Čo je koučing a prečo využiť jeho silné účinky aj pomocou skypu

Koučing je súbor metód, ktoré pomáhajú k osobnému rozvoju, a to vo všetkých oblastiach života – vzťahy, práca, peniaze aj zdravie.

Individuálnym prístupom na mieru, podľa problematiky, s ktorou klient prichádza, uvádzam len zlomok toho, čo je možné koučingom docieliť:

  • odstrániť strach
  • zlepšiť finančnú situáciu
  • nájsť talent
  • nasmerovať jednotlivca na využitie vlastného potenciálu
  • skvalitniť partnerský vzťah
  • prekonať životné prekážky
  • dodať sebavedomie
  • učiť sa samostatnosti
  • vyrovnať sa s bolesťou, so sklamaním, stratou vzťahu

Koučing sa zameriava na budúcnosť a opiera sa o konkrétne kroky, ktoré treba urobiť pre to, aby nastala nejaká pozitívna zmena. Nejde teda o žiadne plané reči, ale o konkrétne kroky na riešenie konkrétnych problémov.

Hlavným cieľom koučingu je zvýšiť klientovu sebadôveru, pomôcť mu zvládať stresové a nepríjemné situácie a ukázať mu možnosti riešení. Pri koučingu je vždy vytvorená atmosféra založená na dôvere, pochopení a láskavosti.

Kedy koučing pomáha

Využiť služby kouča sa ľudia môžu rozhodnúť z najrôznejších dôvodov. Najčastejšie sa tak deje vo chvíľach, keď cítia, že sa ocitli v úzkych či na životnej križovatke, a potrebujú pomocnú ruku. Niekoho zvonku, kto ich bez hodnotenia a súdenia vypočuje a objektívne poskytne kvalifikovaný názor či radu a dokáže povzbudiť do toho, na čo nemajú dostatok odvahy, ale po čom v skutočnosti túžia.

Kouča môžu vyhľadať ľudia, ktorí chcú alebo cítia, že potrebujú vo svojom živote niečo zmeniť, alebo majú pocit, že im v živote niečo chýba.

Koučing mení myslenie

Ľudia, ktorí majú nepríjemné zážitky a skúsenosti z minulosti, sa pre ne často stretávajú v súčasnosti s problémami. Existuje však spôsob, ako zaistiť, aby zlé skúsenosti z minulosti nemali negatívny vplyv na súčasný a budúci život. Stačí urobiť zmeny v podvedomom nastavení, ktoré je zaužívané, a vytvoriť nové vzorce, ktoré sú životu prospešné. K tomu pomôžu tzv. Emočné rovnice.

Minulosť síce kouč nezmení, ale môže vám pomôcť pochopiť, ako ovplyvnila súčasné postavenie, z čoho pramenia vaše reakcie, prečo sa v určitých situáciách zachováte vy alebo osoby vo vašom okolí tak, že vám to neprináša dobrý pocit, ktorý je základom spokojného života.

Inými slovami – koučing nezmení minulosť, ale môže zmeniť to, akým spôsobom ovplyvňuje vašu prítomnosť. Koučing pomáha riešiť aj zdanlivo neriešiteľné problémy. Nediktuje, ale pomáha nájsť vlastnú cestu. Odhaľuje vnútornú silu človeka, učí rozumieť sebe samému a rozvinúť vlastný vnútorný potenciál, ktorý je často potlačený. Zvyšuje sebahodnotu a predovšetkým zlepšuje život.

Koučing osobne alebo pomocou skypu?

Každý človek je iný a každému je bližšie niečo iné, preto je v poriadku čokoľvek, čo si zvolíte za svoje. Koučing má svojich priaznivcov formou osobného kontaktu, no stále sa zvyšuje záujem aj o koučing cez skype. Po mnohých skúsenostiach by som rada dala do pozornosti, čo prináša stretnutie prostredníctvom skypu.

Sú ľudia, ktorí by aj chceli kouča osloviť a požiadať o pomoc, ale pocit, že sa majú zverovať tvárou v tvár koučovi so svojimi bolesťami alebo nepríjemnosťami, ich odrádza. Hanbia sa za emócie, ktoré si mnohokrát nedovolia prejaviť ani pred svojimi blízkymi. Zábrany otvoriť sa a prehovoriť tak, ako možno nikdy predtým nemohli ani doma, ich zastavia a títo ľudia zostanú žiť aj naďalej život, ktorý ich nenapĺňa.

Výhody koučingu cez skype

Samozrejme, nejde o všeobecne platnú pravdu a nie každý má v domácom prostredí ideálne podmienky. Ak však ide o ľudí, ktorí sa vo svojich domovoch cítia dobre, pre nich predstavuje bezpečné prostredie. V pohodlí domova dostanú rovnakú kvalitu, a to bez toho, aby museli niekam vycestovať.

Viete si predstaviť, že sedíte doma v spodnej bielizni s balíčkom vreckoviek, a pritom osobnostne rastiete? 🙂

Stretnutie pomocou skypu dáva možnosť slobody vypnúť kameru a len hovoriť. Dovoliť si pustiť svoje emócie a nekontrolovať sa, ako vyzeráte, keď plačete alebo sa hneváte.

Môžete mať okolo seba veci, ktoré na vás priaznivo pôsobia. Či už je to obľúbený čaj, domáce oblečenie, talizmany, sviečky alebo príjemná hudba v pozadí.

Vy sami si môžete vytvoriť na stretnutí také podmienky, pri ktorých sa cítite bezpečne a komfortne. Hlas kouča, ktorý síce nesedí vedľa vás, ale  je naplno s vami, túto dôvernú atmosféru dotvára.

Čas pre seba po koučingu

Po koučingu je dobré nechať si chvíľku pre seba a nevhupnúť hneď do uponáhľaného a rušného sveta, kde sa musíte sústrediť na cestu domov, pričom vás môže rozhádzať preplnená premávka, hluk z ulice alebo len nepozorný okoloidúci, ktorý do vás nechtiac narazí.

Po stretnutí pomocou skypu nemusíte sadať do auta a sústrediť sa na cestu, ani hľadať svoje ničím nerušené miesto na sedenie v autobuse.

Môžete v pokoji zostať len so svojimi myšlienkami a spojiť sa sami so sebou. Nechať vlastné myšlienky voľne plynúť, ticho si posedieť alebo pri príjemnej hudbe poležať.

O čom ešte hovorí tento článok

Nie je len o výhodách formy koučingu cez skype, ale aj o tom, ako sa viac venovať sebe samým a dožičiť si čas, ktorý potrebujeme na to, aby sme si mohli spraviť poriadok v myšlienkach. Kľučom je spojiť sa so sebou. Po stretnutí sa cítite lepšie, pretože vidíte, že aj váš problém možno vyriešiť. Udržať si dobrý pocit však máte v moci len vy.

Zamerať na dobrý pocit po stretnutí sa dá totiž aj tak, že si necháte chvíľku pre seba a nebudete nútení venovať pozornosť hneď iným vzruchom zvonku.

Ak máte tú možnosť, vyskúšajte to, čo ste možno doteraz zavrhovali. Stratiť nie je čo, môžete len získať. K pôvodnému stavu, na ktorý ste zvyknutí, sa predsa môžete vrátiť vždy :).

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.