OHODNOŤTE ČLÁNEK:
8.8.2019

Neustálým pozorováním různých životních situací jsem zjistil, že mozek je nejvýkonnější počítač na světě. Přestože je nejvýkonnější, neumí si posbírat a utřídit informace efektivním způsobem tak, aby ve výsledku jeho závěry a rady přinášely do našeho života to nejlepší.

Mozek je milionkrát výkonnější než nejlepší počítač od IBM. Dokáže si  intenzivně s každým z vás hrát tak, že si myslíte, že život, který žijete, je váš. A přitom jde pouze o simulaci. Všichni lidé na této planetě si stále myslí, že život je to, co prožívají každý den, ale přitom prožívají pouze závěry a názory svého mozku. Nikoliv svůj skutečný život podle svých představ.

 

Podle čeho mozek pracuje?

Mozek pracuje podle předem daných zákonů, stejně jako každý počítač pracuje se svým operačním systémem podle dat, která do něj byla vložena.

Jakým způsobem se data do mozku dostávají? Z osmdesáti procent během prvních sedmi let našeho života. A dále pak v různých životních situacích. Tyto informace se zapisují se sílou emocí, se kterou byly prožívány.

 

Mozek si zaznamenává vše

Mozek každého z nás si během našeho života zaznamenal vše, co jsme viděli, slyšeli, s čím jsme se setkali. Tyto informace se pak stávají podkladem pro naše životní příběhy. Víme-li, že máme takovýto „počítač“ k dispozici , chceme se s ním naučit co možná nejlépe pracovat.

První zákonitost, kterou si musíme uvědomit, je, že mozek pracuje s informacemi, které má k dispozici. Jsou-li tyto zápisy v protikladu k našim přáním, budeme v životě zažívat situace, které zažívat nechceme. Dokonce si někdy vyslechneme i různé názory, které jsou nepravdivé a kterým se sami divíme. I naše chování je těmito informacemi ovlivněno a  může být v rozporu s tím, jak nás vnímá naše okolí. Můžeme si myslet, že se chováme správně, a přitom jsme okolím považovaní za blázny.

A naopak. Někdy trpíme nízkým sebevědomím, a přitom nás okolí vnímá jako sebevědomé, příjemné jedince. Zbytečně se podceňujeme a přináší nám to mnoho nepříjemných a negativních myšlenek.

Mozek nám často podává nepravdivé informace o nás samotných, o světě kolem, o kvalitě různých zážitků i o strachu. Není pak divu, že svět je plný neporozumění, plný válek, zabíjení, plný nenávisti a neshod.

Je dobré vědět, že tam, kde právě teď jsme, jsme dobrovolně díky vlastním rozhodnutím. Ten mozek, který vám nyní říká, že v této situaci nechcete být, je tentýž, který vám kdysi řekl „Jdi do toho, vezmi to, udělej to“. Stejná hlava, která vám kdysi říkala „Toto je dobré“, vám dneska říká „To je špatné“.

Je zapotřebí, abychom od své hlavy získávali pravdivé informace a nenechávali se obelstít jejími nepravdivými závěry. Pokud víme, že různé zavádějící myšlenky pocházejí pouze z informací, které si mozek během svého života sám nashromáždil, dokážeme tyto informace postupně ve své hlavě  měnit.

 

Uvědomte si:

Za prvé: Pokud nezměníme obsah své hlavy, budeme v životě vytvářet dál totéž, co jsme vytvářeli doposud.

Za druhé: K  dosažení potřebných změn si potřebujeme vytyčit  jasný cíl.

A za třetí: Své rozhodnutí potřebujeme zpečetit s někým, kdo je nám blízký a kdo nás v našich nových cílech podpoří.

Nyní k jednotlivým bodům. Pokud nezměním obsah své hlavy, bude mi můj „počítač“ vždy generovat tytéž názory a myšlenky, jako mi generoval doposavad. Budu tedy vytvářet podobná rozhodnutí, budou mě ovládat tytéž strachy, stejné nepříjemné myšlenky, stejné nálady. Budu mít stále tytéž přátele, tutéž váhu, téhož partnera, tutéž práci a v podstatě mě nečeká nic jiného, než důchod a smrt. Žádné nové výzvy a všechno při starém.

