3. DÍL: Jak se dá vyhnout syndromu vyhoření?

Buďte k sobě mírní, citliví, laskaví a vlídní.

Najděte si své útočiště, kam byste se mohli uchýlit do klidu a samoty v případě naléhavé potřeby uklidnění. Druhým lidem buďte oporou a povzbuzením, nebojte se je pochválit, když si to jen trochu zasluhují. Snažte se změnit způsoby, jak to či ono děláte.

Využívejte pravidelně povzbuzujícího vlivu přátelských vztahů doma i v práci.

Naučte se raději říkat „rozhodla jsem se“, než „musím“ nebo „mám povinnost“ či „měla bych“.

Podobně se naučte říkat „nechci“, než „nemohu“.

Dokáže říkat ne?

Naučte se říkat nejen ano, ale i ne. Netečnost a rezervovanost ve vztazích je daleko nebezpečnější a nadělá více zla než připustit si skutečnost, že více, než děláte teď, se již dělat nedá. Radujte se, smějte se často a rádi a hrajte si.

Snižte příliš vysoké nároky. Kdo na sebe klade neustále příliš vysoké nároky, vystavuje se nebezpečí stresu. Přijměte skutečnost, že člověk je nedokonalý a chybující. Nepropadejte syndromu vyhoření.

Vyhněte se nadměrné citlivosti k potřebám druhých lidí. Pohybujte se v rozmezí mezi soucítěním a emocionálním odstupem. Nesnažte se být zodpovědný za všechny a všechno.

Soustřeďte se na důležité priority

Myslete někdy také na sebe. Stanovte si priority. Nemusíte být všude a vždy.

Neplýtvejte svou energii na nesčetné aktivity. Soustřeďte se na činnosti, které si vyberete jako podstatné.

Uvědomte si, že vaše zásoba energie je omezená.

Nežeňte se z jedné činnosti do druhé. Vyjadřujte otevřeně své pocity. Pokud se vás cokoliv dotkne, dejte to najevo. Udělejte to tak, abyste sami necitlivě nezasáhli toho druhého. Hledejte emocionální podporu. Sdělená bolest = poloviční bolest. Najděte si vrbu, důvěrníka,
kterému můžete otevřeně vylíčit svoje problémy. Vyvarujte se negativního myšlení.

Jakmile zabřednete do hloubání a sebelítosti, řeknete si STOP. Položte si otázku: Co je na mně dobrého? Radujte se z toho, co umíte a dokážete.

Užívejte také pozitivních stránek života. V kritických okamžicích zachovejte rozvahu. V konfliktu se nenechávejte svést prvním negativním pocitem k impulsivnímu jednání.

Řešte konflikty elegantně

Uvědomte si svůj manévrovací prostor a přiměřené způsoby řešení konfliktu. I humorem můžete řešit konfliktní situace. Projděte si zpětně kritické situace. Analyzujte svoje chování, navrhněte alternativní řešení. Vyrovnávejte pracovní zátěž přiměřenou mírou odpočinku.
Věnujte se činnostem a vztahům, při kterých se cítíte dobře a které vás naplňují.

Buďte otevřeni novým zkušenostem, dále se učte a vzdělávejte. Zajímejte se o své zdraví. Berte vážně varovné signály vašeho těla. Zmírněte pracovní nasazení, dopřávejte si dostatek spánku, zdravě se stravujte, sportujte, udělejte si radost.

Ukazuje se, že míra spokojenosti s prací je do značné míry přímo úměrná uznání, kterého se dostane tomu, kdo pracuje. Proto je zapotřebí důsledně dbát na vyjadřování přiměřeného uznání všemi možnými prostředky (slovním vyjádřením, projevy uznání, zvláštními odměnami apod.)

Budu moc ráda, pokud jako vaše koučka přispěji k vašemu štěstí tím, že vám budu pomáhat změnit váš život metodou Emočních rovnic. Vaše

Emoční vzorce chování je nutné nastavit tak, aby působili pro vás ne proti Vám. Určují, jak se budeme chovat a přemýšlet.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.