Úsilí může být až na druhém místě

Vše kolem nás má hmotnou formu a muselo to někdy vzniknout. Vše, co existuje, má svůj počátek a konec. A pokud něco existuje, musel nad tím někdo někdy přemýšlet. Pojďte se se mnou podívat, chvilku přemýšlet a využívat dedukci, abychom poznali něco, co zatím zůstává skryto a mohli bychom to využít pro vylepšení svého života.

Použijeme dedukci

Vše, co existuje, existuje proto, že to někdy vzniklo. Žijeme ve velkém světě vesmíru, kde vše muselo někdy vzniknout, ale nevíme přesně kdy a už vůbec ne, kdo či co za tím stálo a stojí. Jedno ale víme, že pokud něco existuje, musí vždy existovat síla, která se o existenci daného předmětu postarala. Nemůže přece existovat něco, za čím by nebyl promyšlený záměr.

Jen si to zkuste ve svém světě. Podívejte se na své předměty kolem sebe. Kde se tam vzaly? Jsou přece vaše, vy jste si je někdy koupili nebo jste je dostali. Vy jste se stali tvůrci svého okolí, protože jste tak chtěli.

Zákonitosti řídí všechno

Tak je to se vším. Máme chtění, touhy, chtíče a záměry a z těchto neviditelných emocí tvoříme svůj svět. Ten velký svět stojí na stejných principech. Slunce svítí a Země se stále otáčí. Ale nebyly tu odjakživa. Jsou zde asi 8,5 miliardy let. A poněvadž tu jsou a byly vytvořeny bez použití jeřábů a buldozerů, bez použití jakékoliv hmotné ruky, musí existovat principy a zákonitosti, které daly podnět k jejich vzniku.

Tyto zákonitosti popisuje fyzika, chemie, působícím silám říkáme magnetismus, elektřina, gravitace atd. Jsou to okem neviditelné principy, které věda zformulovala ve srozumitelné zákony. Máme-li k dispozici zákonitosti, které jsme si ve vlastním světě dokázali, můžeme si samozřejmě položit i další otázku, kdo za nimi stojí? Kde je zákon, musí přece existovat zákonodárce. Toto dokazování si ale nechme na jindy.

Mě nyní zajímá následující: pokud byl celý vesmír vytvořen pomocí neviditelných zákonů, musí podobné platit i pro můj osobní svět. Co platí pro velký svět, bude jistě platit i pro můj malý svět. Jestliže vše, co vidíme, vzniklo z neviditelného, pak stejně budu aplikovat na svůj svět, který, jak jsme si již řekli, se skládá z viditelných předmětů v mém okolí i z neviditelných emocí a prožitků.

Jaký je můj svět?

Náš svět je totiž vždy složen z viditelných věcí, jako je auto, barák, hrnce v kuchyni, televize, sedací souprava v obýváku, ale i z nehmatatelných věcí, jako jsou prožitky z dovolených, láskyplné teplo domova, různé názory a emoce, které denně prožíváme a patří pouze nám.

Vše hmotné, co vlastníme, máme proto, že nás k tomu vedla naše nehmotná touha, a půjdu ještě dále, vše co máme, máme proto, že jsme si to vytvořili pomocí neviditelných zákonitostí mozku. I když nám to v tomto znění může připadat nemožné, je to tak. Vše, co vidíme, bylo vytvořeno pomocí sil mozku, stejně tak, jako byl vytvořen celý vesmír pomocí zákonitostí výše zmíněných.

Hlavní zákon mozku

Hlavním zákonem mozku je toto: „Vše, co mám v hlavě zapsáno, se mi bude v mém světě někde ztvárňovat tak, že zpětně své vlastí výtvory uvidím nebo prožiji a je jedno, jestli s tím budu souhlasit, či nikoliv“. Obsah hlavy totiž nemusí být na první pohled vidět. Až podle toho, co ve svém světě prožíváte, zjistíte, co tam vlastně máte. Rozhlédněte se kolem sebe. Co vidíte a prožíváte? Čím jste se za ta léta obklopili? Jaké prožitky jste nahromadili

Vaše okolí a vaše prožitky jsou přesným zrcadlem vašich zápisů v mozku.
VY jste tvůrci vlastního světa a spolutvůrci světa ostatních. VY, ať už o zmiňovaných zákonitostech víte či nevíte, jste tvůrci světa svého a spolutvůrci světa okolního. Stejně tak, jako naše Země je gravitací spojená se Sluncem, takže se při obíhání neutrhne a neodletí do okolního prostoru, jsme i my všichni vzájemně spojeni a ovlivňujeme se.

Co jste vytvořili?

Takže pokud vám vaše úsilí přináší to, co nechcete, nezvyšujte je. Nikam to nepovede. Budete opět mrhat silami a vytvoříte si jen to, co jste si již mnohokrát vytvořili, a nyní to nechcete. Pokud jste nespokojeni se svými výtvory (partner, práce, finanční situace a zdraví), uvědomte si, že jste si je vytvořili vy sami, na základě svých dobrovolných rozhodnutí, a nesnažte se svoji situaci změnit zvýšením úsilí. Nejprve zjistěte, co ve své hlavě nosíte, co způsobilo, že jste tam, kde dnes jste.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.