11 nejčastějších chyb, které ženy dělají ve vztahu

Tento článek píši pro ženy, které cítí touhu být ve vztahu opravdové, vášnivé, otevřené, divoké a samy sebou a zažívat hlubokou a svobodnou lásku, ale nedaří se jim to. Nedaří se jim ukázat svou skutečnou pravdu a žít to, co jim pocity velí.

Pokud tak ale nežijete a nejste spokojené vedle svého partnera, pak to znamená, že se ohýbáte, že se potlačujete, že neříkáte, co skutečně cítíte, že se neřídíte svými pocity, ale jen svým rozumem. Znamená to, že se bojíte žít svou pravdu. A pak jste nešťastné, frustrované, hledáte náhražky a naplňujete se něčím zvenku. Tak ale marníte svůj drahocenný čas a nevyužíváte darů, které pro nás život připravil.

Sepsala jsem výčet několika chyb, které jako ženy děláme ve vztahu, nechceme-li naplňovat přežité modely ženy-hospodyně a muže-vládce, ale toužíme zažívat hlubokou lásku s mužem-parťákem, který se pro ni rozhoduje stejně jako my.

Když se vyvarujete těchto chyb, můžete ve svém životě změnit hodně věcí. Může se ale stát, že nezůstane kámen na kameni. Může se stát, že uvidíte pravdu, před kterou jste doposud zavíraly oči. A to, že pokud vy jste se doposud potlačovaly, museli jste si logicky najít muže, který vás bude potlačovat. Pokud vy se bojíte vlastní divokosti, najdete muže, který se vaší divokosti bude bát také a vždy přijme jen část vás. Bude vás umlčovat, nebo před vámi bude utíkat.

Ale milé dámy, pokud chcete být šťastné a skutečné, pak je třeba přijmout, že jsme všechny v jádru divoké, emocionální a proměnlivé bytosti, a v tom jsme krásné. A vůbec tím nemyslím hysterické manipulátorky. Protože uvolněná, otevřená a divoká žena je velmi zralá žena, pokud je zároveň vědomá. A tato žena umí své emoce používat tak, že je čistě a pravdivě pustí ven. Bez motivu manipulace a ovládání muže. Jen sdílí svou emoční pravdu, svou přirozenost, bolest, zlobu, zklamání, smutek. Když to dovolí, její škála emocí se rozšíří a může prožívat emoce a pocity, které má všechny v repertoáru a které touží po vyjádření. To dá teprve průchod prožívání skutečné lásky. Bez omezení a bariér.

A po tom ve skutečnosti touží i silný muž, který je schopen je zvládnout. Muž, který ženě neřekne: “Jsi hysterka!”, nebo “Nebudu se s tebou hádat!” Ale naopak dovolí ženě, aby tu svou pravdu vypustila, ať už to pro muže znamená jakékoli ohrožení. Silný muž svým otevřeným srdcem dokáže ženě pomoci proměnit tuto vypuštěnou energii a transformovat negativní pocit do uvolnění a většího vzájemného láskyplného sblížení.

Navíc jsou to právě ženiny autentické emoce, které ponoukají muže k větší velikosti, odvaze, síle a integritě. Vytahují muže z jejich strachů a komfortních zón. Umožňují dozrát zakletým malým klukům v dospělých tělech ve vnitřně skutečně silné chlapy.

Pokud patříte mezi ženy, které se bojí ukázat ve své celistvosti, pravdě, síle a emocionalitě, pak pravděpodobně děláte některé z těchto chyb: 

Chyba č.1: Posluhujete muži

Ženy jsou běžně učené, že mužům se musí zajistit jejich potřeby, klid a pohoda. Pokud mu chcete dělat maminku a pečovatelku a chcete být oceňovány mužem za své služby, pak v tom pokračujte. Pokud však chcete, aby bylo pečováno i o vás a byla jste ceněna pro to, kým skutečně jste, pro to cenné uvnitř vás, pak změňte návyky toho, jak jednáte s mužem. Zapracujte na sobě a staňte se sebejistou a vyrovnanou ženou.

Pečovatelka bude mít doma vždy jen malého chlapce s nedosycenými potřebami. Chcete je naplňovat vy, nebo mu umožníte, ať na nich zapracuje sám a vás uznává za úplně jiné kvality?

