Týdenní plán pro velké osobní pokroky

Snad každý si někdy v životě řekl, že by chtěl na sobě něco změnit. Změna je přirozenou součástí životního vývoje  a kdo nemá potřebu něco měnit, už přestal žít. Jsou změny vedoucí k malým výsledkům i velkým výsledkům.
Ptal jsem se sám sebe, na které bych se měl více soustředit, abych, když už se měním, získal co nejvíce prospěchu. Rozdělil jsem ty nejdůležitější do jednoho týdne, abyste je mohli lépe aplikovat.

Pondělí – Hledej synergii

Synergický člověk nehledá primárně sám sebe, ale v kolektivu vyhledává, co by zajímalo ty druhé. Chce společně s nimi budovat něco nového a nejenom vyhledávat vlastní pravdy a potěšení. Uvědomuje si, že sám sice může něčeho dosáhnout, leč ve spojení s druhými lze získat mnohem vyšší cíle.

Úkol dne: Zaměřuj se na to, co stmeluje kolektiv. 

Úterý – Více naslouchej, méně mluv

Už se ti stalo, že někdo tak dlouho mluvil, že se ti z toho točila hlava? Jeho slova zatěžovala tvůj mozek natolik, že už jsi ani nevnímal, co vlastně říká? Mně se to stává častokrát. Lidé jsou tak plní sami sebe, že nevnímají pocity druhého.

Úkol: Ptej se na to, co zajímá druhého.

Středa – Rozdej více lásky

Láska je nejvyšší dosažitelná emoce. Kdo ji ovládá, zvládl svoji osobní přeměnu. Milovat sebe a své blízké je vrcholem bytí.

Úkol: Pokus se dát o trochu více lásky svým blízkým. 

Čtvrtek – Nepomlouvej

Bavit se o druhých celé hodiny je k ničemu. Nic jim to stejně nepomůže a ke změně nepřivede. Pomluvami pouze ztrácíte čas. Pomluvy jsou kazičem vztahů a s jejich pomocí i mnoho vztahu zaniká. Staví v lidech předsudky a utvrzují je v nepravdivých postojích.

Úkol: Vyhýbej se pomlouvání. 

Pátek – Staň se vzorem

Všichni mají tendenci někomu radit, co by měl dělat a jak by to měl dělat. Stačí se posadit kamkoliv do hospody a chvilku naslouchat. Sedící vědí mnoho a nic z toho nemají. Vědění je nepřivedlo k činění. Naše životy jsou pro druhé výkladní skříní. Nemohu po jiných chtít, co sám nedělám.

Úkol: Buď vzorem. 

Sobota – Spravuj své finance

Mnozí si myslí, že peníze jsou kořenem všeho zla. Není tomu tak. Jsou dobrým sluhou a zlým pánem. Umí nám přidávat i ubírat. Lidé jsou jimi zotročeni a života si neužívají jenom proto, že je pokořují peníze. Peníze se poddají tomu, kdo nad nimi získá převahu. Převaha nad financemi se získává vedením domácího rozpočtu a sledováním útrat.

Úkol: Pořiď si jednoduchý program pro správu účtenek a sleduj, kam peníze proudí. 

Neděle – Starejte se o své zdraví

Z průzkumu vyplývá, že věnování týdně 5 hodin jakémukoliv cvičení přináší  lepší pocit a prosperitu zdraví. Nenechte se vyprovokovat civilizační leností. Možností k aktivitám je mnoho. Pokud získáte všechno kromě zdraví, neužijete si stejně nic.

Úkol: Rozvrhni si týdenní činnosti tak, abys mohl 5 hodin věnovat tělu. 

Bonus – Záměrně neškoďte

V životě nemůžeme být otroky a posluhovat kdekomu. Nemůžeme být uspokojovateli potřeb jiných a neustále se ohlížet po jejich názorech. Jsme svobodné bytosti a svoboda je znamením vyjití z vězení. Můžeme někoho zranit, ale nesmíme tak činit záměrně.

Úkol:  Zkus si prosadit svou, aniž bys záměrně škodil.

Tagy:
Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.