Naučte se úspěšně žít ve 4 hlavních oblastech!

Instantní řešení pomohou – ale jen krátkodobě.

Již asi víte, že lidský mozek je velmi propracovaným počítačem. Skládá se ze 100 miliard neuronových buněk, které se mezi sebou vzájemně propojují tak, abychom my lidé mohli prožívat svůj den – ráno si dát svůj oblíbený nápoj a k obědu jídlo dle chuti.

Chutě a touhy bychom ale neměli, pokud by mozek tyto vjemy předem nespočítal. Každá myšlenka, touha, chuť, prožitek je dílem našeho mozku a náš mozek pracuje podle zákonitostí, které lze sledovat i u stolního počítače. Zapnete ho, kliknete myší a podle zákonitostí počítačů se vám spustí buď film, hudba či tabulkový procesor.

Nic se neděje jen tak. Vše má své zákonitosti, a to i v případě, že se nám zdá, že se okolní věci dějí nahodile.

Děláme vše proto, abychom byli spokojení

Všichni se chceme v životě cítit dobře a prožívat úspěch. Co to ale je ten dobrý pocit a kdy budu moci říci, že jsem úspěšný? Každý se přece cítí dobře někde jinde a úspěch je pro mnohé stejně nedostižný jako vítr.
Abychom tedy mohli jasně stanovit cestu k dobrému pocitu, musíme pochopit, jak mozek pracuje.

Platí zákonitost: cítím se dobře = jsem úspěšný

Čili pokud získám dobrý pocit a budu se během svého života cítit co nejlépe, budu mít pocit, že jsem úspěšný. Pochopení toho, jak mozek vypočítává dobrý pocit, je pro nás lidi velmi důležité. Musíme se naučit ovládat svůj mozek tak, aby nám vyráběl dobrý pocit (náladu) neustále.

Dobrý pocit je vypočítáván mozkem na základě informací, které má v sobě nahrané. Tyto informace můžeme rozdělit do 4 oblastí (kvadrantů). Jedná se o oblasti práce, peněz, zdraví a vztahů.

Pracovat ve 4 oblastech je pro nás jednodušší než se zaobírat všemi informacemi v hlavě najednou. Pro každou z nich platí jiné zákonitosti a ovládnutí každé z nich nám přivede nekonečný pocit blaha, radosti, úspěchu, vitality a štěstí.

4 oblasti jsou propojené

Každá z těchto oblastí je propojena s ostatními a vzájemně se ovlivňují. Když nám není dobře (oblast zdraví), nebudeme se cítit dobře ani v oblasti práce. Jen si zkuste vzpomenout na bolavý zub.

Pokud nemáme vhodného partnera (oblast vztahů), nebudeme se těšit na dovolenou (oblast zdraví).

Cítíme-li se podhodnocení a nemáme-li zdravý vztah k sobě samým, budeme trpět v kvadrantu práce i vztahů.

Nejsme-li schopni vydělávat dostatek peněz, budeme trpět špatnými pocity i v dalších třech oblastech.

Propojenost oblastí má své výhody i nevýhody. Výhodou je, že pokud se nám podaří zlepšit jednu z nich, budeme se lépe cítit i v těch dalších.

Postupnou prací na sobě samých se nám bude postupně měnit celý život. Nenechte se zlákat instantními řešeními.

4 oblasti se dají hodnotit

Každou z těchto oblastí můžeme hodnotit na stupnici 0 až 10, což nám poskytuje jasnou informaci o tom, kde právě nyní jsme a kde bychom měli být. Zkuste si to: Zeptejte se sami sebe, jak se cítíte v oblasti své práce na stupnici 0 až 10? Podobně si to vyzkoušejte i v ostatních oblastech.

Váš mozek vám jasně sděluje, jaká je vaše aktuální životní pozice  přes vaše emoce. To, jak se cítíte, není náhoda.

Poznejte místo, kde musíte být

Mozek nám signalizuje nejen, kde právě jsme, ale dává nám i jasné signály, kde máme být. Dělá to pomocí desítek.

Zkuste si to:
Zeptejte se sami sebe: „Co by se muselo stát v oblasti mé práce, abych se tam cítil na hodnotě 10?“

Nebo: „Co by se muselo stát v oblasti vztahů, abych se s partnerem cítil(a) na hodnotě 10?“

Vaše desítky jsou vám známy od narození. Každý je zná a jsou lehce a rychle určitelné. Pokud je naleznete a zavedete do života, bude vám mozek hlásit klid a pohodu a budete mít pocit, že jste úspěšní.

Naše pocity mají vliv na vše, co děláme i neděláme. To, jak se cítíme, ovlivňuje elektrochemické reakce v našem těle, má vliv na naše geny i zdraví, naše okolí, naše nálady, naší práci a koneckonců i na náš vztah k sobě samým. Emoce a jejich ovládnutí je tedy základním stavebním kamenem všeho, co chceme dělat. Pokud se nám to nepodaří, budeme v životě cítit nepříjemné pocity, vysílení, podrážděnost a ve finále ztratíme smysl žít.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.