Část 1. Jak si najít tu nejlepší práci

Chodí ke mně klienti s různými otázkami na téma práce a peníze, ale nejčastěji jsou zklamáni ze své práce. Nevědí, jak si najít jinou práci, a když už si jinou práci najdou, je po nějakém čase stejná jako ta předtím a výsledkem je, že se do ní netěší, práce jim nepřináší uspokojení ani peníze a jiné výhody.

Jak si tedy nejlépe vybrat práci?

Zkusme jít podle jednoduché osnovy:

  1. Jak si pro sebe najít vhodnou práci?
  2. Časové vymezení hledání práce.
  3. Jak často a koho oslovovat při hledání nové práce?
  4. Jak zapůsobit na přijímacím pohovoru?
  5. Malý průzkum – tabulka, co oceňují zaměstnavatelé.
  6. Na co se zeptat a co si se zaměstnavatelem ujasnit ještě před nástupem do nové práce?

Jak si pro sebe najít vhodnou práci

Stanovit si přesné parametry toho, co chci a co od práce očekávám. Parametry, co očekáváme od své nové práce, se liší dle každého z  nás, každý očekáváme od práce/zaměstnání něco jiného, např. vyšší plat, méně času stráveného na cestě do zaměstnání, možnost povýšení aj. Udělejte si seznam vašich parametrů, jaká by ta vaše práce měla být a co by vám měla přinášet. Přemýšlejte o těchto parametrech, abyste si např. neřekli plat 25 000 Kč a pak jste z  toho nepokryli měsíční poplatky a výdaje domácnosti. Parametry si napište pod sebe – tak máte možnost porovnávat jednotlivé možné zaměstnavatele.

Příklad:

plat 35 000 Kč (abych zaplatil nájemné, školu dceři, režii domácnosti),
možnost osobního ohodnocení (motivuje mě to a budou peníze navíc),
příjezd automobilem do 20 minut od domu, možnost stravování v  zaměstnání nebo stravenek (nechci si nosit obědy z  domova), v  jakém kolektivu chcete pracovat – velký, malý, převážně muži nebo ženy, např. malý kolektiv, cca do 10 osob, muži i ženy, možnost vzdělávání se – jazyky, v  režii zaměstnavatele, kolik hodin přesčasu chcete zaměstnavateli zdarma věnovat, jaké benefity jsou pro vás podstatné a jaké ne, v  jakých prostorách – malá/velká kancelář, dílna atd.

Specifikace je velmi důležitá. Proč? Nemůžete dostat něco, když nevíte, co chcete a co potřebujete.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.