo firemní prostředí (kde vám práci bude někdo zadávat) a budete působit soukromě, promyslete si svůj marketingový plán, svůj nový web a působení na sociálních sítích. Nebo využijte školy, které vám s rozběhem pomohou a marketing zajistí za vás. Tak můžete velmi rychle získat první zakázky bez velkých investic.

Podpora absolventů

Koučink Centrum

Koučink Centrum nabízí širokou škálu služeb pro absolventy koučink kurzu. Zde mohou získat individuální podporu od zkušených koučů, kteří pomáhají s uplatněním znalostí v praxi. Díky praktickým cvičením a konzultacím se absolventi mohou lépe připravit na své budoucí role.

Kromě toho mají absolventi možnost účastnit se workshopů a seminářů, které jim poskytují další dovednosti a znalosti potřebné pro úspěch ve své kariéře. Koučink Centrum je prostředím, kde se absolventi mohou neustále rozvíjet a růst jak osobnostně, tak profesně.

Alumni komunita

Vytvoření silné alumni komunity je důležitým prvkem podpory absolventů. Tato komunita umožňuje sdílení zkušeností a navazování nových kontaktů mezi bývalými studenty. Absolventi mohou využít této sítě pro mentoring či networking, což je klíčové pro jejich další rozvoj.

Alumni komunita poskytuje prostor pro udržování spojení s institucí, ale také pro trvalé vzdělávání a podporu v profesním životě. Společné akce, workshopy a setkání napomáhající rozvoji jednotlivců jsou nedílnou součástí této komunity.

Soukromé školy s vlastní komunitou

Při svém hledání vhodného kurzu pro sebe prozkoumejte školy, které se o své absolventy starají nad rámec svých školících programů. Vytvářejí komunitu mezi vlastními žáky, které podporují nejen supervizemi, ale i příjemným komunitním prostředím, kde se žáci mezi sebou mohou družit a sdílet své nově nabývané zkušenosti.

Komunitní prostředí může mít různou formou. Ze své zkušenosti v tomto prostředí vím, že může probíhat jak na horách na pronajatých roubenkách či na lodích a katamaránech v různých částech světa.

Inspirace a zdroje

Blog pro inspiraci

Na cestě k dosažení cílů v oblasti koučink kurzu může být užitečné vyhledávat inspiraci a rady na specializovaných blocích. Zde naleznete odborné články, tipy a motivující příběhy od zkušených trenérů.

 • Podpora absolventů je tématem, které se často objevuje v blogových příspěvcích, nabízejících užitečné tipy pro nové účastníky kurzů.
 • Sdílením svých zkušeností mohou trenéři inspirovat ostatní k dosažení jejich potenciálu a zdolání překážek.

Vyhledávání informací na blogu může pomoci studentům najít odpovědi na otázky týkající se koučink kurzu a poskytnout jim potřebnou motivaci k pokračování ve vzdělávacím procesu.

Příběhy úspěšných absolventů

Přečtením motivačních příběhů úspěšných absolventů koučink kurzu mohou studenti získat náhled na to, jaké překážky byly překonány a jak dosáhli svých cílů.

 • Tyto osobní zkušenosti mohou být inspirací pro další generace studentů, kteří se snaží dosáhnout podobných úspěchů.
 • Po absolvování kurzu se studenti často zapojují do komunity absolventů, kde sdílejí své postřehy a podporují se navzájem v dalším rozvoji.

Přečtením těchto příběhů mohou studenti zjistit, že i oni mají potenciál dosáhnout svých snů a změnit své životy prostřednictvím koučink kurzu.

Instruktoři kurzu

Pozadí instruktorů

Instruktoři koučink kurzů jsou zkušení odborníci s bohatými znalostmi a praxí v oblasti osobního rozvoje. Jejich hlavním cílem je pomáhat účastníkům dosáhnout svých cílů a plného potenciálu.

 • Instruktoři mají certifikace od renomovaných organizací a absolvují pravidelné tréninky k udržení své odbornosti. Vyjímečně najdete i lektory s vlastní ochrannou známkou na jejich koučovací metody.
 • Důležitou součástí jejich práce je empatie a schopnost naslouchat, což umožňuje budování důvěry s klienty.
 • Svého instruktora si dobře prověřte z jeho publikační činnosti, abyste neposlouchali hromadu naučených frází.

Kvalitní instruktoři nejenže sdílí své znalosti a dovednosti, ale také motivují a podporují účastníky v jejich procesu růstu. Dokážou efektivně komunikovat a vytvářet prostředí pro otevřenou diskuzi a sebereflexi.

 • Jejich zkušenosti mohou být inspirativní pro účastníky, kteří hledají nové perspektivy a strategie pro dosažení osobních cílů.
 • Skvělý instruktor dokáže vést skupinové i individuální sezení s respektem k jedinečným potřebám každého klienta.

Výběr správných instruktorů je klíčový pro úspěch koučinkového kurzu, protože jejich role spočívá v poskytování podpory, povzbuzení a nasměrování účastníků k pozitivní změně ve svém životě.

Shrnutí

Ve vaší cestě k certifikaci profesionálního koučinku jste získali přehled o kurzech, výhodách tohoto oboru a dostupných možnostech pro vzdělávání. Příprava na praxi a podpora absolventů jsou klíčové prvky, které vám pomohou stát se úspěšnými kouči. Inspirace a zdroje poskytnou potřebnou oporu pro rozvoj vašich dovedností. Instruktoři kurzu budou vašimi průvodci na této vzrušující cestě.

Nyní je čas využít tuto znalost a začít budovat svou kariéru v oblasti profesionálního koučinku. Buďte odhodlaní, naslouchejte svým klientům a neustále se učte. Vaše oddanost a vášeň pro pomoc druhým vám pomohou dosáhnout úspěchu jako kouči. Věřte si a jděte za svými cíli!

Často kladené otázky

Jaký je obsah kurzu koučinku?

Kurz obsahuje témata jako „Přehled kurzu“, „Cesta k certifikaci“, „Výhody profesionálního koučinku“ a další. Zahrnuje přípravu na praxi, podporu absolventů, inspiraci a zdroje a informace o instruktorech.

Jak se mohu připravit na praxi po absolvování kurzu?

Po absolvování kurzu budete mít dostatek znalostí a dovedností pro praktické nasazení. Doporučujeme aktivně využít podporu absolventů, dále se zapojit do komunity profesionálních koučů a pravidelně se vzdělávat. Skvělou pomocí jsou soukromé komunity koučů při škole.

Kdo jsou instruktoři kurzu?

Instruktoři kurzu jsou zkušení profesionálové s bohatými zkušenostmi v oblasti koučinku. je ale potřeba si svého instruktora proklepnout. Ne každý instruktor má certifikaci a schopnost předat ucelené znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšnou praxi v oblasti koučinku.

Jaké jsou výhody absolvování profesionálního kurzu koučinku?

Absolvování profesionálního kurzu koučinku vám poskytne certifikaci, rozšíří vaše znalosti a dovednosti v oblasti koučinku, otevře nové příležitosti pro pracovní uplatnění a umožní vám pomáhat druhým dosahovat svých cílů.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.