3 děsivá fakta o školství v České republice

Jistě se mnou budete souhlasit, když řeknu, že škola je jednou z nejdůležitějších věcí v našem životě. Naučíme se v ní nové věci, získáme daleko větší rozhled nad tím, co se děje nebo dělo okolo nás, a naučíme se jistému řádu, který se nám v budoucnu může hodit. Ovšem jsou tyto vědomosti natolik důležité, abychom kvůli nim trávili 9 až 17 let ve škole?

Zaručí nám tento studiem strávený čas dostatek peněz, skvělou partnerku, výbornou práci, která nás bude bavit, a dlouhodobé zdraví?

Pravda je taková, že z 90 % ne! Škola nás nenaučí, jak vydělávat peníze, jak si najít ideální partnerku, jak a podle čeho si najít práci, která je pro nás doopravdy vhodná, nebo jak si udržet dlouhodobé zdraví!

Pojďme se nyní podívat na 3 faktory, které jsem o současném stavu školství sám poznal:

Špatný učitel = nechuť k učení. Nechuť k učení = nechuť pracovat

Věděli jste, že na základní a střední škole trávíme s učitelem téměř stejný čas jako s rodinou doma? Tato skutečnost mě znepokojuje, protože téměř každý čtvrtý učitel nedělá svou práci s radostí, ale pouze kvůli penězům nebo proto, aby si na studentech dokazoval výši svého ega.

Každý z nás jistě poznal učitele, kterého nenáviděl nebo kterého se do morku kostí bál. Jistě si pamatujete na předmět, který tento učitel učil, jenž se stal pro vás nepříjemným a nezajímavým. Špatné chování učitele v nás vytváří špatné návyky pro budoucí pracovní kariéru.

Jelikož nám učitelé při studiu neustále tvrdí, že škola je pro nás práce, učí nás svým špatným příkladem pracovat ve stresu, ve spěchu a se strachem.

Špatný studijní materiál = špatné informace. Špatné informace = nerozvážnost

V jedné knize jsem četl: „Kdyby se informace, které se píší v této knize, vyučovaly na všech školách, doba studia by se zkrátila téměř o 60 %.“ Došlo mi, kolik nesmyslů se ve své škole učím.

Proč nás škola učí věci, které stejně v životě potřebovat nebudeme? Proč nás nutí učit se tak mnoho zbytečných informací, o kterých sami víme, že je v budoucnu nebudeme chtít využívat? Proč nás neučí právě ty užitečné informace, které by zkrátily studium o 60 %?

Proč? Proč? Proč?

Zkoušky = stres. Stres = špatný návyk

Jistě každý znáte nepříjemný stres z písemné práce, která vás čekala a na kterou jste se museli naučit mnoho informací. Občas toho bylo tolik, že jste si udělali tahák nebo při písemce tajně švindlovali. Zadání učitele nás vedlo k hledání špatných cest.

Školou získaný návyk je pro budoucí práci nevhodný! Představte si, že váš zaměstnavatel vám zadá práci, a jelikož je obtížná, hledáte cestičku, jak si práci zjednodušit nebo se jí úplně vyhnout.

Dávejte pozor, co vám ve škole učitelé říkají. Jak se chcete něčemu naučit od člověka, který ve svém vlastním životě ničeho nedosáhl? Jak chcete mít za rádce někoho, kdo pouze učí teorii, ale v praxi je naprostý neználek?

Pořád si myslíte, že škola je tak úžasná a skvělá? Pořád máte potřebu učit se nebo tlačit své děti do toho, aby se učily a chodily do školy? Myslím si, že je dobré zamyslet se nad kvalitou předávaných informací v systému našeho školství.

Co je vlastně pro začínajícího mladého člověka důležité?

  • Žít poctivě.
  • Umět realizovat sám sebe.
  • Dobře si najít svého životního partnera.
  • Správně zacházet s penězi.
  • Dobře pečovat o své zdraví.

Žel ani jedna z těchto věcí se na našich školách neučí.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.