Jak začít fungovat po dovolené

Návrat do práce po dovolené mnohdy nebývá snadný. Budík ráno opět zvoní, na čtení knížek už není čas a kolotoč povinností se opět roztáčí. Co s tím? Lze nějak své zaměstnance přimět k tomu, aby se s chutí vrhli do práce a nepropadli depresi z toho, že další volno je čeká třeba až za několik měsíců?

Dovolená = odpočinek, relaxace a konec stereotypu

Pod slovem dovolená si většina lidí představí odpočinek a relaxaci. Ve skutečnosti je však dovolená ještě něco víc. Je to vymanění se ze stereotypu a doba, která nabízí odstup od běžného rytmu. To je na jednu stranu děsivé (protože v dnešní době jsou lidé mnohdy zvyklí mít vše přesně naplánované), ale na druhou stranu velmi uklidňující.

Dovolená dokáže zajistit, aby běžné starosti zmizely někde v dálce a člověk měl konečně možnost odpočívat, přemýšlet, věnovat se rodině a sám sobě. Kdo příliš pracuje a na dovolenou nemá čas, možná je teď úspěšný a o krůček napřed před těmi, kteří pravidelně jezdí k moři či do hor, ale také je mnohem více ohrožen např. syndromem vyhoření. 

Dovolená členy týmu povzbudí – pokud jde šéf příkladem

Z dovolené, na které si zaměstnanci odpočinou, může profitovat celá firma. Lidé se totiž do práce vrátí odpočatí, plní sil a chuti do další práce. Je dokonce možné, že jim krátkodobý odstup a pauza od práce vnukne nové a svěží nápady.

Šéf však svým zaměstnancům musí jít příkladem. I on by si měl uvědomit, že musí odpočívat a občas vyrazit na dovolenou. Ve chvíli, kdy tak neučiní, vyvolá v zaměstnancích dojem, že něco jako odpočinek neuznává a že spíše oceňuje, když si někdo dovolenou dokáže odříci. Odpočívá-li však někdy šéf, mohou s klidem a bez jakéhokoliv pocitu viny odpočívat i jeho zaměstnanci. 

Na zahajovacím meetingu je třeba začít pomalu

Lidé, kteří se vrátí z dovolené, nejsou obvykle schopni vrhnout se hned zpět do práce a začít přesně tam, kde přestali. Je třeba jim poskytnout nějaký čas, aby zjistili, co je nového, přečetli si e-maily a vyřešili problémy, které se objevily během jejich nepřítomnosti. Správný manažer by tedy nikdy neměl ty, kteří se vrátí z dovolené, zahrnout spoustou nových úkolů. To by totiž člověka, který se právě vrátil z dovolené, mohlo připravit o veškerou chuť do práce

Důležitost firemní vize pro tým

Firemní vize je důležitá. Pokud je jasně pojmenovaná, panuje obvykle mezi jednotlivými týmy soulad, nevázne komunikace mezi zaměstnanci a jejich nadřízenými či majiteli. Majitelé i zaměstnanci jsou vůči sobě otevření a nikdo se nebojí přicházet s vlastními nápady a připomínkami. Vyřešit případné neshody je snadnější. Lidé mají chuť do práce.

Obecně můžeme říci, že pojmenovaná vize firmy pomáhá rozproudit komunikaci ve firmě, zlepšit firemní kulturu, snížit fluktuaci, zvýšit motivaci lidí a jejich výkonnost a v konečném důsledku vede i k vyšším obratům a ziskům. 

Důležitost vize manažera pro tým

Jak jsme již řekli výše, firma má o něco usilovat a mít jasnou firemní vizi, avšak i manažer by měl mít svou osobní vizi a mezi oběma vizemi by samozřejmě měl panovat soulad. Bude-li mít manažer vizi a seznámí-li s ní svůj tým (případně se tým bude na vytváření vize podílet), bude jasné, kudy se vydat a jakým směrem jít. Manažer ani tým nebudou tápat a budou pracovat efektivněji.

Žije-li šéf vizí, tým se po návratu z dovolené těší na její realizaci

Vize by měla být živá, přitažlivá představa budoucnosti, kterou chce manažer uskutečnit. Měla by to být jasná a konkrétní představa o cílech, kterých chce manažer dosáhnout. Bude-li manažer vizí žít, je velice pravděpodobné, že se jeho tým po návratu z dovolené bude těšit na její realizaci. Vize totiž představuje motivační nástroj a je jakousi alternativou k příkazům. Je nástrojem koordinace jednání více lidí

Důležitost sounáležitosti členů týmu

Celý tým (všichni jeho členové) se snaží dosáhnout společného cíle, naplnit vizi. Proto je velice důležité, aby byl tým skutečně týmem, a ne pouze skupinou (ta nemá identitu, soudržnost a pocit sounáležitosti).
Týmová práce umožňuje využívat nápadů a silných stránek členů týmu. Vytvoření silného vědomí jednoty a sounáležitosti motivuje členy týmu ke spolupráci.

Podpora těch nejlepších, výměna slabých

Nechová-li se někdo jako člen týmu, nepřichází-li nikdy s novými nápady, neplní-li své povinnosti atd., je třeba jej včas vyměnit. Takový člověk totiž nejenže není přínosem pro firmu, ale může dokonce i snižovat chuť ostatních k práci a vyvolávat v nich dojem, že i špatně odvedená práce je finančně oceněna a není tedy třeba pracovat na 100 %.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.