Chytrost k bohatství nestačí

Všiml jsem si zvláštního jevu: Viděl jsem mnoho hloupých, kteří měli tolik peněz, že nevěděli, co s nimi, a mnoho inteligentních, kteří pro korunu neměli kam sáhnout. Tato skutečnost mi nedávala spát.

Chtěl jsem zjistit, jak je to možné, že denně potkávám lidi s téměř nulovou inteligencí, kteří jezdí hezkými auty a vlastní prosperující firmy, mohou utrácet, za co chtějí, mohou si užívat života v těch nejluxusnějších hotelích a zažívat nevšední zážitky, o kterých se inteligentním může jenom zdát.

Na druhou stranu jsem pozoroval mnohé chytré jedince, pracovité, oplývající dobrosrdečností a spravedlivými postoji, jejichž kapsa zela prázdnotou. Velmi zřídka jsem ale potkal někoho, kdo v sobě spojoval inteligenci, dobré mravy a postoje s úplným finančním zabezpečením.

Mnozí bohatí mají deprese

Dlouhá léta jsem se tímto faktem zabýval, pozoroval jsem muže i ženy, kteří se honosili svým majetkem, a přitom jejich obličej nesl známky bolesti a deprese, a na druhou stranu mnohé chytré, kteří svojí prací a úsilím získat finanční zajištění a rezervy bohatství nedosáhli. Jejich snažení jim vydělávalo sotva na poplacení běžných výdajů. I když pracovali mnohokrát více než ti s plnými kapsami, zdaleka se jim nedostávalo peněz na to, o čem ve volných chvílích snili.

Co to je za zvláštní jev, že mnohý člověk, který o osmihodinové pracovní době nemá ani potuchy, se vozí v novém BMW, na které by běžný pracující nevydělal ani za celý svůj život? Jaké je tajemství generování peněz bez nutnosti přemýšlet, kolik musím dát měsíčně stranou, abych za 20 let měl na uskutečňování svých snů?

Příručky k penězům nedovedou

Pokusil jsem se hledat v příručkách a různých finančních rádcích a zjistil jsem, že sice obsahují mnoho užitečných rad, ale nenaučí tyto rady zavést do praxe ty, kteří se rozhodli je aplikovat. Tak jsem jednou rozmlouval s jedním mužem, a ten mi vyprávěl svůj finanční příběh. Po krachu své firmy v roce 1994 se začal zabývat zkoumáním zákonitostí peněz, aby svoji nuznou kasu co nejrychleji proměnil v pramen bohatství. Kupoval tedy všechny knihy, které měly co do činění s výukou o penězích, navštěvoval semináře, zamiloval si pana Kiyosakiho a jeho motivující příběhy, ale po několika letech zjistil, že jeho kasa vykazuje stále tentýž neutěšený zůstatek. Nepozoroval příliš velký finanční pokrok ve srovnání s bohatstvím lidí, kteří o těchto knihách neměli ani tušení.

Zjistil, že sice mnoho rad do své hlavy nasál, ale neuměl je do svého života implementovat. A to je prokletí knih. Zvětšují v naší hlavě množství informací v paměťové oblasti logiky, ale pro jejich zavedení do osobní praxe je využívána jiná část mozku.

Někteří bohatnou bez úsilí

Musel jsem tedy hledat dále, abych objevil, proč někteří lidé bohatnou téměř bez jakéhokoliv úsilí a jiní udření umírají a svým potomkům odkazují pár tisícovek. Setkal jsem se s dalším mužem, který mi vyprávěl svůj životní příběh a poodhalil mi své úspěchy i neúspěchy. Podařilo se mu pohádkově zbohatnout, ale o své bohatství přišel a dostal se na stejná čísla jako před zbohatnutím. Jeho životní příběh i příběhy dalších mě přivedly k poodhalení zákonitosti:

  • Jsou lidé, kteří k získání finančního zabezpečení nepotřebují nic. Přirozeně pracují a stále jim přibývá, aniž by tomu museli věnovat znatelné úsilí
  • A jsou lidé, kteří stále makají a o penězích přemýšlejí, ale jejich hladina aktiv zůstává i po letech téměř stejná
  • Nakonec jsou lidé, kterým je to jedno a žijí z ruky do úst, a až do doby krachu jejich osobních financí se jimi netrápí.

Z toho vyplývá, že to, kolik máme, není závislé na práci, či na vyvinutém úsilí (jak jsme k tomu byli mnozí vedeni, pracuj a budeš mít), ale na jiném zákonu, který mi po jeho objevení téměř vyrazil dech. Zní takto:

„Nezáleží na tom, kolik pracujete a jak se dřete, a kolik toho o penězích víte, ale na tom, co máte zapsáno v hlavě v jazyce emocí“,
(pro upřesnění uvádím, že mozek má tři komunikační jazyky: jazyk logiky, jazyk emocí a jazyk návyků). Pokud máte v hlavě zápisy o penězích v jazyce logiky a v jazyce emocí máte jiné zápisy (třeba i protichůdné zápisům v jazyce logiky, například z doby vašeho firemního krachu či hádek doma), můžete se snažit jak chcete, a stejně vždy skončíte tam, kde jste začali. Hrůza!

Radil a sám neměl

Pamatuji si na jednoho muže, který dával svým klientům zlaté rady jak zbohatnout, a mnozí díky jeho radám opravdu zbohatli, ale tento muž zůstával stále chudý! Při udílení rad totiž využíváme logickou paměť, ale osobní život a jeho řízení vychází z oblasti emoční paměti. Proto toho mnozí hodně vědí, ale nikdy svého poznání nevyužijí. Zůstanou snílky.

Chcete-li tedy zvednout hladinu svého účtu, studujte o financích vše, co je k dispozici, ale zkontrolujte si i obsah své hlavy v emoční oblasti. To se dělá tak, že si najdete své Emoční rovnice.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.