4 nejčastější otázky Jak uspět u přijímacího pohovoru – 1. část

Hledáte si nové zaměstnání? Připravujete se na pohovor? Hledáte rady jak co nejlépe uspět u přijímacího pohovoru? Zde pro vás mám pár zajímavostí a rad z vlastní praxe, internetu a personalistů.

1. Proč opouštíte stávající zaměstnání?

Nepomlouvejte předchozího zaměstnavatele, kolegy a nadřízené a to ani v případě, že to je pravda. Na personalisty působí toto očerňování velmi negativně a vypovídá o vás, že nejste loajální. Raději vypíchněte, proč byste rádi pracovali u nové firmy a co jí můžete vzhledem ke svým zkušenostem nabídnout. Vyvarujte se ohraných frází jako: hledám novou příležitost pro svůj rozvoj.

2. Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?

Nevymýšlejte si vlastnosti, které nemáte. Personalista během doplňujících dotazů případnou lež odhalí (Zmínil jste, že vaší silnou stránkou je pečlivost. Jak se to projevuje ve vaší každodenní práci?) Uveďte tři až pět silných stránek, které přímo souvisejí s pozicí, o kterou se ucházíte (důslednost, trpělivost, týmovost, tvořivost, komunikativnost apod.) Poté zmiňte jednu až dvě slabé stránky, které však s novou prací nesouvisejí nebo je nelze chápat jako jednoznačné negativum (občas jsem netrpělivý; než se zapracuji, musím se na vše vyptávat apod.) Říci, že nemáte slabé stránky, působí arogantně a nedůvěryhodně.

3. Jaký si představujete plat? 

Záludná otázka, která řadě uchazečů způsobuje stres. Co když si řeknu málo a bude to vypadat, že se podceňuji? Nebo své požadavky naopak přeženu a zavřu si dveře? Pokud nevíte, kolik si říct, porovnejte si anonymně plat podle pozice a regionu.

4. Proč bychom si ze všech uchazečů měli vybrat právě vás?

Předpokladem pro zvládnutí této otázky je dobrá znalost pozice, o kterou se ucházíte. Měli byste chápat náplň práce, mít představu o nejčastěji vykonávaných úkolech a schopnostech, které se od ideálního kandidáta očekávají. Jako výhodu proti ostatním uchazečům můžete uvést své vzdělání, jazykové znalosti, předchozí praxi nebo osobnostní předpoklady.

Zabodujete výčtem významných pracovních úspěchů nebo krizových situací, které jste zvládli. Pozor na sebestřednost a samolibost!

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.