OHODNOŤTE ČLÁNEK:

Poznejte příčiny svých špatných rozhodnutíPoznejte příčiny svých špatných rozhodnutí

OHODNOŤTE ČLÁNEK:
14.7.2014

Kdysi někdo řekl: „Život člověka je utvářen jeho rozhodnutími“. To je jistě pravda, nějak se rozhoduji a podle toho se mi v životě děje. Ale co formuje má rozhodnutí? A proč se někdy rozhoduji i pro věci, které pak nechci? Pokud jsou rozhodnutí tak důležitá, určitě stojí za to, poznat, co je formuje. Na to jsem ale odpověď nikde na celém světě nenašel. Tak jsem si ji musel najít sám.

 

Funkce Rozhodování

je naše schopnost zvažovat možné volby k dispozici a pro jednu z nich se rozhodnout. Rozhodujeme se na základě dat, která máme v paměti a v podstatě máme nekonečnou možnost volby. Samotný proces rozhodování probíhá vždy na základě srovnání dat a nakonec se přikláníme k řešení s nejvyšší hodnotou emoce. Pokud je řešení více a mají podobnou hodnotu emoce, máme pocit, že se neumíme rozhodnout. Je naším výsostným právem činit rozhodnutí a to, jak se rozhodneme, je většinou naše svobodná volba.

 

Funkce rozhodování má dvě složky.

Vědomou a automatickou. Vědomá nám dává možnost zvažovat všechny nám známé požadavky a touhy a automatická probíhá bez uvědomělého rozhodování na základě návyku (říkáme tomu autopilotní mód). Jsme schopni učinit rozhodnutí, která se nám dnes zdají ta nejlepší a později jich litovat. Nevzdělaný mozek totiž pracuje s nejvyšší hodnotou emoce, vykalkulovanou při rozhodování, a již nevidí příliš dlouhý dopad svých rozhodnutí.

Co je dobré teď, jistě bude dobré i později – je základním nastavením mozku, žel v mnoha případech použito chybně. Lidské prožitky jsou kalkulovány na denní bázi, kvalita života je ale dána vytvářením dlouhodobých hodnot. Mozek se ale neumí samovolně koncentrovat na dlouhodobé a příliš se koncentruje na to, co vidí právě teď.

Tak například vědomé rozhodování probíhá v obchodě při volbě druhů sýrů. V regále je jich nespočet, různé druhy a gramáže. Do vědomí nám přes zrak a hmat vstupuje mnoho vjemů a my je postupně zvažujeme, až finálně vložíme jedno či více balení do košíku. Osobně jsem zažil člověka, který jeden druh kozího sýra několikrát uchopil do ruky, pak vložil do košíku, vyndal z košíku a vzal jiný, vložil do košíku, odjel několik metrů, vrátil se zpět a vzal jinou gramáž.

Na tomto příkladu si můžeme ukázat, jak funkce rozhodování pracuje. Logika říká na základě zkušeností, kolik gramů sýra budeme potřebovat a kolik za něj chceme utratit peněz, a emoce spojená s minulými zážitky hlásí, jaké chutě jsme v minulosti prožili a chtěli bychom nakoupením prožít znova. Vědomý rozhodovací proces pak vše vyhodnocuje a dává výsledný dobrý pocit. Rozhodnutí se přikloní k výsledné nejvyšší hodnotě příjemného pocitu.

Samozřejmě, že k nákupu můžeme použít i autopilota a nakoupit přesné množství sýra bez přemýšlení, poněvadž jsme podobnou volbu již udělali mnohokrát a stal se z toho návyk. Horší je, pokud čekáme návštěvu, a v běhu okolností si nestihneme uvědomit, že došlo ke změně. Návštěva si asi na sýru nepochutná, poněvadž ho přinesete málo.

Mnozí otcové díky tomuto principu přišli domů bez dítěte, které měli na požádání vyzvednout z mateřské školky – cestou se ve vědomí věnovali problému z práce a auto řídil jejich mozek v autopilotním módu. Mnozí v tomto módu odbočíme autem na obvyklou trasu domů, i když jsme chtěli jet na sportovní utkání. Autopilot je velmi silná schopnost mozku položit některá stále prováděná rozhodnutí za předem daná a již s nimi do vědomí nevstupovat.

Častokrát se mi po přestěhování na novou adresu stávalo, že jsem vypnul auto před domem, kde jsem bydlel dříve a teprve pak si uvědomil, že už tam nebydlím.

