Co chtít v zaměstnání, když máte již peněz dost?

V práci trávíme velkou část svého života. S kolegy se denně vidíme více hodin než s vlastní manželkou, naše telefonické rozhovory se šéfem jsou delší než naše rozhovory s rodiči. Práce je zkrátka důležitou součástí našeho života, a proto bychom ji měli mít rádi a měla by nás naplňovat.

Pokud chceme do práce chodit s úsměvem na tváři a večer se z kanceláře vracet s pocitem uspokojení z dobře odvedené práce, měli bychom si v první řadě uvědomit, čeho chceme dosáhnout, co chceme změnit, na čem má smysl pracovat. Pokud již neřešíte peníze a pro peníze nemusíte pracovat, pak vám přináším pár doporučení, co může vaši práci správně okořenit.

1. Využívejte svůj talent

Dosáhnout úspěchu je vždy snazší v té oblasti, ve které se cítíme jako ryba ve vodě. Lidé, kteří se věnují práci, jež je baví a ke které mají vlohy, jsou vždy mnohem úspěšnější než ti, kteří stejnou práci vykonávají pouze z povinnosti.

TIP: Odhalte váš talent v mém audioprogramu Odhalte svůj talent.

Žádný člověk nemá talent na všechno, a proto pokud cítíme, že náš talent spí a není rozvíjen, zatímco se věnujeme věcem, které nám nejdou a nebaví nás, měli bychom to změnit. Někdy je nutné začít hledat jinou práci, jindy stačí zaměřit se v rámci práce stávající na jinou oblast a původní úkoly delegovat na někoho jiného. Každý v sobě nosí unikátní talentové vlohy; ty se dají nalézt a plně využít například i s pomocí mého talentového testu.

2. Vytvářejte fungující týmy

Vložte své schopnosti do sestavování dobře fungujících týmů. Ty jsou základem dobře fungující firmy. Umět správně vybrat, motivovat a případně vést skupinu lidí tak, aby dokázala spolupracovat, komunikovat a navzájem se inspirovat, není snadné a vy to můžete dokázat a realizovat se v tom. Ve vašem týmu by měla namísto otevřené kritiky fungovat „kultura zpětné vazby“. Všichni členové by měli mít možnost naprosto otevřeně sdělovat své návrhy, nápady, myšlenky nebo pocity.

3. Staňte se mentorem a vychovávejte

Věnovat se mentoringu je nejen velice záslužná a důležitá činnost pro další chod firmy, ale je to i činnost, která může člověka vnitřně naplňovat. Mentor je někdo, kdo dohlíží na služebně mladší osoby, vede je a zapracovává, učí je novým věcem, seznamuje je s tím, jak to ve firmě chodí.

Být mentorem znamená nejen být vzorem, ale také např. podporovat kariérní růst svého chráněnce. Je to tedy velice těžká pozice, kterou ne každý zvládne vykonávat.

4. Podílejte se na zefektivnění chodu firmy

Efektivní chod firmy je asi snem každého člověka. Jak ho ale dosáhnout? To je složitá otázka a existuje na ni mnoho nejrůznějších odpovědí. V zásadě ale platí, že efektivního chodu firmy se dá nejlépe dosáhnout řízením lidské práce, nejcennějšího kapitálu většiny firem. Využijte svých schopností a dejte své firmě nový šmrnc.

Určitě se tedy vyplatí věnovat pozornost výběru zaměstnanců, zaměřit se na jejich doškolování, nebát se například investovat peníze do založení firemní školky (která zaměstnance učiní spokojenějšími a loajálnějšími k firmě), pořádat teambuildingové akce. Popřemýšlejte nad efektivní investicí do svých lidí. Nejúčinnější se ukazuje pomoc v jejich osobních životech. Problémy doma umí snížit efektivitu práce až o 50 %.

5. Budujte hodnotu firmy

Především je v dnešní době třeba soustředit se na vybudování firmy, která bude mít hodnotu. V malých firmách drží majitelé veškeré know-how a celá firma je vlastně v jejich hlavách – od vztahů s klíčovými zákazníky přes technologie po znalost procesů. Avšak právě know-how je to, co má ve firmě cenu, a proto je nutné ho přenášet k lidem.

Dále je třeba trávit svůj čas nejen generováním obratu (pak totiž člověk pracuje ve firmě, a ne na firmě), ale i systematizací procesů, zjišťováním ukazatelů ziskovosti nebo právě systematickým přenosem know-how.

TIP: Naučte se jak přeprogramovat svůj mozek? Jak na to zjistíte v mé knize Emoční rovnice.

6. Založte pobočku v rozvojové zemi

Rozhodneme-li se pomoci v rozvojové zemi, zlepšíme tím nejen život tamějších lidí, ale i image své firmy na trhu a u veřejnosti. Dále tím zvýšíme i loajalitu svých zaměstnanců, protože pro velké množství lidí je společenská odpovědnost důležitá.

Rozvojové země potřebují ke zlepšení životní úrovně svých občanů nejen funkční stát a aktivní občanskou společnost, ale i příznivé podnikatelské prostředí. Soukromý sektor má významnou úlohu při zlepšování životní úrovně v chudých zemích a tím i odstraňování globální chudoby, protože vytváří pracovní místa, produkuje výrobky a služby. Staňte se světlem i pro další národy a využijte svoji nezávislost pro blaho dalších.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.