Proč se udržují zvyky, když je čas na zavedení nových

Naši předkové již od pradávna udržují zvyky a tradice. Uchovávají texty, slaví významné dny v roce apod. I my se chováme podobně, neboť udržování tradic nám nabízí jistotu, dává nám pocit, že vše má nějaký řád a smysl a v neposlední řadě i pocit, že někam patříme. Bohužel ne všechny zvyky jsou dobré a ten pravý čas oprostit se od nich je právě nyní!

Tradiční versus moderní společnost

Tradiční společnost byla stabilní, protože byla zaměřená na udržování minulosti dodržováním tradic. S moderní společností je naopak od počátku spojena novost, opouštění tradic atd. Stability a jistoty ubývá, ale zároveň dramaticky roste počet nových příležitostí.

TIP: Přečtěte si mou knihu Emoční rovnice.

Po generacích předávané zvyky nás přesto ani v moderní společnosti nepřestávají zcela ovlivňovat. Vzorce, které nám předávají naši rodiče (jimž je předali zase jejich rodiče), se pevně usazují v naší hlavě a ovlivňují celý náš život.
 

Zvyky předávané z generace na generaci

Rodiče předávají dětem svoji kulturní zkušenost, seznamují je s tím, co se sami během života naučili a co sami poznali. Předávají jim také určitá pravidla, aby děti byly schopné samostatně fungovat v životě (například „Musíš jíst zdravě!“ nebo „Musíš se dobře učit, abys něčeho dosáhl!“) Ne vše, co rodiče svým dětem předají, jim však ulehčí život. Existují i věci, které jim život spíše zkomplikují. Některá pravidla totiž dětem nepomohou s orientací v životě, ale naopak je uvězní v neprospěšných vzorcích a znemožní jim dosáhnout životních cílů.

Dítě, které vyrostlo v rodině, kde byl dominantní otec, patrně tento model převezme a jednou ve své nové rodině zavede stejná pravidla a zvyky. Vzpomene si totiž, že domácí práce doma vždy vykonávala jen žena, zatímco starostí muže bylo „pouze“ zabezpečit rodinu finančně. Fungování nové rodiny dítěte patrně ovlivní i to, že maminka měla vždy jen malou možnost podílet se na rozhodnutích, které se týkaly celé rodiny nebo fakt, že otec se příliš nevěnoval dětem.

Zapomeňte na staré zvyky a pravidla

Vymaňte se z minulosti. Vymažte ze své hlavy vzorce, které do ní uložili vaši rodiče a které vám nyní komplikují život. Pamatujte na to, že pokud se snažíme o dodržování některých zastaralých pravidel a zvyků, můžeme tím omezovat vlastní svobodu a také bránit tomu, abyste byli sami sebou.

TIP: Přečtěte si mou knihu Emoční rovnice.

Všechny tradice, zvyky a pravidla jsou jen něčím, co vymysleli lidé, nejsou žádným pevně stanoveným zákonem, který byste museli nutně dodržovat. Pokud se vám nelíbí, nic vám nebrání v tom, abyste je změnili nebo abyste si ustanovili pravidla a zvyky vlastní.  Ten pravý čas na změnu je právě nyní!

Vytvoření nových zvyků

Nebojte se nového, překonejte strach a vytvořte si nové zvyky. Uvidíte, že některé z nich určitě prospějí vašemu vztahu a přispějí k vaší psychické pohodě.

Vybíral u vás místo, kam se pojede na dovolenou, vždy jen otec? Udělejte ve své rodině změnu a nechte vybrat něžnější polovičku. Myla vaše matka nádobí vždy hned po nedělením obědě? Přestaňte ji napodobovat, vychutnejte si nejprve šálek kávy a teprve potom nádobí umyjte.

Vytvořit si nové zvyky, které budou šité na míru právě vám, je dobré, ale není to vždy snadné. Mnohdy si totiž vůbec neuvědomujeme, že jednáme ze zvyku a napodobujeme něco, co jsme se naučili od svých rodičů. Mylně se domníváme, že se jedná o naše vlastní rozhodnutí.

TIP: Přečtěte si mou knihu Emoční rovnice.

Chcete zlepšit svůj život? Nečekejte s předsevzetími na Nový rok, ale udělejte změnu ihned. Vymažte staré zvyky, vytvořte si nové a buďte konečně sami sebou a ne kopií svých rodičů, prarodičů, praprarodičů…

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.