9500 neuronů za vteřinu

Mozek je jediný orgán lidského těla, který se vyvíjí opačně než ostatní orgány. Z počátku naroste velmi rychle a pak se zmenšuje a zmenšuje. Čím jste starší, tím jste chytřejší. Abychom pochopili, proč se tak děje, musíme pochopit, jak pracují synapse.

Synapse je spojení mezi dvěma nervovými buňkami, které jim umožňuje mezi sebou komunikovat a vyměňovat si informace. Způsobem, jakým jsou neurony mezi sebou propojeny, ovlivňuje povahu, smýšlení a jednání člověka. Nervové buňky pospojované synapsemi vytvářejí ohromnou síť, kterou budeme nazývat neuronová síť. Kdybychom se na tuto síť podívali silným mikroskopem, viděli bychom mnoho malých buněk pospojovaných mezi sebou mnoha tisíci spojkami.

Již 42. den od početí se vám vytvořil první neuron a od této chvíle se v mozku dělo něco zcela úžasného. O 120 dní později jste jich měli již 100 miliard! To je skoro 9500 nových neuronů každou sekundu. I když je nárůst nervových buněk tak velký, velmi brzy se zastaví a jejich počet zůstane nezměněn až do doby středního věku. 60 dnů před narozením začínají neurony komunikovat mezi sebou a mají velkou tendenci se mezi sebou propojovat.

Vzájemně se osahávají a hledají, jak se co nejlépe propojit. Kdykoliv je spojení navázáno, je vytvořena synapse. Během prvních tří let života se neurony mají čile k světu a každý z nich vytvoří skoro 15 000 spojení s dalšími neurony. 100 miliard vašich neuronů vytvořilo 15 tisíc spojení během tří let! Tímto způsobem se mozek vyvinul v době, kdy jste si nic neuvědomovali, pozorovali jste všechno, co vám přišlo pod ruce, a svět pro vás byl jedním velkým vzrušením. Aniž byste to věděli, vše, co bylo zaznamenáváno smysly, se stalo podnětem pro bouřlivé spojování neuronů a vytváření synapsí.

Do tří let je vaše neurovná síť „upečená“

Pak se ale začne dít něco nečekaného. Vaše pečlivě vybudovaná síť začne postupně mizet. Jednotlivá spojení se ztrácejí a v době, kdy je vám 16 let, jich máte polovinu pryč. To znamená, že jste přišli o miliardy vzniklých spojení, která mozek neumí zpětně obnovit. Není tedy možné, abyste měnili základní povahové rysy osobnosti, pokud je člověku více než 16 let. Každý si již vytvořil ve své hlavě silná a slabá spojení své mentality a předělat se na jiný typ osobnosti, pokud jste to nestihli do této doby, již nezvládnete.

Proč to ale příroda dělá? Proč dala pokyn k vytvoření tak obrovské sítě, aby pak skoro polovina z ní odumřela, a tak se ztratila navěky?Je tomu tak proto, že člověk tak, jak dospívá, se specializuje. Postupně se ztvárňuje do konkrétní osobnosti a právě ty silné synapse mu dávají možnost vyzrát ve zcela konkrétního jedince. Takže síla osobnosti a genialita není v tom, jak velkou síť v hlavě nosíme, ale jak dokážeme využívat právě těch, které nám zbyly.

Během prvních let nám život dává poznat mnoho ze svých barev a díky bohatosti sítě vytvářející se v hlavě máme ze života opravdový prožitek. Jako děti nevnímáme čas, vše nás zajímá, jsme uchvacováni mnoha podněty najednou a večer zcela unaveni uléháme do postýlek. Mozek však v této době pracuje mnohem intenzivněji než kdykoliv později v životě. Svému světu však zatím nejsme schopni přiřadit žádný smysl. Pouze nasáváme, lítáme, pozorujeme, avšak nic víc.

Abychom mohli zaujmout jasnější postoje, potřebujeme si začít nashromážděné vjemy třídit. Abychom toho byli schopni, musí nám některé spoje vymizet. Jinak bychom byli stále bombardováni tolika vjemy, že bychom zůstali stále dětmi, s nejasnou povahou, nevyprofilovaní. Působením zatím mnoha neprozkoumaných faktorů se některé synapse stávají silnějšími a jiné slábnou.

Stejně se některé mozkové signály z nich jdoucí, které poskytují člověku informace pro rozhodování, stávají silnějšími a jiné jsou slabší. Máme tendenci těm slabým nevěnovat pozornost a ty silné následovat. Můžete to přirovnat k internetové přípojce – silné ADSL spojení a slabá spojení vytáčená přes telefonní linku. Stejná přípojka, ale tok dat je mnohokrát větší.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.