OHODNOŤTE ČLÁNEK:

Proč je dobré nepoužívat slovo ALE?Proč je dobré nepoužívat slovo ALE?

OHODNOŤTE ČLÁNEK:
6.7.2014

Kolikrát za den říkáte slovo ALE? Všichni ho častokrát používáme a ani o tom nevíme. Stalo se to naším denním zvykem, negovat své vyřčené věty tímto destruktivním malým tříhláskovým popíračem. Nikdo z nás nechce být lhářem, a přesto lžeme každý den. Lžeme sami sobě a popíráme své vlastní vyřčené pravdy. Proč? Protože neznáme sílu tohoto slova, necháme je vyskakovat v mnoha větách, které nám vypadávají z úst.

Abychom dobře pochopili, proč je důležité mluvit pravdu bez použití tohoto slova, musíme pochopit, jak pracuje mozek. Můžeme si představit tok informací, které hlava zpracovává, jako rouru o průměru jednoho metru. Touto rourou denně do mozku protéká obrovské množství různých dat, která mozek pečlivě vyhodnocuje a ukládá. Člověk je ale schopen si uvědomovat pouze zlomek těchto přicházejících dat. Je to jako s plynoucím paprskem světla. Vidíme pouze jeho viditelné spektrum, ale on v sobě obsahuje i další vlnové délky, které nevidíme (infračervené a ultrafialové).

Mozek v sobě ukládá všechny informace s hodnotou Pravda (Ano). Pokud je nevyhodnotí jako ANO, nezapíše je. Je proto velmi důležité, jaké informace v hlavě již máme, protože k vyhodnocování dochází pouze tak, že mozek porovnává přicházející data s tím, co již v hlavě zapsané má (probíhá asi 70.000 srovnání denně).

Pokud paměť obsahuje mnoho destruktivních zápisů již působících nepříjemné myšlenky jedince, bude mozek z přicházejícího spektra zapisovat mnohem více těch, které mají s tím, co je již uloženo, shodnou pravdu. Tak dochází k tomu, že hlava lidí s převládajícími negativními emocemi více zapisuje negativní vjemy (jedinec vidí více to nepříjemné kolem sebe a zdá se mu, že nic hezkého snad ani není nebo je někde v nedohlednu).

Zde si musíme uvědomit, že vědomí pracuje na základě filtrace celého datového proudu, a to jak dat přicházejících zvenčí srovnávaných s tím, co již v paměti máte, tak i  dat, která vzniknou asociací s daty dávno uloženými v paměti v podobě tzv. Emočních háčků.

Jedinci s převládajícími kladnými zápisy ve své hlavě naopak přijímají ze stejného datového proudu mnoho pozitivního, a to tak, že přicházející informace se v hlavě porovnávají s tím, co tam již je, a pravda je přiřknuta většímu množství informací s pozitivním nábojem.

Tak lidé, kteří mají svůj život vyladěn nad 7,5 ve všech čtyřech kvadrantech, mají pocit, že jejich království příjemných prožitků se stále rozšiřuje, vidí příjemnou budoucnost oproti těm lidem, kteří mají v kvadrantech nízká čísla nálady. A oba jedinci přitom klidně mohou žít vedle sebe a vidět v daný okamžik stejný svět.

Mozek je nesmírně dynamický stroj. Nejen že všechno porovnává, ale vždy se snaží, aby svému majiteli zprostředkoval co nejaktuálnější informace. Proto jsem objevil jako jeden ze zákonů mozku Zákon aktualizace dat. Díky tomuto zákonu se mozek vždy bude snažit si ověřovat, zda data v něm uložená jsou stále ještě pravda. Jak se to děje v praxi? Budete se dostávat do různých situací, na které budete muset reagovat. Jsou-li nepříjemné a vy je přijímáte jako své vlastní, dáváte do mozku signál, že v něm uložená data jsou stále správná.

Stejně to, jak a co mluvíte, je pro mozek signálem potvrzovat zapsané pravdy či je postupně gumovat. Dle zákona Emočních rovnic číslo dvě víme, že všem se nám potvrzují naše vlastní zapsané pravdy a pokud při jejich potvrzování na ně budeme reagovat slovy, že je to tak, nemáme šanci mozek přimět ke změně zápisu.