Jak je vidět je tato funkce velmi ulehčující, pokud ale rozhoduje správně a pracuje se správnými daty. Pokud je autopilot nastaven špatně, dokáže pracovat proti nám, bořit naše cíle, vést nás do chudoby, ničit naše zdraví a odhánět od nás lidi, které potřebujeme.

Autopilot je naprogramován z 90% Primární autoritou. Lidé do třiceti let učiní všechna důležitá životní rozhodnutí, která pak do konce života řeší. Do třiceti let je většina lidí s ukončeným vzděláním, mají vybraného životního partnera, někde pracují, jsou většinou již zadlužení a doma jim poletuje potomek.

Dovolím si říci, že většinu těchto rozhodnutí udělali pod řízením autopilota a zbytek vědomě s daty, která jim tam vložil někdo jiný (primární autorita, společnost, kultura, náboženská komunita).

 

Rozhodování probíhá s cílem dosáhnout příjemného pocitu. Rozhodujeme se krátkodobě, poněvadž si myslíme, že nám naše rozhodnutí přinese příjemno nebo úlevu, ale i dlouhodobě se stejným záměrem. Myslíme si, že naše rozhodnutí nás vždy přivedou k předmětu touhy, kterou si během rozhodování hýčkáme. O této touze si myslíme, že je dobrá a kalkulujeme si k ní cestu. Zde je zapotřebí vědět, že kalkulace probíhají na základě dat uložených v hlavě.

Častokrát se ale stává, že jakmile se k cíli dostaneme, zjistíme, že jej nechceme. Pochopíme, že to, co jsme kdysi tak chtěli a o čem nám mozek říkal, že je to to ono, nemusí být zdaleka to ono. Pokud se vám toto stane, buďte si jisti, že kdysi při kalkulaci dobrého pocitu bylo použito i dat, která jsou pro váš život destruktivní. Dochází k prokázání Emoční rovnice. Uvedu příklad: Představme si člověka, který chce být dobrým autorem a celý život sní o tom, že jednou bude. K psaní se ale stále nemůže dostat, poněvadž jeho pracovní vytížení je tak velké, že mu prostě nezbývá čas.

I když touží po tom být dobrým autorem, projevují se při rozhodování jiné Emoční rovnice s vyšší hodnotu emoce (Při práci musím uspokojit své rodiče, nebo Pro peníze musím dřít  současně s rovnicí Svými sny si peníze nevydělám) a dotyčný se tak dobrovolně rozhodoval pro práci, které ho od jeho snu oddalovala. Za několik let si sice vytvořil dobře placené místo, ale jeho mozek mu hlásil, že jej nechce.

Z uvedeného vidíme, že mozek pro kalkulaci dobrého pocitu použil jak talentovou vlohu psát, učit a sdílet tak i navážku od rodičů a ve výsledku vykalkuloval rozhodnutí, jež vedlo mimo talentovou složku. Vklady do hlavy od rodičů mají totiž většinou vyšší hodnoty emoce než talentové vlohy.

Mozek vždy pracuje s daty, které má k dispozici, abychom je poznali, musíme si najít své Emoční rovnice a otočit je ve svůj prospěch. To je ale delší cesta a práce na sobě sama. Každopádně už dnes si můžete otestovat, zda jdete ke svým cílům a pozastavit se na motivy, které vás k nim vedou. Jsou opravdu zdravé?

Autor článku:

Aleš Kalina
Aleš Kalina
Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšle...Zjistit o autorovi více

2 Comments

  1. Sylva Nováková napsal:

    Když vás vecne podezřívá kde si byla co si dělala byla si za chlapama skym si pises s frajerema ty si nebyla na noční byla jinde kde si koho tam mas atd.kdyz sproste uráží a řve a vyčítá a je to 4x tydne. Když mu na něco přijdete a víte to na sto pro. A lze stále do oci. Když snim pak nejste je rozchod a pak vam stále vola nezvedate pak přijdou urážky výčitky.

  2. […] články Vykořeňte špatná rozhodnutí Poznejte příčiny svých špatných rozhodnutí Váš mozek naprogramoval někdo jiný, než […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Autor článku:

Aleš Kalina
Aleš Kalina
Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.Zjistit o autorovi více

Tipy, které lidé nejvíce hledají

Jak funguje kredit

Primárním cílem kreditu je poskytnout kvalitní služby našich koučů uživatelům, kteří mají zájem vstoupit na cestu osobního rozvoje a dále se rozvíjet a pracovat sami na sobě.

