Od prvních projevů až po záchvat úzkosti

Každý den se setkávám s lidmi, kteří proběhnou několik koleček po nejrůznějších ambulancích a nemocnicích. Vyhledají pomoc téměř všech specialistů, podstoupí řadu odborných vyšetření, aby našli příčinu svých tělesných obtíží. Jsou nešťastní, neboť celá jejich snaha bývá marná a žádná choroba fyzického těla se u nich nenalezne. Přesto tito lidé dobře vědí, jak reálné a často nesnesitelné jejich problémy jsou.

Pokud jste se v tomto textu našli a kromě tělesných neduhů se ve svém životě potýkáte i s pocity strachu, nedůvěry, krachy partnerství, žárlivostí, problémy v zaměstnání, pak vězte, že s největší pravděpodobností máte co do činění s úzkostí a ztělesňováním negativních programů vaší hlavy.

Tělesné projevy úzkosti

Projevy úzkosti jsou pestré a mohou se objevit prakticky v jakékoli části těla či orgánu. Jsou to typicky:

  • hučení hlavy, tlak, bolest či motání hlavy
  • nápadně zostřené vidění, zalehnutí uší
  • napětí svalstva, častěji v oblasti žvýkacích svalů, skřípání zubů
  • pocit knedlíku v krku, sevřeného krku
  • pocit tlaku na hrudníku, pocit nedostatku vzduchu
  • píchání u srdce, bušení srdce
  • zažívací obtíže, jako je nevolnost, nechuť k jídlu, pocity na zvracení, průjem i zácpa,
  • únava, zimnice, zvýšené pocení, poruchy spánku
  • třes těla, mravenčení prstů, slabost končetin

Úzkost a její příčiny

Strach je ve své podstatě velmi dobrý nástroj mozku, který nás varuje před nebezpečím, bolestí, má tedy přirozeně ochrannou funkci. Úzkost je naproti tomu abnormální pocit strachu, který často omezuje běžné fungování svého nositele. Strach aktivuje tzv. sympatický nervový systém. Nervový systém pak řídí veškeré funkce v našem těle. Dlouhodobě dochází k nevyrovnanosti mezi jednotlivými nervovými systémy a převaze sympatického s nepříjemnými tělesnými projevy.

Úzkost, ač to tak na první pohled nevypadá, nikdy nevzniká bez příčiny. Stojí za ní desítky, často stovky Emočních rovnic. Tyto rovnice jsme si do své hlavy nevybrali. Byly zapsány zpravidla v dětství, při prožívání a pozorování svého nezralého a nepoučeného okolí. Témata negativních rovnic se nejčastěji dotýkají nedostatku lásky, přijetí, pochvaly, ocenění. Tak jako nás má zdravý strach chránit před sežrání tygrem, přejetím autem a podobně, stejným mechanizmem se nás mozek snaží ochránit pomocí úzkosti od ztráty lásky, samoty, před selháním a znemožněním. Tedy před tím, co už jsme dříve někdy prožili a co bylo krajně nepříjemné.

Záchvat úzkosti

Někdy má úzkost až záchvatovitý charakter, kdy strach dosahuje enormní intenzity a stejně tak doprovodné fyzické projevy. Takový stav je nazýván panikou. Při tomto limitním stavu dochází k bombardování hlavy takovým množstvím varování, hrozeb, ale i protichůdných nařízení a zákazů typu: „musím, nesmím, měl bych, neměl bych, mohlo by se stát…“, že i lidský mozek, nejvýkonnější počítač světa, je přesycen a vypovídá své funkce a přísuny dalších informací. Záchvat úzkosti může způsobit, že někdy mozek vyškrtne zrak, nebo jiný smysl, jindy myšlení, paměť nebo dokonce dojde k celkové ztrátě vědomí. Takový extrémní záchvat úzkosti se objeví, pokud mozek hlásí ohrožení smrtí nebo extrémní bolestí včetně bolesti psychické.

Mimochodem na podobném principu jako záchvat úzkosti může vznikat i epileptický záchvat.

Jak s úzkostí pracovat

Negativní Emoční rovnice lze identifikovat a vymazat nahráním jejich kladných protipólů. Dopředu však není nikdy známo, jak dlouho bude takovéto čištění mozku trvat. Vše záleží na tom, kolik rovnic ve své hlavě nosíte a jak důležitých témat se dotýkají. Nicméně tato práce je vykonávána systematicky, je zřetelně efektivní a umožňuje klientům, aby se znovu začlenili do běžného života a žili jej uvolněně a spokojeně.

Stejně jako emoce a nervový systém ovlivňují naše tělo, lze tohoto spojení využít i obráceně v náš prospěch. Relaxačními technikami a prací s tělem lze zpětně obnovit porušenou rovnováhu nervového systému, a tím i celého organismu. Možná jsou dechová cvičení nebo autogenní trénink a další relaxační a meditační techniky.

Doporučuji obě metody kombinovat, tedy pracovat jak s tělem, tak na duchovní úrovni.

Doporučení

1. Po vyloučení organické příčiny (tedy hmatatelné nemoci těla) je třeba si připustit, že původ bude nejspíše psychický. Nestanete se tím o nic horší než druzí, naopak rázem vyrostete a budete mít poprvé skvěle nakročeno k tomu, abyste se svým trápením definitivně zatočili. Buďte na sebe za takové poznání pyšní.

2. Rozhodněte se, že vezmete život do vlastních rukou a něco s tím uděláte.

3. Vyhledejte pomoc kouče. Co je to kouč a jak koučink funguje? Více najdete zde.

4. Snažte se sami zachytit strachutvorné myšlenky, které se Vám honí hlavou. Budou základem pro vyhledávání Emočních rovnic.

5. Nebojujte proti strachu silou. Čím více se mu vyhýbáte, tím je větší. Prostě ho nechte proběhnout. Berte svůj aktuální stav jako výcvikový tábor a vítejte každou situaci, ze které si budete moci vytahat své rovnice a očistit mozek. Nesnažte se ani strach zcela vyloučit ze svého života. Tak jako jiné emoce má v našem životě své správné místo.

6. Dobře si natrénujte některou z relaxačních technik a denně ji používejte jako prevenci i ke zvládnutí aktuálního úzkostného stavu. Do ničeho se ale nenuťte, prostě si vyberte, co Vám osobně dělá dobře.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.