Tak například: člověk má v hlavě zápis: „Vždy zůstanu chudý“. Díky tomuto zápisu se mu stále budou do cesty motat takové situace, aby si mohl potvrdit svoji pravdu, že opravdu zůstane chudý. Co ve většině případů dělá on? Svými ústy říká: „Ano je to tak, jsem chudák, ať se děje cokoliv, zůstávám chudákem.“ Hlava tohoto člověka registruje jeho vědomý výrok a zapíše si: „Uložená pravda je stále pravdivá,“ a to i ve světě, který nabízí ohromné bohatství.

Pokud tento člověk zahájí akt své osobní přeměny a začne na sobě pracovat, najde si své Emoční rovnice včetně této a otočí si ji třeba do znění: „Mé bohatství stále narůstá“, jeho mozek má podnět, aby zápis změnil. Neučiní tak hned a jakoby vyzkouší svého majitele, zda přeprogramovávání myslí vážně (To je tak proto, aby nedocházelo k rychlým změnám povahy). Dotyčný bude mít pocit, že sice již má jinou hlavu, ale že ještě nevidí výsledek své změny.

Opět se dostane do staré známé situace, kde bude mít tendenci říci: „Stejně zůstanu chudý“, ale již dnes mu mozek nabízí dvě varianty. Tu novou i tu starou. Ke které se přikloní? Co řekne? Pokud odpoví po staru, mozek si potvrdí starou pravdu určenou k likvidaci a přeměna bude trvat déle. Pokud ale dotyčný vyřkne novou větu v plné jistotě její pravdy, mozek zaregistruje změnu okamžitě.

To, jak mluvíme, má na mozek nesmírný vliv, protože on si v naší vědomé řeči nachází potvrzování svých uložených pravd. Pokud ale dáme průchod polovičatosti se slovem ALE, nikam se v osobní přeměně nedostaneme.

Uvádím několik příkladů:

Jsem již bohatý, ale mohu být okraden.

Mé příjmy stále rostou, ale nejsem si jist jejich stabilitou.

Mám úžasnou práci, ale nevím, na jak dlouho.

Má partnerka mě miluje, ale když onemocním, opustí mě.

Sami vidíte, že nové pravdy, které jedinec tolik chce, aby se projevily v jeho životě, jsou okamžitě negovány jeho vlastními slovy! Mozek není další osobnost. Je to jenom soustava neuronů. Je proto zapotřebí s ním takto zacházet a dávat mu jasně najevo, kam chceme jít a kde jsou naše cíle.

Zakažte si používat slovo ALE a uvidíte, jak se změní i vaše řeč. Zkuste se jeden den kontrolovat, jak mluvíte, a při každé potřebě vyslovit slůvko ALE tam místo něj vložte tečku a začněte novou větu. Ta druhá věta vždy v sobě obsahuje negativní výrok, který si můžete zapsat a otočit podle pravidel Emočních rovnic.

Autor článku:

Aleš Kalina
Aleš Kalina
Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšle...Zjistit o autorovi více

2 Comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Autor článku:

Aleš Kalina
Aleš Kalina
Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.Zjistit o autorovi více

Tipy, které lidé nejvíce hledají

Jak funguje kredit

Primárním cílem kreditu je poskytnout kvalitní služby našich koučů uživatelům, kteří mají zájem vstoupit na cestu osobního rozvoje a dále se rozvíjet a pracovat sami na sobě.

Otázka, kterou pokládáte vybranému kouči prostřednictvím kreditního systému, má přednost před otázkami bezplatné poradny. Navíc kouč udržuje posloupnost Vaší komunikace, do vzájemné diskuse zapojuje již dříve nastíněná témata, rozšiřuje je a do svých odpovědí zahrnuje doporučení, která mají návaznost na řešené otázky. Zvolíte-li následně osobní konzultaci s koučem, slouží Vaše písemná komunikace k přípravě na osobní lekci.

Kreditní systém Vám tak umožňuje na sobě pracovat na dálku za pomoci kouče.

