Cesta k finanční hojnosti začíná v naší mysli

Většina lidí myslí na peníze velmi často. Jsou pro ně zdrojem obživy, seberealizace, naplňování osobních tužeb a radosti. Cítí se tedy ti, kteří jich mají dostatek a nestrádají, spokojeně a žijí naplněným životem? Mnohdy tomu tak není. Mít dostatek peněz nepřináší každému klid a svobodu.

Strach z jejich ztráty, vnitřní neklid z pocitu, že jich stále není dost a také vztahy, které jsou založeny na má dáti-dal, přinášejí do života rozporuplné pocity a osobní frustraci.

Hlavní zásady nedostatku peněz

1. Strach z nedostatku

Pokud stále myslíme na peníze a děláme si o ně starosti, ztrácíme svou životní energii. Naše podvědomí, jehož úkolem je nás chránit, se nás snaží odtrhnout od věci, na které lpíme. Vytváří se nám tedy v životě situace, které nás zbavují peněz (ztráta, krádež, pokuta, dluhy, finanční podvody apod.).

Pokud se zabýváme nedostatkem, myslíme na něj a prožíváme přitom negativní pocity, naše podvědomí programujeme na nedostatek a ten se nám bude v naší realitě zhmotňovat.

TIP: Nahlédněte do mé knihy Partnerský manuál.

2. Strach ze ztráty

V důsledku strachu ze ztráty peněz a majetku se někteří jedinci dopracují k onemocnění nebo fyzickému či psychickému zhroucení. Pokud si člověk myslí, že kvalita života záleží na množství peněz, vytváří si tím závislost, která ho ovlivňuje destruktivním způsobem. Závislost na čemkoli a komkoli je omezující a neumožňuje nám svobodně žít. Obvykle lidé ztrácejí to, čeho se moc drží.

3. Strach z velkých peněz

Mnoho lidí si nedokáže představit, že by mohli mít velkou částku peněz. Jednoduše tomu nevěří. Zamyslete se nad svým způsobem života a vašemu vztahu k penězům. Pokud je nemáte, ve skutečnosti nejste připraveni na velké peníze anebo je nechcete. Prožívali jste radost a štěstí i s malými penězi. Pokud ne, nepůjde to ani s velkými. Objeví se napětí a pochybnosti (strach ze závistivých lidí, nepřátel apod.).

Pamatujte, že člověk vědomě i nevědomě vytváří svůj svět. A protože nás naše podvědomí chrání, pustí do našeho života peníze jen v takovém množství, aby to bylo bezpečné.

TIP: Nahlédněte do mé knihy Emoční rovnice.

Hlavní zásady dostatku peněz

1. Najděte a odstraňte ze své hlavy programy, které vám brání přijmout do života peníze, udržet si je užívat si je.

Emoční rovnice typu: peníze kazí charakter, vztahy, člověka, omezují ho, můžou komplikovat život, jednou provždy nahraďte rovnicemi: peníze mi umožní plně projevit svou osobnost, obohatit svůj život, život druhých, peníze mi dávají klid, svobodu, sílu a radost.

2. Dávejte

Pokud chcete něco dostat, měli byste i dávat. Štědrý člověk věří v hojnost, na podvědomé úrovni je otevřený přijímat. Snadno odevzdává a nemusí to být jen peníze. Může to být fyzická pomoc a morální podpora. Lze se podělit i o znalosti a zkušenosti. Ještě větší přidanou hodnotu má sdílení radosti, lásky nebo duševního souznění. Kdo od srdce a rád dává, ještě více dostává.

3. Tvořte

Představte si sebe jako bohatého člověka. Jak se cítíte, co děláte, kde jste a kdo je kolem vás? Pokud tápete a necítíte se dobře, vraťte se k bodu 1.
Pokud vás myšlenky nabíjejí pozitivními emocemi, můžete pokračovat.

Odpovězte si na otázku, k čemu potřebujete peníze. Co získáte, když je budete mít? Ti, kteří ihned pomyslí na dům, auto, dovolenou, čili na cokoli materiálního, stojí přede dveřmi. Ti, kteří pomyslí na svobodu, osobní seberealizaci, radost z vytváření nějaké hodnoty, na sdílení finančního blahobytu s ostatními, je už otevřeli.

4. Buďte aktivní

  • Vytvořte si záměr, který přesně zformulujte.
  • Stanovte si reálný cíl a kroky, které k němu vedou.
  • Zaznamenejte si jejich časový horizont u všech aktivit, do kterých se chcete pustit.
  • Definujte si vnější a vnitřní zdroje, které máte k dispozici.
  • Nakládejte s penězi s rozmyslem. Mějte záložní plán a finanční rezervu. 

Každý z nás je jedinečný a každý z nás má na světě jinou úlohu. Všichni máme ale jedno společné – máme se učit, rozvíjet, tvořit a radovat se.

Z toho, co vytváříme, bychom měli mít užitek my i ostatní lidé. Protože jen tak má náš život smysl. A my přece chceme prožít život smysluplně, nebo vy ne?

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.