Chudákem nebo boháčem?

Náš každodenní život je o emocích, dlouhodobý pak o sklízení plodů kdysi učiněných rozhodnutí.

Všichni se snažíme žít svůj život co možná nejlépe, ale teprve budoucnost ukáže, zda kdysi učiněná rozhodnutí byla správná, či nikoliv. Každý den je plný různých rozhodnutí: Rozhodujeme se, v kolik ráno vstaneme, co si dáme ke snídani, jak se oblékneme, atd. Tato rozhodnutí obvykle nemají vliv na náš dlouhodobý život.

Přijímáme však i rozhodnutí, která mají svým dosahem zásadní vliv na naše budoucí prožitky například: s kým chceme prožívat svůj život, jaké práci chceme věnovat třetinu svého života, zda chceme být chudí, bohatí, nebo se spokojíme s příslušností ke střední třídě. O zdraví sice v mládí tolik nepřemýšlíme, nicméně jeho kvalita se také podílí na hodnotě našich budoucích prožitků. Ani jednu z těchto oblastí nemůžeme podcenit. Je jedno, co si ráno oblékneme, ale není jedno, vedle koho se probudíme.

Jsou tisíce rozhodnutí, která nám nic zlého nepřinesou, ale existuje pár takových, která, pokud jsou učiněna chybně, nám mohou pěkně zakalit budoucí štěstí.

Špatná volba finanční příslušnosti

V obchodech si všímám zvláštního jevu: Lidé touží nakupovat, ale nemají na to dostatek finančních prostředků. S bolestí vytahují své již zadlužené karty a otevírají další úvěr, aby si mohli dopřát více luxusu. Jsou chudí, ale snaží se žít, jako by byli bohatí. V touze nakupovat se zadlužují ještě více a nemyslí na to, že den zúčtování jednou stejně přijde. Protože nepřijde dnes, uchlácholí se vírou, že to jednou nějak poplatí.

To „jednou“ však může přinést bankrot osobních financí, návštěvu exekutora, ztrátu střechy nad hlavou, či rozpad vztahů. A není k tomu zapotřebí tak moc. Ceny rostou, náklady na všechno stoupají, národní ekonomiky se čím dál více propojují a stávají se na sobě závislými. Čeká nás přechod na Euro, zásoby ropy klesají a nové zdroje energie jsou v nedohlednu. Nikdo neumí přesně předpovědět, co se může v budoucnosti stát a jaký to může mít dopad na osobní finance.

Mohu přijít o vše

Zastavme se proto na chvilku a přemýšlejme: Pokud si dnes na svá bedra naložím příliš mnoho půjček, hypoték a dluhů na kreditních kartách, mohu si sice krátkodobě užívat hojnosti, ale v dlouhodobé perspektivě mohu o vše přijít. Není proto lepší se krátkodobě spokojit s  menším pohodlím, ale dlouhodobě se těšit na skutečné bohatství?

Za několik let boháčem

Pojďme se podívat na malý příklad: Rozhodnete se ukládat měsíčně 4000 Kč do investičního fondu s dlouhodobým výnosem 20%. Zpočátku se vám spoření daří, ale po několika měsících se rozhodnete částku snížit na 2000 Kč, abyste si mohli měsíčně více dopřát. Za 20 let pak místo 12 640 000 Kč budete mít naspořeno 6 320 000 Kč. Sice jste si krátkodobě užívali, ale dlouhodobě jste přišli o ohromný balík peněz. Krátkodobé prožitky jsou ty tam a na účtu máte o polovinu méně.

Když se naučíte ovládat své žádosti, naučíte se ovládat i svoji ruku v peněžence. Díky tomuto příkladu můžete více přemýšlet o své finanční nezávislosti, místo abyste si krátkodobě vychutnali luxus, který se ale s postupem doby může rychle vytratit.

Rozhodněte se proto dnes, kým chcete za několik let být. Chuďasem či boháčem? Kdo z nich má vaše sympatie? Co je pro vás příjemnější? Nakoupit všechno hned a riskovat, že jednou nebudu mít na splátky, nebo s rozmyslem spořit a radovat se z finanční jistoty a zabezpečení?

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.