Jedna hlava – dvě formy myšlení 1. díl

Napsáno ve spolupráci s Robertem Anthonym.

Všichni sice máme jen jeden mozek, zároveň ovšem využíváme dvě formy myšlení neboli dvě mentální složky – VĚDOMÍPODVĚDOMÍ.
Působení VĚDOMÉ MYSLI a PODVĚDOMÉ MYSLI je nutné porozumět, protože každá z nich má jiné funkce, schopnostimožnosti.

Omezená vědomá mysl

Hovoříme-li o VĚDOMÉ mysli, míníme tím každodenní běžný stav vědomí.
VĚDOMÁ mysl je velmi omezená, avšak zajišťuje několik důležitých funkcí.

Dokáže například velmi dobře plánovat. Disponuje schopností podnikat mentální „výlety“ do budoucnosti či rozdělovat již naplánované na jednotlivé mezikroky a zajistit tak úspěšné dokončení úkolů.

Bez VĚDOMÉ mysli bychom nebyli schopni efektivně plánovat a bez plánování bychom žili ve světě, kde by mnoho nového nevznikalo.

VĚDOMÁ mysl nám umožňuje sebeuvědomění. Bez VĚDOMÉ mysli bychom nedokázali ocenit krásnou krajinu. Nemohli bychom se zamilovat – a ani si tento stav uvědomit. Po dokončení úkolu bychom nedokázali ocenit své schopnosti ani prožít hrdost nad tím, čeho jsme dosáhli.

Naše VĚDOMÁ mysl je velmi důležitá. Umožňuje nám ocenit hezké věci v životě a uvědomit si, čeho bychom rádi měli více.

Ve VĚDOMÉ mysli sídlí rozum a logické myšlení.

Neomezená podvědomá mysl

Do PODVĚDOMÉ mysli se zaznamenávají návyky a s její pomocí reagujeme na to, co nás potkává. V PODVĚDOMÉ mysli najdeme moudrost, vhled, intuici, paměť, schopnost se učit, ale také zapsané pozitivní i negativní zážitky ve formě emočních programů. Právě PODVĚDOMÁ mysl nám zprostředkovává spojení s vyšší inteligencí.

K pochopení vztahu mezi VĚDOMOU a PODVĚDOMOU myslí nám pomůže, představíme-li si kapitána, jeho loď a posádku. Kapitán je VĚDOMÁ mysl.

Jeho úkolem je určovat směr a všem ostatním pak říkat, co mají dělat.

Primární úlohou kapitána je velet a řídit loď. Bylo by absurdní, kdyby scházel do kotelny a přikládal uhlí, drhnul palubu, natíral loď, vařil nebo dohlížel na každou práci. K tomu je na lodi posádka.

Kapitán představuje VĚDOMOU mysl. Posádka a loď pak PODVĚDOMÍ.
Rozdíl mezi VĚDOMÍM a PODVĚDOMÍM tak spočívá v tom, že jedna složka dává rozkazy a druhá je plní.

Od chvíle, kdy ráno vstaneme, až do okamžiku, kdy jdeme spát, ovšem spoléháme převážně na PODVĚDOMÍ.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.