Váš mozek naprogramoval někdo jiný než vy

Jak vlastně mohu žít s mozkem, který byl naplněn daty jinou osobou, než mnou samotným? Můžeš a dokonce tak žijí všichni. Mozek nového tvora totiž zcela ovládá ten, kdo s ním tráví první roky života.

Máš v životě své místo?

Jsi v životě tam, kde jsi vždy chtěl být, anebo stále přemýšlíš nad důležitou životní změnou? Žiješ s těmi, se kterými opravdu chceš žít? Máš v životě svého životního partnera, kterého jsi vždy chtěl mít? Nemůžeš ráno dospat, aby ses pustil do své milované práce? Máš tolik peněz, aby ses s radostí díval na svůj účet a neměl strach z budoucnosti? Máš zdravé tělo, sportuješ a raduješ se ze svého zdraví, anebo trpíš chorobami a postupně si ze svého těla děláš skládku odpadu?

TIP: Přečtěte si mou knihu Emoční rovnice.

Nespokojenost ve čtyřech kvadrantech

Každý člověk kdesi v sobě nosí zapsané, kde by chtěl v životě být ve čtyřech oblastech, ale jen málokdo se tam dostane. Jen málokdo si umí s životem pohrávat tak, aby byl stále tam, kde ví, že má být. Životní příběhy mi denně ukazují, že najít člověka spokojeného a radostného ve všech oblastech je nemožné. Všichni se totiž trápí tím, co by všechno chtěli a co nemají.

Jedny se trápí svým partnerem a stále o jeho nedostatcích vypráví kamarádce. Jaký ten její vlastně je a jaký by měl být. Jiný zase sní o takovém množství peněz, aby si mohl pořídit to, po čem touží. Skoro polovina z nás nemá ráda svoji práci, a přesto ji musí denně vykonávat. Přeplněné ordinace a psychiatrické léčebny jasně ukazují, že lidé chtějí žít příjemně, chtějí mít zdravá těla, ale jejich denní skutečnost je jiná.

Nejsme tam kde chceme

Jak je něco takového možné? Víme, co chceme a kde chceme být, ale nejsme tam? Jak to, že známe své vytoužené místo a nedovedeme se tam dostat? Je tomu tak proto, že zdroj našich dlouhodobých tužeb má jiný základ, než zdroj pro rozhodování.

TIP: Přečtěte si mou knihu Emoční rovnice.

Denně děláme mnoho rozhodnutí, ale ta strategická a dlouhodobá děláme jen občas a některá dokonce jen jednou za život. Nikdo nás ale nikdy neučil, jak tato důležitá rozhodnutí dělat a co při nich brát v úvahu. Některá rozhodnutí jsou pro svoji nevratnost nezměnitelná. Tak se dnes běžně děje, že do 30 let mají lidé všechna důležitá rozhodnutí hotová a do konce života už řeší jen jejich následky.

Kde v životě máme své místo?

To, kde máme v životě být a s kým, talentové vlohy a zručnosti, má každý jedinec zakódované v hlavě. Tyto předem dané vlastnosti se projevují jako touhy a při jejich činění mozek produkuje příjemné až euforické pocity. Jenomže vlivem necitlivého chování rodičů během našeho vývoje došlo k zápisům do mozku, které svým působením staví člověka proti jeho tužbám.

Tak například. Honza má velkou touhu kreslit, tak kreslí. S hrdostí ukazuje své výtvory mamince, ale ta na něj nemá dostatek času a odmítá chválit jeho obrázky. Malému jedinci se do hlavy zapíší Emoční rovnice ve tvaru: „Máma na mě nemá čas,“ „O mé dílo nemá nikdo zájem,“ „Mým dílem může být opovrhováno,“ „Co dělám, nemá hodnotu“ atd. S těmito rovnicemi se Honza bude muset potýkat celý život. Jeho talent a dovednosti jej stále povedou do kreativity, ale jeho mozek jej prostřednictvím strachu bude od ní odvádět. Honza pak nakonec zleniví a raději se přestane projevovat.

Při výchově dochází k potlačení osobnosti dítěte

Podobných příkladů bych mohl nastínit desítky, kdy během výchovy dojde k necitlivému negování tužeb a přirozenosti dítěte, a pokud se tak děje dlouhodobě, dochází k potlačování celé osobnosti. Tak postupně vznikne člověk, jenž se svým emočním nastavením projevuje jako zcela někdo jiný, než jak by mu velelo jeho primární nastavení, kterým byl vybaven při narození.

TIP: Přečtěte si mou knihu Emoční rovnice.

Z těchto nedobrovolně přijatých dat se formuje naše chování a přemýšlení o všem, co děláme a čím jsme. Tak na jednu stranu přesně víme, kde a co bychom chtěli, ale naše vlastní hlava nás podle vložených dat, vede úplně někam jinam. Jak to poznáme? Prostřednictvím nepříjemných myšlenek a pocitů. Pokud se dlouhodobě necítíte dobře, přestaňte bojovat a zvyšovat své úsilí. Nikam to nevede. Teprve důkladné vyčistění vaší hlavy od nedobrovolně přijatého balastu vám otevře nový svět a dodá vašim aktivitám novou sílu. Jedině tak budete postupně dosahovat svých tužeb a zbavíte se těch otravných pocitů zmaru.

Pokud chcete pomoci s vyčištěním hlavy, podívejte se sem…

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.