Jeden písemný dotaz kouči je limitován 1000 znaky a je Vám za něj odečten kredit 300 bodů. Z praxe víme, že právě 1000 znaků je zapotřebí pro efektivní komunikaci, dostačující pro vyjádření vašich pocitů či obtíží. Delší text odbíhá od témat a těžko se kouči zpracovává.

Pokud nezbytně potřebujete delší zprávu, tak se Vám odečteme dalších 150 bodů a prodloužíte svůj dotaz na 1500 znaků.

Našim členům nabízíme 900 bodů (tedy tři dotazy v délce 1000 znaků) a k tomu jednu lekci s koučem zdarma. Máte-li zájem vstoupit na cestu svého osobního rozvoje, doporučujeme Vám naše roční členství.

Seznamte se s Emočními rovnicemi

Výukový program zdarma. Naučte se, jak podvědomí pracuje, jaké zákonitosti využívá a jak ho předělat ve svůj prospěch. Získání vašich přání závisí na ovládnutí jeho síly.

Program obsahuje 15 video lekcí

S pomocí 15 dobře pochopitelných lekcí se naučíte, jak podvědomí pracuje. Jaké oblasti života podvědomí ovlivňuje. Proč se mnohým z nás nedaří a jiným ano. Proč tolerujeme neúspěch a často si neumíme poradit ani při vyvinutí veškerého úsilí, na závěr se názorně naučíte jak podvědomí přeprogramovat.

Získáte návod na vyhledání prvních 10 Emočních rovnic.

Naučte se základům vyhledávání svých Emočních rovnic. Získejte jednoduchý pracovní materiál, který můžete využívat i pro hledání více než prvních deseti svých Emočních rovnic, pokud budete mít chuť.

2 hodiny koučinku za cenu 1

Pokud stojíte před vážným rozhodnutím či si nevíte rady ve své zapeklité situaci, máme pro vás povzbuzující nabídku – setkání s koučem. Jsou situace, kdy se sami neumíme rozhodnout, a víme, co může nastat, když rozhodnutí uděláme sami – můžeme pro svoji budoucnost nasekat mnoho bolestivých chyb. Někdy pouze toužíme své břímě někomu sdělit, podělit se o své vnitřní prožitky a trápení. A to je dobře. Sdílené břímě = poloviční břímě.

Potkejte se se svým koučem výhodněji

V rámci tohoto programu máte možnost strávit s vámi vybraným koučem dvě hodiny a zaplatit mu pouze jednu. Povídat si můžete nejen osobně, ale i po skypu či telefonu. Výhodnější setkání s koučem získáte tak, že si jej nejprve vyberete v seznamu koučů a na jeho profilu najdete promo kód. Ten použijete při vyplnění objednávky.

Získáte bonusový e-book pouze pro vás

V rámci programu jsme pro vás připravili e-book Aleše Kaliny: Jak řešit své konflikty elegantně. V něm naleznete neomšelé a osvědčené rady, jak si ze vztahu udělat komunikační ráj. Jak řešit své konflikty elegantně

Objednání lekce s koučem

Objednání koučinku s Alešem Kalinou

Připravujeme pro vás...

Získejte jednoduchý návod na vyhledání a mazání nežádoucích bloků z hlavy

S pomocí 20 dobře pochopitelných videí a pracovního sešitu se naučíte to podstatné k vyhledávání svých Emočních rovnic, k práci s Emočními čísly a 4 oblastmi života. Odhalte své destruktivní emoční bloky a vymažte je z hlavy. Mozek je jenom počítač - naučte se jej přeprogramovat.
emocnirovnice.ales-kalina.cz
3800

Získejte jednoduchý návod na vyhledání a mazání nežádoucích bloků z hlavy

S pomocí 20 dobře pochopitelných videí a pracovního sešitu se naučíte to podstatné k vyhledávání svých Emočních rovnic, k práci s Emočními čísly a 4 oblastmi života. Odhalte své destruktivní emoční bloky a vymažte je z hlavy. Mozek je jenom počítač - naučte se jej přeprogramovat.
emocnirovnice.ales-kalina.cz

Vstupte na cestu k vyřešení svého problému!