 

Opustit mé staré já

K opuštění vyjetých kolejí je zapotřebí si najít a změnit takzvané emoční rovnice.  V podstatě jde o to, že mozek každého z nás si zaznamenal určitá větná spojení, která potom formují a utvářejí veškeré naše chování.

Uveďme si příklad: Emoční rovnice typu – „Za lásku musím vždy bojovat“. Tento emoční vzorec nás vždy bude přivádět do situací, kdy za lásku se musím prát, kdy láska nepřichází sama od sebe. Budu tedy mít neustále pocit, že láska ke mně nepřichází jen tak a že si ji vždy musím vydobýt.

Jiné emoční rovnice mohou být jak ve finančním kvadrantu, tak v kvadrantu práce i v kvadrantu zdraví.

Více o Emočních rovnicích můžete naleznout zde.

Ve finančním kvadrantu se nejčastěji objevují rovnice typu „Pro peníze se musí pracovat“ a „Nic nepřichází zadarmo“. Pokud tyto rovnice budeme mít zapsané ve svém  mozku, budeme neustále prožívat to, že bez práce nejsou koláče. Že neustále musím něco dělat. Že není možné jen tak sedět a získávat peníze zadarmo. Tyto emoční rovnice jsou silným nástrojem lidského vědomí a utvářejí veškeré naše chování , které v bdělém stavu prožíváme.

K bodu číslo dva: Je zapotřebí si stanovit cíl. Bez cíle se nikam nedostaneme. Cíl může být například sednout si s partnerem a stanovit si podmínky a pravidla pro lepší výchovu dětí. Nebo navštívit svého šéfa a popovídat si o výši platu. Nebo uspořit padesát tisíc korun do konce roku. Kde není cíl, není ani cesta. A cesta bez cíle vede do prázdna.

K bodu číslo tři: Mám-li stanovené cíle, je zapotřebí  najít blízkého přítele a své cíle mu sdělit. Zavázat se, že do určitého termínu podniknu nezbytné kroky k jejich dosažení a poprosit ho, aby mě v mé stanovené cestě kontroloval.

 

Stanovení pokut

Pokud se vám dlouhodobě nedaří plnit své cíle, stanovte si za jejich nesplnění  určitou pokutu, která pro vás bude bolestivá. Pro někoho to může být tisíc korun, pro někoho sto tisíc korun. Tyto peníze pak převeďte na předem stanovený účet určité dobročinné organizace.

 

Ovládat mozek pro své blaho

Mozek je silný nástroj. Zkusme se naučit používat jej pro své blaho. Zkusme se ho naučit ovládat tak, aby nás nezásoboval nepříjemnými myšlenkami a zcela hloupými a nepravdivými názory. Ale, aby nám sloužil, aby nám pomáhal dosahovat našich cílů. Abychom ho mohli využívat ke správnému řízení svého těla a k činění všeho možného, co přináší dobro. Pak naplníme své životní poslání. Budeme se cítit dobře. A když se budeme cítit dobře, tak se i naše okolí bude cítit dobře. A když se naše okolí bude cítit dobře, tak na světě bude lépe. Bude méně rozvodů, bude méně dětí bez rodičů. Bude se lépe pracovat. Bude méně otrávených tváří v obchodech a v restauracích. Bude méně bezohledných řidičů, méně infarktů, méně AIDS. A na světě pomalu začne být lépe. Vše ale začíná právě u změny  každého z nás.

Autor článku:

Aleš Kalina
Aleš Kalina
Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšle...Zjistit o autorovi více

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Autor článku:

Aleš Kalina
Aleš Kalina
Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.Zjistit o autorovi více

Tipy, které lidé nejvíce hledají

Jak funguje kredit

Primárním cílem kreditu je poskytnout kvalitní služby našich koučů uživatelům, kteří mají zájem vstoupit na cestu osobního rozvoje a dále se rozvíjet a pracovat sami na sobě.

Otázka, kterou pokládáte vybranému kouči prostřednictvím kreditního systému, má přednost před otázkami bezplatné poradny. Navíc kouč udržuje posloupnost Vaší komunikace, do vzájemné diskuse zapojuje již dříve nastíněná témata, rozšiřuje je a do svých odpovědí zahrnuje doporučení, která mají návaznost na řešené otázky. Zvolíte-li následně osobní konzultaci s koučem, slouží Vaše písemná komunikace k přípravě na osobní lekci.

