3 pravidla postupného bohatnutí

Peníze jsou neviditelnou silou, která nás všechny ovládá. Máme-li jich dostatek, nepřemýšlíme nad nimi, pokud nám chybí, přemýšlíme o nich stále. Někteří si myslí, že peníze jsou původcem všeho zla, i když tomu tak není. Bez peněz by se společnost nikdy nevyvinula do stádia, ve kterém je dnes. Peníze jsou hybnou silou rozvoje. Umožňují přeměnit neviditelné hodnoty a představy do viditelné podoby.

Mnozí si myslí, že peníze nejsou důležité. Pravděpodobně bez nich ještě dlouho nebyli. Kdo aspoň někdy trpěl nedostatkem peněz, uvědomuje si jejich váhu i sílu. Pro spravování peněz je zapotřebí osvojit si zcela jiné dovednosti, než jaké jsou účinné třeba v oblasti vztahů. Tam stačí zjednodušeně láska, náklonnost a společný zájem a vztah může celkem dobře vzkvétat. Peníze můžeme milovat ze všech sil, a stejně se nám jich nemusí dostávat v potřebném množství.

Většina lidí zákonitosti peněz nezná. Polovině české populace dojdou peníze po 75 dnech, pokud ztratí svůj příjem. Lidé nemají velké úspory a žijí z ruky do úst. Neustálý strach o peníze pak žene člověka do neuvážených rozhodnutí a touha po vlastnictví do vysoko úročených půjček. Rozdíl mezi tím, co chceme, a tím, co máme, působí nepříjemné pocity nemajetnosti a viditelné přívlastky chudoby.

Pojďme se podívat na zákonitosti peněz, které, ač se nezdají složité, málokdo využívá.

Važte si peněz

Pokud si peněz nevážím, nebudu schopen je opatrovat a hospodařit s nimi.

Pokud je budu mít, utratím je, a pokud ne, tak se bez nich budu muset obejít. Peněz si ale těžko budu vážit, pokud neprožiji, jak chutná být bez nich. Nejlepší školou, kde se naučím vážit si peněz, je pobýt nějakou dobu bez nich. Kdo jednou zažil bankrot vlastních financí, ví, o čem mluvím. Zná příchuť nedostatku a tlaku věřitelů, ví, jak strach klepe na dveře pohody každý den. Abych se vůbec někam dostal, musím peníze milovat. Co nemiluji, nebude mít pro mě význam, a co nemá význam, nebudu chtít.

Kontrolujte je

Pokud si peněz vážíme, potřebujeme se naučit mít o nich přehled. Potřebujeme vědět, odkud přicházejí a kam jdou. Kolik nám vlastně zbývá a co se se zbytky děje. Specifikujte si, jaké jsou zdroje vašich příjmů, odkud vám do vaší zásobárny přitékají? Ve většině případů to bývá příjem ze zaměstnání, dále pak z podnikání, z investic, z autorských práv či dědictví.

V oblasti příjmů si položte otázku: „Co mohu udělat pro zvýšení svých příjmů? Jak mohu přispívat k neustálému rozvoji svých příjmů, co mohu dělat lépe a efektivněji, aby se mé „přítoky“ neustále zvyšovaly?“ Zkusme zde vzít v úvahu i modely, kde nemusíme tolik pracovat, a přitom vyděláváme více, než když pracujeme.

V oblasti kontroly se musíme zabývat i svými náklady. Víte, kolik jste za minulý rok utratili? Abychom měli přehled o svých výdajích, musíme se naučit sledovat, kam peníze dáváme. Dobrým způsobem, jak se tomuto návyku naučit, je brát si a schovávat všechny účtenky za všechny své nákupy. Ty pak jednou za týden sečíst dle kategorií nákladů a zapsat součty do sledovacího systému.

Náklady můžeme rozdělit do následujících kategorií: Bydlení, auto, relax/zábava, strava, oblečení, dovolená, drogerie a zdraví.  V těchto skupinách své peníze utrácíme a jsme schopni je velmi přesně sledovat. Zapisováním do tabulky získáte přehled a možná poprvé v životě zjistíte, kolik vám vlastně na konci roku bude zbývat, pokud budete žít jako doteď.

Spořte své peníze

Dobře osvojené finanční dovednosti způsobí, že vám na konci měsíce začnou zbývat peníze. Tyto peníze hned neutratíte na své další potřeby, ale naučíte se třetí dovednosti: Přebytky peněz začnete ukládat jako investice.

Nemusíte ihned kupovat akcie či nemovitosti. Stačí využívat síly složeného úročení. Chce to ale trpělivost a zapomeňte na vidinu rychlého zbohatnutí. Různá schémata, jak rychle nabýt většího množství peněz, dnes nabízí hodně firem i jednotlivců. Vy se tím však nenechte zlákat. Stejně byste prodělali. Tato schémata totiž v sobě vždy ukrývají rizika, o kterých vám nikdo předem neřekne. Byla by škoda, abyste o své naspořené peníze přišli neopatrným počínáním.

Podíváte-li se na velký dub, jistě vás nadchne svojí mohutností i pevností. On ale nevyrostl za několik let, natož dnů. Pevnost a stálost jsou charakteristiky dlouhodobosti, jejichž hodnota se projeví časem. Postavte své finance na pevném základě postupného bohatnutí a nechtějte své minulé chyby odčinit v tentýž den, kdy jste si je uvědomili.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.