V programu osobního rozvoje získáte 900 bodů k písemné komunikaci s koučem + jednu osobní lekci s koučem a další výhody. Tento program je možné si zakoupit jednou ročně.
4490
Zadejte své údaje potřebné k registraci do programu:

Objednání lekce s koučem

Kvalifikovaný dohled odborníka vám zaručí jistotu, že váš problém je řešen co neefektivnější cestou a že se svými emočními rovnicemi pracujete správně.

Svého kouče můžete vybírat podle lokality, ale jelikož lekce mohou probíhat po telefonu či Skypu, tak se lokalitou nemusíte svazovat.

Důležité jsou jistě zkušenosti v dané problematice, která vás trápí. Náš tým koučů je složen z profesionálů s mnohaletou praxí v oblasti přeměny osobnosti. Všichni pracují výhradně s metodou Emočních rovnic pod pravidelným vedením Aleše Kaliny a každý z našich koučů má osobnostní rysy, které umožňují vést konzultační lekce tak, aby přinášely kýžené výsledky a spokojenost našich zákazníků.

Naše kouče rozdělujeme do tří kategorií:

Lekce zdarma v rámci programu:


Svoji lekci s koučem si rezervujte ve svém uživatelském profilu.

Odhalte svých prvních 100 emočních rovnic

Výukový program s pracovním sešitem. S pomocí video lekcí a interaktivního pracovního sešitu se naučíte, jak si najít svých prvních alespoň 100 emočních rovnic. Cena programu je 3800 Kč. Záruka spokojenosti.

20 video lekcí / 20 mp3 audio lekcí

S pomocí 20 dobře pochopitelných video lekcí (nebo audio nahrávek) se naučíte to podstatné k vyhledávání svých emočních rovnic. Odhalíte své destruktivní emoční bloky a pochopíte jak je vymazat z hlavy. Mozek je jenom počítač – naučíte se jej přeprogramovat.

Interaktivní pracovní sešit

V rámci tohoto programu získáte na míru vyvinutý pracovní sešit, který se stane vaším nepostradatelným průvodcem. Do něj zapisujete vše, co se naučíte a dále se svými zápisy pracujete. Pracovní sešit vás dobře navede při hledání svých nově nalezených emočních rovnic.

Bonusový materiál

10 dalších pomocných video návodů.

Čtěte více

Získejte jako bonus příspěvky, které za poslední roky četlo více jak 250.000 lidí. Vytvořte si svůj uživatelský účet a získejte zdarma výhody v podobě prémiového obsahu a přehledné komunikace s koučem. Každý měsíc naše rady obohacují více jak 100.000 čtenářů. Staňte se jedním z nich a profitujte z osvědčených rad. Tento program je zdarma.

Čtěte prémiový obsah pouze pro registrované zdarma.

Otevřete si přístup k uzamčeným článkům a získejte rady k řešení svých potíží. Vložte si své oblíbené články a videa z našich stránek do své knihovny v uživatelském účtu a mějte je stále k dispozici bez vyhledávání.

Komunikujte s našimi kouči 1:1

Přeneste si svůj první dotaz do svého účtu a vytvořte si historii komunikace. Žádné rady od kouče se vám již neztratí. Po registraci získáte další možnost položit dotaz koučovi zdarma. Odpověď na něj se již nebude veřejně publikovat.

Vytvořte si své životní cíle

Získejte video lekci zdarma: Jak si vytvořit své životní cíle a neztratit se v životě.

Napište svůj dotaz

Napsáno 0 z 1000 znaků.

Svůj e-mail nám nemusíte sdělovat.

Odpověď si vyzvednete prostřednictvím kódu, který vám zobrazíme po odeslání vašeho dotazu.

Vyzvedněte si svoji odpověď

Vložte kód, který jste získali po zadání svého dotazu.

Zaregistrujte se zdarma, přeneseme vám do vašeho účtu váši odpověď a získáte tak historii své komunikace s našimi kouči.

Vstupte na cestu k vyřešení svého problému!

V programu osobního rozvoje získáte 900 bodů k písemné komunikaci s koučem + jednu osobní lekci s koučem a další výhody. Tento program je možné si zakoupit jednou ročně.
990
Zadejte své údaje potřebné k registraci do programu:

X
Popovídejte si o svém problému s koučem.
Získejte 15 minut konzultace zdarma.