Metoda ER jako rozvojová terapie

Jak bojovat s klinickou depresí

V životě člověka může dojít k událostem, které následují po sobě ve velmi krátké době, a tak je člověk není schopen logicky zpracovat, odůvodnit a vstřebat. Důsledkem těchto subjektivních negativních myšlenkových procesů děláme špatná rozhodnutí. Místo toho, abychom se zamysleli, dali průchod všem svým emocím, zpracovali je a pochopili je, hledáme emocionální berličky (přílišné nakupování, alkohol, promiskuita, drogy).

Kvůli nim můžeme upadnout do ještě hlubší klinické deprese.

Pokud cítíme, že svůj psychický stav neustojíme, často pláčeme a naše myšlenky jsou čím dál tím černější, rychlou pomocí pro nás může být odborník přes psychiku v nemocnici.

Na základě osobní zkušenosti můžu doporučit metodu Emočních rovnic jako rozvojovou terapii

Příznakem začínající deprese je neustálý pláč a ztráta zájmu o dění kolem nás, beznaděj. Pak už je nám všechno jedno a necháme se vléct událostmi.

Máme pocit, že nemůžeme nic, že všichni za všechno můžou, a přitom to tak vůbec nemusí být. Nemáme energii na to, abychom byli schopni věci změnit.

Klinická deprese se podle hloubky příznaků rozděluje na lehkou, středně těžkou a těžkou. Všechny stupně tohoto onemocnění by měly být dočasně doprovázeny medikamenty.

S příznaky lehké deprese jsou lidé schopni vykonávat svoji práci, pečovat o rodinu, ovšem bez prožitků větší radosti. Člověk polehává nebo veškerý svůj volný čas i prospí. Víceméně se chová jako robot. Nic ho netěší a jen tak přežívá.

U středně těžké a těžké formy je stav o něco vážnější. Nejhorší možné stavy jsou takové, kdy psychika člověka doslova paralyzuje. Není schopen vstát z postele a postarat se o sebe – jít do obchodu, na poštu atd. Tito lidé potom nejsou schopni pracovat a dostávají invalidní důchody nebo končí v psychiatrických léčebnách.

Není lehké dostat se z klinické deprese. Je to boj sám se sebou, klidně i na několik měsíců.

Projít si klinickou depresí v životě člověka se dle literatury odborníků medicíny považuje za největší životní zkušenost. Jinými slovy se dá přirovnat i k rakovině srdce.

Člověk s depresivním myšlením si nedokáže uvědomit, že je důležitým dílkem skládačky celého světa.

Obvykle je potřeba si kompletně přebudovat vztah sám k sobě

Jedná se o sebevědomí, sebedůvěru, respekt sám k sobě, nalezení sebe samotného, dosažení vnitřního klidu, objevení talentu, uvědomění si podstaty bytí na této planetě. Dále pracovat na tom, abych nebyl na nikom závislý. Věřit sám sobě, že životní situace zvládnu. Naučit se poslouchat a následovat svoji intuici.

Najděte si cíl

Dalším významným krokem je najít si nějaký cíl. U mě to bylo např. sběratelství nebo studium na vysoké škole. Je důležité se na něco zaměřit a přenést pozornost na naplňující činnost. Hledat opět smysl a potěšení ze života. Být trpělivý, pokorný a věřit, že terapii zvládnu.

O tom, jak zapracovat na svém sebevědomí, si řekneme v dalším článku.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.