Chyba č.2: Na kritiku se obhajujete a vysvětlujete

Muž vám něco vyčte a vy se buď snažíte to napravit nebo se obhájit? Pak jste se chytila do pasti programu – dokázat muži, že jste hodna lásky a dostatečně hodnotná partnerka. To je však cesta do pekel. Vraťte se zpět k sobě, dosyťte si svou sebehodnotu a sebedůvěru. Pak nikomu nedovolíte, aby určoval, co byste měla a neměla. Pak přestanete požadovat něčí souhlas s tím, jaká jste a souhlas se způsobem, jak věci děláte.

Chyba č.3: Nevěříte svým pocitům a necháte se snadno zpochybnit

Muž je rozum, žena pocit. Pokud zpochybňovali vaše cítění, je velmi pravděpodobné, že častěji dáte za pravdu “rozumějšímu” muži a svou pocitovou navigaci raději potlačíte, přestože vás správně navádí a varuje od chybných rozhodnutí. Je třeba naučit se dávat větší prioritu vašim pocitům a vnitřní pravdě. Je lepší udělat chybu a spálit se, než se opírat o rady druhých a sejít tak ze své cesty. Rady druhých vás často zavedou na místa vhodná pro ně, ale nikoli pro vás.
Ženy, vaše pocity, vaše intuice jsou váš poklad! Vnímejte je, prozkoumejte je, věřte jim, dejte jim průchod!

Chyba č.4: Všechny chyby hledáte u sebe a umožňujete muži, aby nenesl žádné následky za své činy a chování k vám

Žena, která nemá dostatečně vybudované sebevědomí, bude hledat po každém kofliktu chybu nakonec u sebe, protože je zvyklá nést více odpovědnosti, než jí skutečně náleží. Vystupte z iluze a podívejte se na situaci objektivně. Případně si nechte poradit nezaujatým člověkem. Vždy, pokud se cítíte vinna a v duchu se vám přehrává monolog např. – a vždyť má pravdu, jsem fakt hrozná a konfliktní, měla bych s ním mluvit jinak, měla bych to cítit jinak, nemám asi pravdu, dělám zbytečné problémy atp. – chytla jste se do pasti manipulace.

Chyba č.5: Snažíte se ho předělat, aby byl více mužem

Žena, která se za muže snaží vykonat jeho emocionální práci a přimět jej k větší otevřenosti a odvaze, jej obírá o jeho vlastní sílu a jeho možnost prožít pocit vlastního mužství. Taková žena však muže nebude dlouhodobě přitahovat. Muž cítí její manipulaci dostat ho tam, kam potřebuje.

Stát se skutečným mužem může jen vedle ženy, která nebude tolerovat jeho dětinské chování, která má vysoké požadavky a nezajímá ji nic menšího než ta nejdospělejší interakce mezi mužem a ženou. Ale nutit ho k tomu nikdy nebude. Dá mu jasně najevo, co chce a nechá na něm, zda chce růst s ní, či nikoliv.

Učit ostatní můžeme jen tak, že se v jejich přítomnosti budeme snažit pochopit své vlastní lekce. Nalézat a žít svou vlastní pravdu, nikoli říkat ostatním, jaká by měla být ta jejich. To je ten největší dar, který můžeme druhým dát!

Chyba č.6: Potřeby muže považujete často za důležitější

Většina žen, které za mnou chodí pro pomoc, se vedle partnera rozhodují až poté, co se rozhodne on. Tedy své rozhodnutí uzpůsobují na základě jeho přání. V tomto nastavení opět nebudete šťastné. Vaše potřeby pro vás musí být na prvním místě. Před jakýmkoli rozhodnutím (od rozhdonutí o společném výletě po výběr sedačky do obýváku) se nejdříve poraďte sama se sebou. Když vy budete mít jasno, i váš muž bude mít jasno o tom, co chcete a události se budou více vyvíjet ve váš prospěch. Muži mají rádi, když žena ví, co chce a umí si o to říct. Rádi jí pak plní přání.

Chyba č.7: Chcete s mužem trávit všechen volný čas

Chcete-li mít kvalitní vztah, je třeba mít nejdříve kvalitní vztah sama se sebou. Což obnáší mimo jiné i to, že naplňujete čas aktivitami, které vám dělají dobře a trávíte jej kromě partnera i s mnoha dalšími lidmi, se kterými se cítíte příjemně a důležitě. Pokud tyto významné součásti svého života odstraníte či umenšíte ve prospěch partnera, začne se vám vztah bortit. Partner vám začne dávat najevo menší zájem a bude vás brát jako samozřejmou součást svého života. Nedovolte, aby se partner stal středobodem vašeho života. Vychýlí vás to z rovnováhy a vytvoří závislost na partnerovi

