Práce, zábava a talent

Vědět, pro co se hodím a do čeho investovat svůj čas, je jedním z pilířů dospělého života. Abych byl opravdu šťastný, musím se naučit odhalit svůj potenciál a vědět, jak naložit se svým talentem.

Pokud se ve své práci necítíte dobře či nevíte, pro co se hodíte, pak zřejmě neznáte, jak pracuje váš mozek.

Nejprve odhalte, jak pracuje váš mozek

Mozek každého člověka pracuje stejně, ale s jinými informacemi. Tyto informace se do něj ukládají po dobu celého života, nejvíce však během prvních sedmi let. Uložené informace pak ovlivňují jeho počiny na poli práce. Odrážejí se v rozhodování na pracovních křižovatkách, formují chování na poradách i k nadřízenému.

Emoce jsou vyráběny na základě emočních programů, uložených v hlavě. Jsou-li emoční programy nastaveny dobře, žijeme pohodový život s minimem strachu. V opačném případě jsme denně bombardováni nesebedůvěrou, strachem z budoucnosti a z odmítnutí.

Dobře nastavená hlava je základem pro rozpoznání svého talentu a k uvolnění potenciálu na správném místě.

Tip: Pokud svoji hlavu máte z dětství špatně nastavenou, pak nevíte, pro co se hodíte a ve své práci se necítíte dobře. Poznejte své bloky s pomocí programu Emoční rovnice online a uvolněte svůj potenciál. 

Pochopte, jak to na světě vlastně funguje

Každý člověk je unikátní osobností i svým zaměřením. Jsme nastaveni tak, abychom si svými talentovými vlohami vzájemně sloužili. Naše talentové vlohy jsou rozdělovány podle potřeby celospolečenského vědomí. Kde je nějaká lidská potřeba, tam se objeví člověk se specifickými vlohami, jež mají tuto potřebu uspokojit.

Talentové vlohy se nedědí. Jsou vyrobeny v mozku spojením určitých synapsí.

Tip: Přijměte fakt, že to nejlepší pro vykonávání své práce v sobě již dávno máte. Ale jak to najít?

Co je to vlastně práce a co zábava?

Dělení práce a zábavy je doménou dospělých. Děti tak nečiní. Jako malí jsme nevěděli, co je to práce, a znali jsme pouze pojem zábava. Hraní na písku, stavění z kostek byla pouze zábava.

Rodiče nám mohli pokazit tento jedinečný pohled na svět, čímž nastavili i pozdější špatné vnímání slova práce. Nutili nás odpracovat si kus dětství a pak nám povolovali návrat k zábavě.

Tento počin nás jako dospělé nastavil odpracovat si kus života pro peníze a pak hurá zpět do zábavy. Práce v dospělosti může být stále zábavou a hranice mezi zábavou a prací nemusí existovat.

Tip: Zapomeňte na to, že se do práce musíte nutit.

Jak poznám, v čem mohu vyniknout?

Základy pro skvělou práci jsou pokládány již v době dětské hravosti. Stavění báboviček na písku a hraní si s autíčky staví základ pro naši budoucí práci.
Opravdu úspěšní lidé si ve své práci hrají. Pouze si protahují dobu, kdy si jako malí pohrávali se svými oblíbenými předměty.

V dětství nacházíme první náznaky, co nás skutečně baví a k čemu bychom se měli jako dospělí přichomýtnout. Pozorováním dětských tužeb a druhu zábavy dostaneme první obrazy o jeho budoucí práci.

Tip: Co vás skutečně bavilo, když jste byli malí?

Jak se dětské zájmy a hravost promítají do dospělosti?

Mozek člověka nerozlišuje, v jakém stadiu života jsme. Chce si stále hrát, bavit se, prožívat pohodu, klid a radost. Okolní svět nás sice tlačí k odpovědnosti, vydělávání peněz, k zakládání rodiny a dalším uchvátaným a stres budícím aktivitám, pro mozek je ale podstatné pouze jedno – uchovávat si dobrý pocit.

Tajemstvím hezkého života je umění protáhnout si dětství do dospělosti. Umět si hrát a snít, podobně jako když jsme byli malí. Nepodlehnout tlaku společnosti a uchovat si v paměti ten skvělý čas našeho unikátního pohledu na svět.

Tip: Dospělácká práce musí odrážet naši práci kdysi na písku s hračkami.

Co s potlačenou hravostí?

Neuvědomělí rodiče sekýrováním a vnucováním svých představ dítěti způsobí vytvoření špatných představ o světě, o osobní hodnotě, přijetí a práci. Z dětí se postupně stávají roboti a pro špetku pochvaly jsou ochotny dělat, co je nebaví, ohýbat se pro klid a posluhovat na nesprávných místech mimo svůj potenciál.

Hravost a horlivost musí být znovuobjeveny a přimíseny do práce dospělého. Pracovní aktivita dospělého musí být postavena na základech dětské horlivosti a nadšení.

Jak odstranit bloky bránící k navrácení se ke kdysi ztracené hravosti?

Mozek si během dětství zapisuje vše, co viděl, slyšel a prožil. Pokud se vám stalo, že právě to pro vás hezké nebylo podporováno, vznikly vám v hlavě synapse nesoucí zápisy, jež způsobují negativní emoce v pracovní oblasti.

Tyto bloky se dají odhalit a vymazat tak, že si najdete situace, ve kterých vznikaly, a nahradíte je novými, zdravými programy.

Tip: Podívejte se na Emoční rovnice online.

Poznejte svůj talent

Poznat svůj talent je povinností každého, kdo se chce cítit ve své práci dobře, chce naplno uplatnit svůj potenciál a uvolnit ze sebe čistou a neblokovanou energii.

Talentové vlohy nosíme všichni ve své hlavě a jejich odhalení nejsou žádné čáry. Je potřeba si odpovědět na 25 otázek talentového testu. Výsledkem je talentový posudek s výkladem vašich 5 složek talentu.

Tip: S hledáním talentu vám pomůže kouč a během 2 hodin máte hotovo.

Pár věcí na závěr

Poznali jsme důležitost hravosti pro naši práci. Už víme, jak se o ni dá přijít a jak si ji oživit zpět. Dozvěděli jsme se, jak si odhalit svůj talent a propojit jej s hravostí.

Snažil jsem se vám poskytnout jednoduchý návod, jak si v oblasti své práce udělat jasno a získat pohodu a pocit zadostiučinění ze všeho, co pro druhé děláme.

Závěrečný tip: Zapomeňte na to, že práce je povinnost. Práce je nadšená hra, která nám přináší dostatek prostředků pro skvělý život.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.