Otázka, kterou pokládáte vybranému kouči prostřednictvím kreditního systému, má přednost před otázkami bezplatné poradny. Navíc kouč udržuje posloupnost Vaší komunikace, do vzájemné diskuse zapojuje již dříve nastíněná témata, rozšiřuje je a do svých odpovědí zahrnuje doporučení, která mají návaznost na řešené otázky. Zvolíte-li následně osobní konzultaci s koučem, slouží Vaše písemná komunikace k přípravě na osobní lekci.

Kreditní systém Vám tak umožňuje na sobě pracovat na dálku za pomoci kouče.

Jeden písemný dotaz kouči je limitován 1000 znaky a je Vám za něj odečten kredit 300 bodů. Z praxe víme, že právě 1000 znaků je zapotřebí pro efektivní komunikaci, dostačující pro vyjádření vašich pocitů či obtíží. Delší text odbíhá od témat a těžko se kouči zpracovává.

Pokud nezbytně potřebujete delší zprávu, tak se Vám odečteme dalších 150 bodů a prodloužíte svůj dotaz na 1500 znaků.

Našim členům nabízíme 900 bodů (tedy tři dotazy v délce 1000 znaků) a k tomu jednu lekci s koučem zdarma. Máte-li zájem vstoupit na cestu svého osobního rozvoje, doporučujeme Vám naše roční členství.

Seznamte se s Emočními rovnicemi

Výukový program zdarma. Naučte se, jak podvědomí pracuje, jaké zákonitosti využívá a jak ho předělat ve svůj prospěch. Získání vašich přání závisí na ovládnutí jeho síly.

Program obsahuje 15 video lekcí

S pomocí 15 dobře pochopitelných lekcí se naučíte, jak podvědomí pracuje. Jaké oblasti života podvědomí ovlivňuje. Proč se mnohým z nás nedaří a jiným ano. Proč tolerujeme neúspěch a často si neumíme poradit ani při vyvinutí veškerého úsilí, na závěr se názorně naučíte jak podvědomí přeprogramovat.

Získáte návod na vyhledání prvních 10 Emočních rovnic.

Naučte se základům vyhledávání svých Emočních rovnic. Získejte jednoduchý pracovní materiál, který můžete využívat i pro hledání více než prvních deseti svých Emočních rovnic, pokud budete mít chuť.

2 hodiny koučinku za cenu 1

Pokud stojíte před vážným rozhodnutím či si nevíte rady ve své zapeklité situaci, máme pro vás povzbuzující nabídku – setkání s koučem. Jsou situace, kdy se sami neumíme rozhodnout, a víme, co může nastat, když rozhodnutí uděláme sami – můžeme pro svoji budoucnost nasekat mnoho bolestivých chyb. Někdy pouze toužíme své břímě někomu sdělit, podělit se o své vnitřní prožitky a trápení. A to je dobře. Sdílené břímě = poloviční břímě.

Potkejte se se svým koučem výhodněji

V rámci tohoto programu máte možnost strávit s vámi vybraným koučem dvě hodiny a zaplatit mu pouze jednu. Povídat si můžete nejen osobně, ale i po skypu či telefonu. Výhodnější setkání s koučem získáte tak, že si jej nejprve vyberete v seznamu koučů a na jeho profilu najdete promo kód. Ten použijete při vyplnění objednávky.

Získáte bonusový e-book pouze pro vás

V rámci programu jsme pro vás připravili e-book Aleše Kaliny: Jak řešit své konflikty elegantně. V něm naleznete neomšelé a osvědčené rady, jak si ze vztahu udělat komunikační ráj. Jak řešit své konflikty elegantně

Objednání lekce s koučem

Objednání koučinku s Alešem Kalinou

Připravujeme pro vás...

Získejte jednoduchý návod na vyhledání a mazání nežádoucích bloků z hlavy

S pomocí 20 dobře pochopitelných videí a pracovního sešitu se naučíte to podstatné k vyhledávání svých Emočních rovnic, k práci s Emočními čísly a 4 oblastmi života. Odhalte své destruktivní emoční bloky a vymažte je z hlavy. Mozek je jenom počítač - naučte se jej přeprogramovat.
emocnirovnice.ales-kalina.cz
3800

Získejte jednoduchý návod na vyhledání a mazání nežádoucích bloků z hlavy

S pomocí 20 dobře pochopitelných videí a pracovního sešitu se naučíte to podstatné k vyhledávání svých Emočních rovnic, k práci s Emočními čísly a 4 oblastmi života. Odhalte své destruktivní emoční bloky a vymažte je z hlavy. Mozek je jenom počítač - naučte se jej přeprogramovat.
emocnirovnice.ales-kalina.cz

Vstupte na cestu k vyřešení svého problému!

