16 znaků skutečně silné ženy

V naší společnosti stále ještě vládne tradiční patriarchální vnímaní ženy. Smutné je dívat se, jak se ženy samy (vědomě či nevědomě) pasují do role předmětu pro své muže.

Když jsem studovala důvody a hledala kořeny této ženské sebedevalvace, zjistila jsem, že za tím stojí kruté historické události motivované strachem mužů jako upalování, perzekuce, pronásledování, sexismus a mysogynie (= nenávist k ženám). Existuje bohužel i množství žen, jež dokážou odsoudit ty ze svých řad, které mají odvahu zpochybňovat po staletí vtisknuté kulturní stereotypy a „morální pravdy“.

Ve společnosti tak dnes panuje mnoho mýtů o ženské síle. Spousta lidí, když s nimi mluvím, vnímá silnou ženu jako mužatku, ženu emancipovanou, jiní zase jako zdatnou manipulátorku, mrchu, feministku, úspěšnou manažerku s ostrými lokty a břitkým jazykem. Jiní vidí naopak silnou ženu jako tu, která se obětuje pro druhé, která statečně nese své těžké břímě životního osudu i osudu jejích blízkých na ohnutých zádech.

O skutečné ženské síle však nevypovídá nic z toho, co bylo vyjmenováno. Opravdová ženská síla vychází zevnitř a nemá nic společného ani se schopností obratné manipulace, ani s komplexem matky Terezy. Ženská síla má co do činění s odvahou, se kterou ženy hledají nový dialog s muži a tvoří nová a funkční řešení.

Naděje je v silných ženách, které se dokážou vymanit z role malých holčiček kladoucích si požadavky typu „potřebuji, abys mě zachránil“ a které dovedou svému muži říct: „Nepotřebuji tě, protože jsem kompletní taková, jaká jsem. A s radostí se s tebou setkám, abychom spolu sdíleli to, jací jsme, a vzájemně se od sebe učili.“ Taková žena je láskyplná, otevřela své srdce a tím otevírá i svého muže.

Na základě vlastního osobního rozvoje a pětileté denní konfrontace s nízkým sebevědomím žen, jejich závislostech na mužích a strachem z nich jsem sepsala výčet znaků, kterými dle mého názoru disponuje silná žena.

 1. Je svobodná a ví, co chce

Nespokojí se ve svém životě s ničím menším než s radostí, láskou a vnitřním klidem – nenechá se nikým vydírat, manipulovat, nutit a do čehokoli tlačit

 1. Je stabilní

Nedělá ukvapená rozhodnutí, všechno nechá v klidu dozrát. Nepoddá se emočně ani dosaženému úspěchu, ani momentální ztrátě či prohře. Ví, že každý stav je jen dočasná záležitost a brzy bude zase změněn. Je si dobře vědoma toho, že život je neustálý pohyb a růst a kotvu nachází sama v sobě.

Její emoce neubližují druhým. Nevedou ji ani k útoku, ani k útěku. Vedou ji k rozpadu své falešné identity.

 1. Nedělá ze sebe oběť

Nestěžuje si, nedělá ze sebe chudinku, nehledá chybu u druhých, je si vědoma toho, že za to, jak se k ní druzí chovají, nese plnou odpovědnost. Ví, že pro lásku nemusí nic dělat, nemusí manipulovat, aby byla milována.

Prostě žije svůj život, je sama sebou a o lásce od druhých nepochybuje, protože sama se má zdravě ráda.

 1. Je si vědoma, že svůj svět si vytváří svým myšlením každou vteřinu

Uvědomuje si rodinnou zátěž v podobě svých mentálních programů v hlavě a ví, že se jimi nemusí nechat ovládat, nýbrž je může kdykoli změnit. Je schopna rozpoznat motivy svého jednání, které se nezakládají na lásce, a umí se vracet k sobě, aby si sama dosytila potřeby, které jí nebyly v dětství naplněny. Ví, že to, jakým myšlenkám dává svou energii a pozornost, tvoří její vztahy a události v jejím životě.

 1. Nebojí se ukázat svou slabost a zranitelnost

Je autentická. Když má strach, dá to najevo. Když ji něco bolí a zraňuje, dokáže tuto bolest naplno prožít. Často jde až na dřeň. Její prožitky vyjadřují to, co skutečně cítí. Nesnaží se hrát si na hrdinku a své emoce nepotlačuje. Ochotně sundává své masky, aby ukázala, kým skutečně je. Proto se postupně vzdává omezujících pocitů strachu, viny a studu. Vzdává se své pýchy a umí přiznat chybu.

 1. Nemanipuluje s druhými

Nikoho do ničeho nenutí a netlačí. Uvědomuje si své právo odmítnout a stejně tak snese odmítnutí od druhých. Je schopna si veškeré potřeby zajistit sama, takže není závislá na pomoci a péči druhých, zároveň si však o ni umí říct a ví, že je hodna toho, aby jí druzí pomohli a vyšli vstříc.

