Jak přistupovat k penězům

Kdekomu řekneme o svém zdravotním stavu nebo rodinných záležitostech. Naše finanční situace však obvykle bývá tajemstvím, které téměř s nikým nesdílíme. Ať už se za stav našich peněz stydíme, nebo nám přijde nevhodné o nich mluvit, mnohdy je nepřipouštíme ani sami sobě.

Dokážeme závidět, býváme chamtiví, nikdy jich nemáme dost nebo bychom žili nejraději bez nich. Proč ale upoutávají mnohem větší pozornost než třeba naše zdraví nebo vztahy? Dlouho vytvářený ekonomický systém nás k tomu různými způsoby vede. Ať už se jedná o zvyšování daní, rostoucí náklady na život, nebo všudepřítomnou reklamu, která nás láká neustále utrácet. Naši náladu tedy ovlivňuje pocit, kolik peněz máme a jak jsme s tímto stavem spokojeni. 

Vztah k penězům

Každý k nim však přistupujeme jinak v závislosti na tom, co si o nich myslíme a jaké s nimi máme zkušenosti. Důležité je si přiznat, že se bez nich v dnešním světě neobejdeme a že jich potřebujeme opravdu dostatek.

Peníze nejsou všechno

Někdy to ale nevědomě přeháníme a ženeme se za nimi jako zaslepené ovečky. Myslíme si, že díky nim budeme šťastní a naplnění. Sice jsou dobrým nástrojem k radosti a plnému žaludku, ale stále jsou to jen barevné papírky a virtuální čísla na našich účtech. 

Peníze jako smysl života

Většina nejbohatších lidí světa své peníze rozdává neziskovým organizacím. Vědí totiž, že jim peníze samy o sobě štěstí nepřinesou a s nadšením pro ně hledají vhodné uplatnění. A ti, pro které jsou peníze nedosažitelnou modlou nebo k nim nemají zdravý vztah, jich mívají obvykle nejméně. 

Láska s rozumem

Pokud jsou pro nás na prvním místě, nenacházíme smysl života. Pokud si jich naopak nevážíme a utrácíme bez rozmyslu, býváme chudí. Zapojme je tedy do našeho života jako stejně důležitou oblast se zdravím, vztahy a povoláním. 

Jak tedy přistupovat k penězům?

  • Važme si jich, ale nemodleme se k nim.
  • Přiznejme si, kolik jich vlastně chceme mít.
  • Mějme o nich přehled a utrácejme je s rozmyslem.
  • Plánujme příjmy, výdaje, investice i zisky.
  • Věřme, že si je zasloužíme.
  • Vhodně je investujme a rozmnožujme.
  • Hledejme pro ně smysluplné využití.

Nikdy ale nedopusťme, aby měly větší hodnotu, než má náš čas, energie nebo život sám. Tyto drahokamy totiž zpět nezískáme, kdežto peněz je na světě více než dost pro každého z nás.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.