Cíle, kterých nebudete nikdy litovat

Myslím, že mnozí z nás jsou naučeni plánovat a stanovovat si cíle. Učí nás plánovat ve škole i doma a později i v práci. Existují speciální školení, jak si udržet produktivitu či jak dosahovat svých toužebných výšin. Víte ale, že právě největší počin vašeho života se udál bez vašeho přispění? Byli jste počati a vyrostli ze dvou buněk, a to zcela bez vašeho přispění. Vyrostli jste v dospělé jedince, aniž byste se museli o svůj růst starat. Byli jste živeni, ukládáni do postýlek, vyškoleni a vyučeni. Zvládli jste velmi náročnou část svého života bez vlastního starání se na výbornou.

Proč se ale po překročení určitého věku utápíme ve starostech, plánujeme, honíme se a stresujeme? Máme pocit, že pro nás nemusí být dostatek a necháme se pohltit chamtivostí a hamtáním?

Rád bych si pro sebe i pro ty z vás, kteří do toho chtějí jít se mnou, stanovil tak trochu netradiční cíle:

  1. Navrátím se zpět do dětského věku a nechám vše kolem sebe přirozeně plynout.
  2. Vždy budu hledat příjemný pocit a nenechám si ho od nikoho vzít.
  3. Postupně opustím nudné činnosti a nahradím je záživnými.
  4. Před nikým se nebudu ohýbat a budu žít hlavně svůj originální život.
  5. Vyvaruji se emočních upírů a budu budovat předně svoji vlastní pohodu.

Život podle cílů typu až udělám toto, tak přijde toto nebo až přijde tamto, tak budu dobrý a hodnotný atd. je příliš svázaný. Cíl se stává metou pro odměnu a svazuje vaše radostné emoce často za nepřekonatelnou zeď.

Pojďme se oprostit se od života v kolejích a rozjeďme se podle svých vlastních představ. Žijeme zde jenom jednou a nemáme na život příliš mnoho času. Zítřek nám nikdo neslíbil a jediné, co máme k životu, je dnešek.

Často se mi honí hlavou, že pokud si nebudu život plánovat, něco mi uteče. Myslím si ale, že je to právě obráceně. Hodně mi toho utíká, pokud si život plánuji.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.