Otázkami k vyššímu sebevědomí

Občas si stěžujeme na svého partnera, šéfa, práci, školu, děti nebo třeba počasí, ale málokdy si připustíme, že to, co ve svém životě prožíváme, vzešlo právě z naší hlavy. Už od narození jsme formováni svými rodiči. To, jak s námi jednali, určuje, jak my nyní dovolíme i ostatním, aby s námi také jednali. Mnohdy se pak přizpůsobíme učitelům, šéfům nebo partnerovi. Děláme to, co se po nás chce, a snažíme se vyhovět. Někam se ale mohla vytratit naše vlastní spokojenost.

Podíváme-li se na svůj současný život, tak ten je důsledkem našich předešlých myšlenek a činů. Naše sebevědomí uzrálo do podoby, která nyní určuje, co prožíváme. Proto se zítra můžeme mít jen tak, jak nám hlava dovolí právě dnes.

Ať už jsme v dětství nebo později zažili cokoliv, svůj současný a budoucí život můžeme změnit. Jak na to? Začněme si pokládat otázky, které pomohou zvýšit naše sebevědomí.

Sebeláska

Na kolik máme rádi sami sebe? Kolik péče si věnujeme? Jak se rozmazlujeme? Jsme zvyklí se věnovat blízkým, ale na sebe často zapomínáme, a to je špatně. Podívejme se na sebe do zrcadla a nahlas si upřímně projevme lásku. Může to být zpočátku trochu divné, ale asi jen proto, že jsme to předtím nikdy nezkusili. Usmívejme se na sebe a užívejme si svou vnější i vnitřní krásu. Ptejme se, co můžeme změnit, abychom se sami sobě více líbili? Jak zvýšíme svou sebelásku?

Vlastní hodnota

Ať už si to připouštíme, nebo ne, každý z nás je díky kombinaci charakteru a minulých prožitků jedinečnou osobností, přinášející světu obohacení a krok dopředu. A může to být cokoliv. Čím jsme pro sebe vzácní? Jaké máme pozitivní vlastnosti? Jak je pro sebe využíváme? Možná že takové bohatství v sobě ani nevidíme. Zkusme si tedy vzpomenout, co se nám v životě již podařilo a jak jsme se o to zasloužili.

Naše jedinečnost

Můžeme si říct, že jsme úplně obyčejní jako všichni kolem nás a že nejsme ničím výjimeční. Znamenalo by to, že lidé kolem nás jsou také obyčejní a nezajímaví. Zrovna tak ale můžeme nás všechny vidět jako vzácné diamanty v originálních barvách a tvarech. Záleží tedy jen na úhlu pohledu a na tom, co vidět chceme. Jaké jedinečné zkušenosti máme? Jak je můžeme využívat? Co nám jde lépe než ostatním?

Víra ve své schopnosti

Někdy máme nutkání vyhledávat věštkyně, které nám řeknou, co nás čeká. Chceme znát svoji budoucnost. Svůj život v takovém případě nemáme pevně v rukách nebo nevěříme ve své schopnosti a přenecháváme je určitému osudu. Osud jsou ale jen myšlenky v našich hlavách a ty nás řídí. Kde se vidíme za rok? Kde za pět let? To jsou oblíbené otázky personalistů. Dokazují, nakolik jsou naše vlastní základy pevné a kam míříme. Rozhodněme tedy sami, co nás v budoucnu čeká.

Životní poslání

Pro koho jsme se narodili? Pro rodiče, aby měli naplněný život? Pro šéfa, aby měl komu rozdávat úkoly? Nebo snad pro partnera, aby měl teplou večeři? A co takhle pro sebe? Co když jsme tu z důvodu, abychom žili podle vlastních představ? Ano, jako lidé jsme propojeni a jeden druhého doplňujeme, proto mějme úctu ke všem kolem nás, ale mysleme nejdříve na sebe. Co ve svém životě tedy chceme a co pro to můžeme udělat? Jak zařídit, abychom zažívali co nejvíce spokojenosti?

Milujme sami sebe, buďme vděční za to, jací jsme už teď, zlepšujme se a užívejme si tento svět. Byl stvořen právě pro nás.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.