Kde může pramenit odpor k práci a problémy s naším zdravím?

Dnes vám dám prostor nahlédnout do tzv. kuchyně kouče. V následující případové studii uvidíte na konkrétním příkladu, jak nás dokáže dětství ovlivňovat v dospělosti. Konkrétněji v kvadrantu práce a zdraví. Kde tedy může pramenit odpor k práci a samotná nemoc?

Problém klienta

Problém mého klienta spočíval v tom, že i přes své vysokoškolské vzdělání a sebevědomé vystupování nemohl najít práci, která by ho bavila. Věděl, co by chtěl dělat, ale tato pracovní místa jsou pro něj obsazená – nedostupná.

Když už si našel práci, kde to z počátku vypadalo dobře, po krátké době mu hlava začala říkat, že to není to pravé ořechové a že ho to vlastně moc nebaví. Postupně to gradovalo až k odporu k práci.  Aby toho nebylo málo, častokrát při nástupu do nové práce po krátké chvíli onemocněl. Nic závažného, chřipky, angíny apod.

TIP: Přečtěte si mou knihu Emoční rovnice.

Kořen problému – odpor k práci

Po pár sezeních jsme sklidili grandiózní ovoce. Našli jsme kořen problému, který měl počátek v jeho osmi letech. Problém byl v tom, že již jako malý byl nucen do náročné manuální práce. Práce byla na prvním místě. Prosby o odpočinek nebo touhu jít si hrát byly hrubě ignorovány. Práce bylo tolik, že nebrala nikdy konce. Práce sloužila i jako nástroj k trestání.

Je zřejmé, že si klient díky těmto situacím nezapsal žádné hřejivé emoce ve spojitosti k práci. Pro příklad udávám pár Emočních rovnic:

  • Pracovat se musí.
  • Práci nesnáším.
  • Do práce jsem nucen.
  • Práce je na 1. místě.
  • Práce nebere nikdy konce.
  • Práce je nekonečno.
  • Práce = trest.
  • A hlavně -> Práce nemůže bavit!

Ohledně nechuti a odporu k práci jsme našli bezmála 250 Emočních vzorců, které ho takto skrytě brzdily v profesním růstu.

TIP: Přečtěte si mou knihu Partnerský manuál.

Kde hledat spojitost s častým onemocněním?

Jedinou omluvou, proč ve svých osmi letech nemohl jít pracovat, byla nemoc!

Je vážně udivující, co si mozek dokáže produkovat za vzorce. V tomto případě to byl „Nemoc = záchrana před prací“.

Pro zajímavost, co se děje v mozku:

Závěrem

Zde jste mohli vidět, že nemoc byla v případě klienta vysvobození z pekla jménem práce.  Jakmile jsme společně odstranili staré synapse v podobě Emočních rovnic, klient „z ničeho nic“ narazil na vhodnou pracovní nabídku. Do práce byl bez problémů přijat a nyní pociťuje štěstí a radost při práci. Tímto si také zvedl finanční barometr v podobě většího a snazšího příjmu a hlavě – všechna onemocnění dočista zmizela.

Nejen tato zkušenost je pro mě důkazem, že metoda Emočních rovnic skrývá obrovský potenciál a klíč k řešení každého problému.

TIP: Přečtěte si mou knihu Emoční rovnice.

Na samotném koučinku je úžasné to, že já, jakožto kouč můžu klientovi najít a ukázat zdroj problému. Dovolím si mluvit za všechny kouče, že ten euforický pocit, který zažíváme při nalezení kořene problému, je pro nás energií a hnacím motorem!

Krásný zbytek dne!

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.