9500 neuronů za jedinou vteřinu díl 2

Tak například někdo má T1 spojení pro schopnost empaticky vnímat druhého a jiný, i když všechno ví o empatii, stále se mu nedaří v této oblasti dohonit svého kolegu. Proč? Protože mu jeho mozek neposkytuje signály, které jeho kolega bez problému slyší.

Jiný příklad můžeme pozorovat u špičkových kuchařů, kteří dostávají silné signály v oblasti chutí a čichu. Jsou tak byť o krůček před těmi, kteří mohou disponovat stejnými diplomy jako oni, ale nikdy nedají jídlu takový šmrnc.

Prostě nemají tak detailní vnímání.

Máme-li v hlavě mentální síť skládající se ze synapsí s vazbou T1, ale i slabšími až k těm nejpomalejším, dokážeme jasněji pochopit, proč jsou lidem některé činností bližší, dokáží v nich bez problémů vynikat, zatímco jiné (i když jsou v nich taky dobří), i přes veškeré úsilí, nepřinášejí takové výsledky a prožitky. Mozek prostě při orientaci na činnosti, kde se použije T1 vazby pracuje rychleji, efektivněji a ještě svému majiteli poskytne příjemné pocity a zážitky. A nejen to, pro okolí se takovýto jedinec stává úspěšným, je ohodnocen jako jeden z nejlepších, což opět ten samý mozek pro něj samotného označuje jako příjemné a žádoucí. Každý přece chce být někde dobrý a sklízet za svoji činnosti patřičné plody uznání.

Kdyby příroda nezničila některá spojení v mozku, nikdy bychom nedospěli. Zůstali bychom dětmi bombardování denně nekonečným proudem vzruchů.

Jistě si zde dokážete představit, jak důležité jsou pro život člověka první dny po početí až do jeho 3 let, kdy dochází k nasávání všeho a k pečlivému zaznamenávání do rostoucí neuronové sítě. Pro informaci uvádím, že pokud si přečtete článek o velikosti A4 a chcete ho převyprávět příteli, vytvořilo se vám k tomu 250 000 synapsí. Tento proces svojí intenzitou a velikostí nemá jinde obdoby. Člověk se v prvních letech svého života doslova vykřesává do podoby, se kterou se bude celý život setkávat, aniž by měl ve své moci to jakkoliv ovlivnit. Je dán na pospas svým zroditelům a jejich okolí, návykům a životnímu stylu. Z tohoto hlediska je každý jedinec biologickým počítačem, který za pochodu zaznamenává vše, na co přijde, a to hned v několika dimenzích. Na záznamové stopě se nahrají vstupy z 5 smyslů i emocionální prožitky ze všech situací, kterými jedinec prochází.

Díky tomuto jevu postupného umíraní mozkové sítě se z vás zformovala osobnost, které jedná zcela neopakovatelným způsobem, obdařená nebo prokletá jednat a reagovat na svět zcela unikátně.

Způsob, jakým jedinec vidí svět je pro něj tak unikátní a vžilý, že se častokrát zdá, že všichni ostatní kolem vidí svět stejně. Když jsem netrpělivý, jistě jsou i ostatní kolem mě. Když vidím chyby, určitě i ti druzí je vidí podobně. Když hledám smysl pro krásu, je přece samozřejmé, že i ti kolem mě mají stejnou touhu. To však není pravda. Naše nastavení mozku a způsob jakým vidíme svět je náš a pouze náš a již nikdy se nebude v nikom podobně opakovat.

Jedinečná mentální síť mozku filtruje okolní svět a jeho popudy na zcela specifické vzorce jednání a myšlení.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.