Dokonalá pro špetku lásky

Klientku její myšlenky neustále pudí k tomu, aby byla ve všech ohledech dokonalá. Projevuje se to tak, že se neustále snaží shromažďovat nové informace, vymýšlí různá zlepšení a zdokonalení stávajícího stavu, který si ovšem ani nedokáže užít.

Pokud se však tím, co dokáže, začne vymykat ostatním, namísto ocenění z okolí přichází pouze pohrdání a nepřijetí.

Dochází u ní k ohromným ztrátám energie a klientka je delší čas ve stavu, kdy se cítí jako „pod šedou dekou“.

Rozklíčování příčin

Příčina je v dětství, plyne ze vztahů v původní rodině. Jako prvorozená měla pocit, že láska od rodičů přijde v případě, když bude ve všem dokonalá. Rodina vyzdvihovala její schopnost vyřešit za druhé jejich problémy, ale namísto ocenění přicházely jen výčitky za to, že řešení pro ně není dost dobré.

Během konzultace jsme odhalili tyto Emoční rovnice, které způsobují onu snahu o dosažení dokonalosti:

 • dokonalostí bych minimalizovala to, že mě nebudou mít rádi
 • měla bych být silná
 • měla bych být dokonalá
 • měla bych si se vším poradit
 • náladu si kazím, když se srovnávám s lepšími
 • srovnáváním s lepšími získávám vědomí nedostatečnosti
 • měla bych pracovat na tom být lepší
 • měla bych zlepšit, co se dá
 • druhým vadí, že jsem o tolik před nimi napřed
 • tím, jak jsem dobrá, ostatní dráždím
 • když budu dokonalá, ostatní mě zavrhnou 

 

Závěr

Jedná se o poměrně častý jev u prvorozeného dítěte. Rodiče jeho výchově věnují více času než dalším sourozencům. Jsou často nezkušení, netrpěliví a plní očekávání toho, co a kdy by ten malý človíček měl dokázat.

Často do něj projektují své nesplněné touhy a dělají všechno pro to, aby jejich dítě dokázalo to, co se jim nepodařilo, protože jim v tom „bránily vnější okolnosti“. Pokud z dítěte vytvoří někoho, od koho očekávají, že vyřeší jejich problémy a splní jejich přání, nenaučí ho, aby si dítě šlo za vlastními touhami a přáními. A nenaučí ho tak ani prožívat pocit štěstí a radosti ze života.

Velkým zlem je i podmínečné dávkování lásky, ocenění a přijetí. Pokud si rodiče myslí, že dítě povedou ke zlepšování neustálým mručením a nespokojeností s čímkoli, co jejich děti udělají, mýlí se. Rozhodně z něj nevychovají sebevědomého a cílevědomého člověka.

Lásku, ocenění a pocit přijetí dávejte bezpodmínečně nejen dětem. Překvapí vás, co to udělá s vaším vztahem, když stejný princip použijete i v přístupu ke svému partnerovi.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.