Komu svítí šťastná hvězda?

Jsou lidé, kteří potkají svou šťastnou hvězdu ihned po narození.

Nad jejich hlavami se sklání milující obličeje rodičů a jejich láskyplný úsměv dítě doprovází na každém kroku. Úsměv rodičů poskytuje bezpečí, přes které děti vrůstají zcela přirozeně do své vlastní jistoty.

K výzvám v životě se díky podpoře a úsměvu rodičů umí tyto šťastné děti postavit čelem a žádná překážka pro ně není problém. Pokud si nějaké překážky vůbec všimnou.

Život díky světlu ve svém životě vnímají jako dobrodružnou hru, vědí, kde je cíl jejich snahy.

Úsměv rodičů je totiž zárukou dětského dobrého pocitu, odvahy a důvěry v sebe sama.

Jak jsem se dnes shodla s jednou velmi moudrou přítelkyní, dětem jednoduše stačí svítit na cestu; přesný směr i cíl si potom najdou lehce samy.

Jsou lidé, kteří se pod šťastnou hvězdou nenarodí.

Musí ji ve svém životě najít. Tato cesta může být lemována porážkami, trápením, smutkem a pláčem. V životě těchto lidí převládá místo světla neproniknutelná tma.

Právo na život pod svou šťastnou hvězdou však máme všichni.

Jací jsme byli jako děti? Mohli jsme se postavit autoritám, nebo jsme sklonili hlavu a poslušně vykonali to, co se od nás chtělo? Mohli jsme bezpečně vyjádřit svůj názor, nebo jsme tiše trpěli a přinejlepším setrvávali v němém vzdoru?

Není vždy výhoda zarputile bojovat. Často tak kolem sebe pobijeme i to, co by si zasloužilo žít. A stejně tak není přínosné trpět a čekat, zda nás někdo z utrpení vysvobodí.

Pokud nečinně setrváváme ve svém trápení, padáme víc a víc dolů do spirály nepříjemných situací. Nepříjemné na sebe dokáže neuvěřitelně silně nabalovat další smutné chvíle, které nás drží v zajetí černých myšlenek.

Roztočenou spirálu nezastaví nikdo jiný než my sami.

Často až na pomyslném dně zjistíme, že hlouběji jsme už klesnout nemohli, a začínáme hledat nástroje, které nám pomohu vystoupat znovu na zemský povrch a začít, možná poprvé, hledět vzhůru na nebe.

I když jste se pod šťastnou hvězdou nenarodili, můžete ji dnes možná poprvé na obloze spatřit.

Cesta ke šťastné hvězdě je totiž v přítomnosti cestou k vám samotným.

Dnes už vím, že každá minuta, kterou prosedíme dole, kde nesvítí sebemenší světlo, je velmi drahá. A každá promarněná sekunda je velmi draze zaplacena.

Nemáme povinnost žít šťastný život. Máme možnost si šťastný život užít.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.