Odhalení talentu je prvním krokem k úspěchu

Často se mě lidé ptají „Jak se vlastně odhalí ten talent?“, „A jaký nejvhodnější test bych k tomu měl použít?“, aniž by si uvědomili, že pokud si naleznou své talentové vlohy, jsou teprve na počátku své cesty k novému pracovnímu uspokojení.

Je krásné vědět, jaké jsou ty mé úžasné vlastnosti, které bych využíval ve své práci, ale již málokdo si uvědomí, že jejich nalezením teprve všechno začíná. Talent sice nemůže nikdo zničit, ale jeho růstu mohou stát v cestě překážky, které nemusí být zpočátku vidět. Jaké to jsou?

1. Sociální postavení

Mnozí lidé berou své postavení v práci jako samozřejmé. Propracovávali se k němu dlouho a vyvinuli značné úsilí. Nyní ho již mají a těží z něj a ani si neuvědomují, jaké výhody jim přináší. Pokud se ale rozhodnou změnit svoji práci na základě odhalení svého talentu, toto postavení ztratí. Mozek na to reaguje často negativními myšlenkami.

2. Sociální jistoty

Pokud děláme, co se od nás požaduje, nemáme konflikty, máme přátele, spokojenou rodinu i děti. Pokud se ale rozhodneme změnit zaběhnuté a pustíme se dělat něco zcela odlišného (z pana ředitele se stane malíř obrazů), je jasné, že si naše okolí bude ťukat na hlavu a moc přízně nezískáme.

3. Finanční jistoty

Mít práci znamená příliv peněz, odejít z práce a začít realizovat svůj talent, jejich ztrátu, což často přináší hodně strachu a myšlenek, „co se stane když“.

4. Nezkušenost v oblasti podnikání

Začít se věnovat svému talentu často vyžaduje založení podnikání. S tím ale nemusíme mít dostatek zkušeností a znamená to skok do prázdna. Veškeré činnosti vedoucí do tmy jsou doprovázeny strachem a nepříjemnými existenčními myšlenkami.

5. Nedostatečné vzdělání

Jedna věc je mít talent a druhá mít pro jeho realizaci dostatek vzdělání. Někdo může mít talent učit, pokud ale nemá alespoň učitelské minimum, svůj talent moc nerozvine.

6. Špatná výchova

Výchovou se talentové vlohy nedají zničit, dají se však potlačit. Pokud má například synek vlohy pro veřejné vystupování a doma mu vtloukali do hlavy, aby nikde nevyčníval, vždy se smířil s tím, co má, a zbytečně se ve škole nehlásil, do jeho mozku se zapíší Emoční rovnice, které jsou v protikladu k jeho talentu.

7. Historická zklamání

Jde o negativní zkušenosti z minulosti, které se prolínají do přítomnosti a ovlivňují rozhodování jedince. Pokud například otcova firma zkrachovala a rodina díky tomu prožívala finanční újmu, mohlo dojít k zapamatování těchto nepříjemných situací. Později je mozek bude připomínat ve formě varovných strachů a nechuti se osamostatnit.

Co se stalo mně?

Pamatuji si, když jsem odcházel ze své poslední dobře placené práce, abych se věnoval svému talentu, jak mi hlava řekla: „Tu bagetu u pumpy si nemůžeš koupit, končí ti přece příjem.“ Bagetu jsem si nekoupil a na základě tohoto varování jsem v té práci ještě zůstal o dva měsíce déle.

Závěr

Ať už při realizaci svého talentu narazíte na jakýkoliv blok, buďte si jisti, že se tak děje všem a že nikdo neudělá zásadní životní změnu jen tak mávnutím proutku. Je dobré o těchto překážkách vědět a připravit se na ně.

Pokud se vám to dlouhodobě nedaří, uvažujte o najmutí kouče, jehož úkolem bude analyzovat vaše strachy a podepřít vás do doby, než se zcela osamostatníte a začnete svůj talent plně využívat.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.