 1. Je sebevědomá

Uvědomuje si svou vysokou hodnotu a ví, že ta není závislá na čemkoli vnějším. Ví, že názory lidí netvoří její osobnost, a tedy ji vnější pozitivní i negativní posuzování nechává v klidu. Přijímá i své „negativní“ stránky povahy a své chyby, které má – neubližuje si vnitřními výčitkami a sebeponižováním, je schopná se podpořit a ze svých prohřešků a nezdarů se učit. Udržuje si pouze vztahy, kde ji druzí ctí a chovají se k ní laskavě.

 1. Respektuje své hranice

Silná žena má otevřené srdce, je citová a soucitná, ale pokud je k ní někdo hrubý či zlý, umí se za sebe tvrdě postavit a nastavit jasnou hranici, je schopna odrazit útok stejnou energií, nehraje si na lepší či duchovnější tak, že nechá situaci vyšumět a zlo nebo nepříjemnost nezastaví.

 1. Jde svou cestou

Je sama sebou, poznává se v tom, co jí dělá dobře, a co nikoli, je vášnivá, hledá vyšší pravdu a stojí si za tím, čemu věří. S nikým nebojuje, je pokorná a v klidu realizuje své nápady. Opouští lidi, kteří ji zrazují svými vlastními strachy či jí nedokáží přát dobré.

 1. Má se opravdově ráda a uznává to, kým je

Nečeká na uznání a komplimenty druhých, oceňuje se sama. Na sladké řeči mužů se nechytá, cítí jejich skrytý motiv ženu využít. Otevírá se pouze muži, který usiluje o to, skutečně ji poznat a milovat. Proto přitahuje zralé a vědomé muže.

 1. Je věrná sama sobě a žije podle vlastních pravidel

Má vnitřní systém morálních hodnot a těmi se řídí. Nezaprodává svou duši ani tělo za lásku muže. Vnímá svou intuici a řídí se dobrým pocitem, rady druhých si poslechne a zamyslí se nad nimi, ale řídí se sama sebou. Nedělá věci, které nechce a které se jí nelíbí, nedělá to, co se od ní očekává.

 1. Poznala své ženské dary a využívá je

Je schopna vnímat a napojit se na svou intuici a svou vnitřní moudrost. Nedrží se iluze bezpečí vše zanalyzovat a promyslet mozkem. Cítí, kdy má nechat věci, ať se stanou, i když na své cestě vidí jen mlhu, a kdy je na čase zakročit a vzít situaci do svých rukou.

 1. Muže si váží a uctívá jej

Muži dovolí být před ní slabý a zranitelný, umí jej podpořit a dát mu víru, že silný je dost a zvládne vše, co chce. Před silnou ženou se muž nebojí ukázat svou slabost a své chyby. Ví, že si nemusí na nic hrát, protože cítí, že do něj žena stejně vidí a i tak jej přijímá a miluje bez posuzování. Silná žena si uvědomuje, že muž má horší kontakt se svou pocitovou složkou a umí jej na jeho pocity navést, aby se mohl vyhnout naučené manipulaci.

 1. Poznala skutečně samu sebe a za nic se neodsuzuje

Je si vědoma světlé i temné stránky své osobnosti. Nic z toho nepotlačuje, vše přijímá a uvádí do rovnováhy. Silná je právě proto, že své temné stránky akceptovala, prožila a přijala. Necítí žádný pocit viny ani studu.

 1. Nesetrvává v nefunkčních vztazích

Uvědomuje si, že vztahy slouží k rozvoji a růstu, proto naslouchá svému vnitřnímu vedení a nezůstává za každou cenu ve vztazích, kde jí není dobře, jen proto, že populární je vytvářet trvalé celoživotní svazky. Z každého vztahu se poučí a udělá potřebnou vnitřní změnu, aby se problém neopakoval.

Pokud jsou ve vztahu děti, dobře si uvědomuje, že největší službu jim udělá, když jim ukáže, jak se s úctou a láskou ukončuje nefunkční vztah.

 1. Uvědomuje si a umí komunikovat své potřeby

Nehraje si na hodnou ženu, která nic nepotřebuje a je nenáročná, naopak si o to, po čem touží, umí říct. Muž takové ženě rád plní její přání, protože cítí její lásku, vděčnost a svobodu. Je pro něj potěšením se takové ženě oddat a vytvářet jí citový komfort.

Najít své vnitřní dary a nalézt zdroj své vlastní síly – to je úkol nás žen. Je to poměrně náročný a dlouhý proces a vyžaduje skutečné vnitřní rozhodnutí nespokojit se s ničím menším než s hlubokou láskou, a čelit tak bolestem ukrytým v našem nitru. Těm, které byly způsobeny nám v našem dětství, těm, které byly způsobeny našim matkám, a těm, které byly způsobeny všem ženám v naší společnosti.
Když se nám to však podaří, vyléčíme nejen svá vlastní zraněná srdce a svou poničenou sebeúctu, ale také uzdravíme své toxické vztahy, ve kterých se opakovaně trápíme a neprožíváme lásku, o níž sníme.
Žena je láskou a má obrovskou moc. Využívání takové moci a energie uzdravenou ženou je jedním z klíčů vzestupu lásky a radosti na naší planetě. Buďte toho součástí i vy.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.