Chyba č.8: Neumíte si říct, co v sexu chcete a co vám dělá dobře

Pokud s partnerem nekomunikujete své sexuální potřeby a necháte jej dělat, co on uzná za vhodné, i když vám to není úplně příjemné, nikdy ze sexuálního spojení nezískáte to, co můžete. Při intimním spojení je obzvláště důležité, aby se žena měla zdravě ráda a milovala celé své tělo. Aby se nebála ukázat muži, co se jí líbí a co ne. Díky tomu se může stát z běžného povrchního sexu nadpozemský zážitek, kde se veškerý strach a pocit omezenosti vlastního těla rozpouští do lásky a odevzdání jeden druhému

Chyba č.9: Zůstáváte ve vztahu, i když se k vám muž nechová s úctou a respektem

Cítíte to, víte to. Neváží si vás, protože si nevážíte sama sebe. Jak dlouho se sebou ještě necháte ošklivě zacházet, jak dlouho se necháte ponižovat či odmítat, to je jen a pouze ve vašich rukách. Pokud vám muž neprojevuje lásku, po které toužíte, možná nastal čas truchlit, ale určitě ne jej přesvědčovat o tom, že by vás měl milovat. Je třeba si nalít čistého vína a podívat se pravdě do tváře.

Pokud evidentně nemá zájem na tom vám projevovat lásku a dát najevo, že mu na vás záleží, pak to není důvod k tomu, abyste ho to naučila, ale znamená to, že vám jednoduše vyjít vstříc nechce. Čím dřív si to přiznáte, tím více času ušetříte. Rozhodujícím faktorem v lásce není, zda vás někdo miluje, ale zda se pro vás bezvýhradně rozhodne a je ve vztahu oběma nohama. Jinde na vás čeká muž, který by se pro vás třeba roztrhnul.

Nemůže ale k vám, když mu nevytvoříte ve svém životě místo a úporně se držíte nefunkčního. 

Chyba č.10: Neumíte si nastavit své hranice a s láskou si za nimi stát 

Neznám nikoho ve svém okolí, jehož hranice by byly v dětství jeho rodiči ctěny a respektovány. Je nyní naší povinností zjistit, kde naše hranice jsou a pak je začít ctít. Nedovolit, aby je druzí překračovali. Vaše hranice si tvoříte svými pocity. Co je vám příjemné a co už ne. Co chcete a co nikoli. Co se vám líbí, a co podstupovat nechcete. Sebepoznání vám do života přinese mnohem víc jasnosti a rozhodnosti. Váš život tak vezmete více do svých rukou a budete si jej řídit ke své spokojenosti. Druzí se k vám budou chovat tak, jak vy si nastavíte. A ano, ze začátku můžete mít třeba i pocit, že jste děsně problémová a když muži budete nastavovat hranice a nevyjdete mu se vším vstříc, nebude mít o vás zájem. Je to však přesně naopak. Zájem dříve či později ztratí, když žádné hranice nenastavíte. 

Chyba č.11: Umenšujete se a vzdáváte se své síly ve prospěch muže

Tím, že jste opatrné, máte strach říct před mužem opačný názor, máte strach ukázat své pravdivé emoce, znemožňujete muži, aby se konfrontoval se svými traumaty z dětství a svými nezpracovanými bolestmi. Spolupodílíte se tak na tom, aby měl muž vás a váš vztah ze strachu pod kontrolou. Spolupodílíte se na podporování jeho (i vašeho) strachu ze skutečné hluboké intimity. Udržujete jej v komfortní zóně iluzorního bezpečí vedle vás. Opravdu chcete vyživovat vztah, ve kterém nemůžete být sama sebou a kde cítíte, že vaše pravé já je vašemu partnerovi hrozbou? Neztrácíte náhodou svůj drahocenný čas?

Milé ženy, přestaňte znásilňovat svou duši. Následujte ten hlas. Staňte se samy sebou. Vezměte si zpět svou sílu. Přestaňte být opatrné. Věřte v sebe. Nikdy nemůžete být lepší, než právě jste. Nepotřebujete ničí souhlas. Vše, čím jste, to je to jedinečné, co má smysl vašeho života tady na Zemi, který jste sem přišli prožít. Vezměte do svých rukou všechno, co jste odevzdaly. Nestyďte se za to, že máte chuť na život, na skutečnou lásku, na skvělý sex, na opravdového muže, na vášnivost a projevování své pravdy. Máte na to právo!

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.