V programu osobního rozvoje získáte 900 bodů k písemné komunikaci s koučem + jednu osobní lekci s koučem a další výhody. Tento program je možné si zakoupit jednou ročně.
4490
Zadejte své údaje potřebné k registraci do programu:

Objednání lekce s koučem

Kvalifikovaný dohled odborníka vám zaručí jistotu, že váš problém je řešen co neefektivnější cestou a že se svými emočními rovnicemi pracujete správně.

Svého kouče můžete vybírat podle lokality, ale jelikož lekce mohou probíhat po telefonu či Skypu, tak se lokalitou nemusíte svazovat.

Důležité jsou jistě zkušenosti v dané problematice, která vás trápí. Náš tým koučů je složen z profesionálů s mnohaletou praxí v oblasti přeměny osobnosti. Všichni pracují výhradně s metodou Emočních rovnic pod pravidelným vedením Aleše Kaliny a každý z našich koučů má osobnostní rysy, které umožňují vést konzultační lekce tak, aby přinášely kýžené výsledky a spokojenost našich zákazníků.

Naše kouče rozdělujeme do tří kategorií:

Lekce zdarma v rámci programu:


Svoji lekci s koučem si rezervujte ve svém uživatelském profilu.

Odhalte svých prvních 100 emočních rovnic

Výukový program s pracovním sešitem. S pomocí video lekcí a interaktivního pracovního sešitu se naučíte, jak si najít svých prvních alespoň 100 emočních rovnic. Cena programu je 3800 Kč. Záruka spokojenosti.

20 video lekcí / 20 mp3 audio lekcí

S pomocí 20 dobře pochopitelných video lekcí (nebo audio nahrávek) se naučíte to podstatné k vyhledávání svých emočních rovnic. Odhalíte své destruktivní emoční bloky a pochopíte jak je vymazat z hlavy. Mozek je jenom počítač – naučíte se jej přeprogramovat.

Interaktivní pracovní sešit

V rámci tohoto programu získáte na míru vyvinutý pracovní sešit, který se stane vaším nepostradatelným průvodcem. Do něj zapisujete vše, co se naučíte a dále se svými zápisy pracujete. Pracovní sešit vás dobře navede při hledání svých nově nalezených emočních rovnic.

Bonusový materiál

10 dalších pomocných video návodů.

Čtěte více

Získejte jako bonus příspěvky, které za poslední roky četlo více jak 250.000 lidí. Vytvořte si svůj uživatelský účet a získejte zdarma výhody v podobě prémiového obsahu a přehledné komunikace s koučem. Každý měsíc naše rady obohacují více jak 100.000 čtenářů. Staňte se jedním z nich a profitujte z osvědčených rad. Tento program je zdarma.

Čtěte prémiový obsah pouze pro registrované zdarma.

Otevřete si přístup k uzamčeným článkům a získejte rady k řešení svých potíží. Vložte si své oblíbené články a videa z našich stránek do své knihovny v uživatelském účtu a mějte je stále k dispozici bez vyhledávání.

Komunikujte s našimi kouči 1:1

Přeneste si svůj první dotaz do svého účtu a vytvořte si historii komunikace. Žádné rady od kouče se vám již neztratí. Po registraci získáte další možnost položit dotaz koučovi zdarma. Odpověď na něj se již nebude veřejně publikovat.

Vytvořte si své životní cíle

Získejte video lekci zdarma: Jak si vytvořit své životní cíle a neztratit se v životě.

Napište svůj dotaz

Napsáno 0 z 1000 znaků.

Svůj e-mail nám nemusíte sdělovat.

Odpověď si vyzvednete prostřednictvím kódu, který vám zobrazíme po odeslání vašeho dotazu.

Vyzvedněte si svoji odpověď

Vložte kód, který jste získali po zadání svého dotazu.

Zaregistrujte se zdarma, přeneseme vám do vašeho účtu váši odpověď a získáte tak historii své komunikace s našimi kouči.

Vstupte na cestu k vyřešení svého problému!

V programu osobního rozvoje získáte 900 bodů k písemné komunikaci s koučem + jednu osobní lekci s koučem a další výhody. Tento program je možné si zakoupit jednou ročně.
990
Zadejte své údaje potřebné k registraci do programu:

X
Popovídejte si o svém problému s koučem.
Získejte 15 minut konzultace zdarma.