Klíč ke šťastnému životu je ukryt v našem podvědomí

O tom, jak dosáhnout zaručeného štěstí, bylo již napsáno nespočet řádků. Spousta skvělých metod a způsobů, které často vycházejí z analýz životů těch vůbec největších velikánů všech dob.

Proč tedy i tyto metody u spousty lidí nefungují?

Odpověď je naprosto snadná – podvědomí dotyčného totiž „nesouhlasí“, že uvedené kroky jsou pro danou osobu „bezpečné a prospěšné“.
Aby vám byla tato odpověď srozumitelnější, je třeba pochopit, jak funguje naše mysl.

Jak funguje naše mysl?

Ledovec na obrázku k článku jsem zvolil záměrně. Přesně totiž vystihuje, jak funguje naše myšlení. Uvědomění si tohoto principu považuji za základní a nejdůležitější uvědomění pro pochopení toho, co a proč se nám odehrává v životě.

Naše myšlení probíhá ve dvou úrovních. První je vědomá část a tou druhou je podvědomá část myšlení.

Vědomá část myšlení je v podstatě to, o čem rozhodujeme v daný přítomný okamžik. Jsou to často naše touhy, přání a činy, které řídíme bezprostředně z pozice jakéhosi „velitele“, kdy držíme vědomě „otěže ve svých rukou“.
Na obrázku ledovce bychom vědomému myšlení mohli přiřadit část vyčnívající nad hladinou. Zahrnuje tedy pouhých necelých 10 % z celkového podílu na našem myšlení!

Podvědomé úrovni myšlení pak připadá část ledovce ukrytá pod hladinou, která tvoří více než 90 % z celkového řízení našeho života!!!
Zde můžete jasně vidět, jak zásadní vliv mají autopilotní procesy dějící se „pod kapotou“ bez našeho vědomí a jak obrovskou významnost má podvědomí v našem životě.

Co se odehrává v našem podvědomí?

V našem podvědomí se odehrávají miliardy dějů, které probíhají – stejně jako všechny děje v přírodě – podle přesných zákonitostí.

Primární starostí mozku je pracovat úsporně s energií. Každičkou naučenou činnost se tak snaží provádět v automatickém podvědomém módu, který je energeticky nejúspornější. Na vědomí nám proto posílá pouze rozhodnutí, která sám vyhodnotí, kdy potřebuje pomoct s rozhodnutím.

Drtivá většina našich reakcí a rozhodnutí tak přichází úplně samovolně, aniž bychom je dokázali jakkoli ovlivnit a vědomě ovládat. Často je ani neregistrujeme a v podstatě o nich nevíme!! 

Podvědomí jako databáze všech našich prožitků, zkušeností a pravd

Podvědomí má neustálý přístup k informacím ze všech prožitků a zkušeností v našem životě. V mozku je uložena kompletní databáze všech pravd, které jsme přijali a na kterých závisí naše rozhodování.

Klíčovou roli v této databázi sehrává naše dětství. V dětství se totiž utvořilo téměř 80 % našich pravd v této databázi v době, kdy jsme neměli žádnou možnost to jakkoli ovlivnit!

Mozek je totiž v období zhruba do 6 let nastaven na „mód učení se“, což znamená, že veškeré dění, které vnímá v okolí svých primárních autorit (rodičů, babiček, učitelů…), si přímo ukládá jako vzorové nastavení, k němuž nás bude v budoucnu směrovat!!!

Podvědomí jako náš ochránce

Asi nejvýznamnější starostí mozku je to, aby nás ochraňoval před nebezpečím. Nebezpečí vyhodnocuje opět na základě zkušenosti z dřívějška.

Každá prožitá emočně nepříjemná situace znamená pro náš mozek nebezpečí.

Jakmile mozek vyhodnotí podobnost s „nebezpečnou situací“ v minulosti, začne nás okamžitě preventivně varovat formou strachu, nepříjemných myšlenek a emocí, abychom se danému „nebezpečí“ raději vyhnuli.

Tahle funkce je velmi užitečná a prospěšná, často nám třeba automatické šlápnutí na brzdu či ucuknutí před jedoucím automobilem dokáže zachránit život. Tahle mince má však i tu druhou stranu.

Často máme strach udělat to, co bychom rádi, protože jsme byli emočně zraněni v minulosti v souvislosti s touto situací. Například se bojíme ukázat, co umíme, protože nám v dětství náš výtvor blízký zkritizoval.

Podvědomí jako tvůrce naší reality

Na podvědomé úrovni také probíhají děje, které určují, jak realitu vidíme a vnímáme. Do mozku přicházejí signály z našich smyslových orgánů, které mozek filtruje skrz naučené vzorce, jež nám až teprve potom dávají pochopitelný smysl a význam.

Jedná se o obrovské kvantum dat, které mozek musí zpracovat. Proto si pomáhá tím, že má základní kostru toho, co vnímáme, již dopředu připravenou. Tou kostru jsou velmi často se opakující situace v našem životě, které pak doplňuje detaily z přijímaných signálů ze smyslových orgánů.

Jednoduše řečeno, realitu vnímáme přesně tak, jak chce (vyhodnotí) naše podvědomí!!

Přímo ukázkovým případem je, pokud nám bylo vnuceno, že nejsme dost dobří; my potom můžeme z pěti činností udělat čtyři dobře, ale přesto nás náš mozek bude upozorňovat a zobrazovat v realitě tu jedinou situaci, kde se potvrdí – nejsem dost dobrý.

Jak tedy podvědomí ovlivňuje náš život?

Myslím si, že z výše uvedeného je odpověď zřejmá – naprosto rozhodujícím způsobem. Nedokážeme-li pracovat se svým podvědomím, stáváme se „otrokem“ nastavení, které se utvořilo v naší minulosti.

Podvědomí nás precizně ovládá pomocí emocí, takže to často ani nejsme schopni vnímat a považujeme to za naši přirozenost a součást.

Vždy se proto snažte vědomě číst ve svých emocích, zdali mně tato emoce prospívá, či škodí. Jedině touto sebereflexí dokážeme být tvůrci svého života.

V oblastech, kde jsme měli správné vzory, mozek pracuje v náš prospěch a bez námahy, v těch ostatních ho to musíme „přeučit“.

Neomylným ukazatelem našich podvědomých nastavení je život, který prožíváme. Pokud v něm nemáme přes veškerou snahu to, co chceme, znamená to jediné – naše podvědomí pracuje proti tomu, co vědomě chceme.

Naštěstí je mozek neuroplastický, což znamená, že je možné ho stále přetvářet. Řešení, jak se vymanit z tohoto začarovaného kruhu, existuje pro všechny!

Je však nezbytné na sobě zapracovat a dokázat změnit data v podvědomí. Právě v tomto je unikátní metoda Emočních rovnic.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.