Hlavní příčiny neúspěchu díl 5

Nesnášenlivost

Pokud se uzavřeme sami do sebe a nejsme schopni přijímat podněty z okolí, nikam se moc nepohneme. Jsou lidé, které nesnášenlivost lidí či činností provází nepřetržitě. Jsou unášeni nervózními myšlenkami na různé lidi, které nesnášejí, a vyhýbají se kontaktu s nimi. Jakékoliv myšlenky vzdoru a popudlivosti proti jiným nám berou mnoho sil a mozek pak není s to normálně pracovat. Je lepší přemýšlet o lásce a snášenlivosti. O podpoře ostatních, jak by se ve vaší přítomnosti mohli mít dobře.

Nestřídmost

Nestřídmost v jídle, alkoholu a sexu je častou příčinou neúspěchu a skolila i velké vůdce byznysu. Hojnost úspěchu a peněz otevírá dveře do dalších komnat, kde člověk nemusí umět zvládat své chování a emoce. Vinou nestřídmosti trpí dnes přes 50 % lidí nadváhou a protialkoholní léčebny praskají ve švech. Zdá se, že celý svět je jeden velký problém. Lidé neumějí řešit svůj vztah k jídlu, a přitom si stěžují na špatné zdraví a rakovinu.

Neumějí zvládat své problémy a uchylují se k pití alkoholu, který jim přináší alespoň krátkodobou úlevu. No a svůdnost krásných žen a holdování sexu s více partnery nikdy nepřinášelo klid.

Neschopnost spolupracovat

Tato neschopnost připravila o místo a šance mnohem více lidí než ostatní jmenované vlastnosti. Lidská společnost je založena na vzájemné spolupráci a obohacování se. Ani zde lidstvo není poučeno a nevyzrálo, a proto je mezi námi stále mnoho sobců, hledajících uspokojení jen vlastních potřeb. Jen málokdo si dnes uvědomuje, že pokud jako lidé nebudeme vzájemně kooperovat – ne jen pro výplatu a pochvalu od akcionářů na valných hromadách – nikam dál se neposuneme. Krize jsou pouze důsledkem lidské chamtivosti a sobectví. Neochotou dávat druhým to nejlepší. Dokud ale člověk nebude ve stavu, kdy se sám bude cítit dobře, co chce dávat ostatním? Vyschlý pramen nikoho nenapojí.

Moc nezískaná vlastním úsilím

To nejhorší, co se dětem může stát, je získat od rodičů peníze a moc. Pokud je získají bez vlastního přičinění, mají pro ně zhoubné následky. Stejně tak to platí i pro peníze získané v loterii a nebo dědictvím. 18 lidí z 19 rychle nabytý majetek promrhá a nejsou schopni ho dlouhodobě udržet a rozmnožovat. Jak je to možné? Majetek patří do jednoho z našich základních životních kvadrantů a podléhá zákonům Emočních rovnic.

Člověk tedy bude mít vždy v životě pouze to, co má zapsáno ve své hlavě.

Nepoctivost

Pokud jsme dlouhodobě a promyšleně nepoctiví, trvale si škodíme. Pro takového člověka není naděje; důsledky jeho skutků se mu všechny vrátí zpět. Pamatujme, že tento svět je založen na energiích a mozek nejprve pracuje s elektrickými vzruchy, které se pak spojují v myšlenky, obrazy a pocity. Je to jako fotka uložená na vašem disku v počítači: pokud byste se na formu uloženého souboru podívali, neviděli byste obrázek, ale nesrozumitelný shluk písmen a číslic. Teprve počítač dovede tato data přečíst a převést do formy, které jako lidé rozumíme (myšlenky, obrazy, city, názory, bolesti atd.). I nepoctivá myšlenka má nejprve datovou formu v mozku a volně se šíří prostorem a dále se zhmotňuje.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.