Kreditní systém Vám tak umožňuje na sobě pracovat na dálku za pomoci kouče.

Jeden písemný dotaz kouči je limitován 1000 znaky a je Vám za něj odečten kredit 300 bodů. Z praxe víme, že právě 1000 znaků je zapotřebí pro efektivní komunikaci, dostačující pro vyjádření vašich pocitů či obtíží. Delší text odbíhá od témat a těžko se kouči zpracovává.

Pokud nezbytně potřebujete delší zprávu, tak se Vám odečteme dalších 150 bodů a prodloužíte svůj dotaz na 1500 znaků.

Našim členům nabízíme 900 bodů (tedy tři dotazy v délce 1000 znaků) a k tomu jednu lekci s koučem zdarma. Máte-li zájem vstoupit na cestu svého osobního rozvoje, doporučujeme Vám naše roční členství.

Seznamte se s Emočními rovnicemi

Výukový program zdarma. Naučte se, jak podvědomí pracuje, jaké zákonitosti využívá a jak ho předělat ve svůj prospěch. Získání vašich přání závisí na ovládnutí jeho síly.

Program obsahuje 15 video lekcí

S pomocí 15 dobře pochopitelných lekcí se naučíte, jak podvědomí pracuje. Jaké oblasti života podvědomí ovlivňuje. Proč se mnohým z nás nedaří a jiným ano. Proč tolerujeme neúspěch a často si neumíme poradit ani při vyvinutí veškerého úsilí, na závěr se názorně naučíte jak podvědomí přeprogramovat.

Získáte návod na vyhledání prvních 10 Emočních rovnic.

Naučte se základům vyhledávání svých Emočních rovnic. Získejte jednoduchý pracovní materiál, který můžete využívat i pro hledání více než prvních deseti svých Emočních rovnic, pokud budete mít chuť.

2 hodiny koučinku za cenu 1

Pokud stojíte před vážným rozhodnutím či si nevíte rady ve své zapeklité situaci, máme pro vás povzbuzující nabídku – setkání s koučem. Jsou situace, kdy se sami neumíme rozhodnout, a víme, co může nastat, když rozhodnutí uděláme sami – můžeme pro svoji budoucnost nasekat mnoho bolestivých chyb. Někdy pouze toužíme své břímě někomu sdělit, podělit se o své vnitřní prožitky a trápení. A to je dobře. Sdílené břímě = poloviční břímě.

Potkejte se se svým koučem výhodněji

V rámci tohoto programu máte možnost strávit s vámi vybraným koučem dvě hodiny a zaplatit mu pouze jednu. Povídat si můžete nejen osobně, ale i po skypu či telefonu. Výhodnější setkání s koučem získáte tak, že si jej nejprve vyberete v seznamu koučů a na jeho profilu najdete promo kód. Ten použijete při vyplnění objednávky.

Získáte bonusový e-book pouze pro vás

V rámci programu jsme pro vás připravili e-book Aleše Kaliny: Jak řešit své konflikty elegantně. V něm naleznete neomšelé a osvědčené rady, jak si ze vztahu udělat komunikační ráj. Jak řešit své konflikty elegantně

Objednání lekce s koučem

Objednání koučinku s Alešem Kalinou

Připravujeme pro vás...

Získejte jednoduchý návod na vyhledání a mazání nežádoucích bloků z hlavy

S pomocí 20 dobře pochopitelných videí a pracovního sešitu se naučíte to podstatné k vyhledávání svých Emočních rovnic, k práci s Emočními čísly a 4 oblastmi života. Odhalte své destruktivní emoční bloky a vymažte je z hlavy. Mozek je jenom počítač - naučte se jej přeprogramovat.
emocnirovnice.ales-kalina.cz
3800

Získejte jednoduchý návod na vyhledání a mazání nežádoucích bloků z hlavy

S pomocí 20 dobře pochopitelných videí a pracovního sešitu se naučíte to podstatné k vyhledávání svých Emočních rovnic, k práci s Emočními čísly a 4 oblastmi života. Odhalte své destruktivní emoční bloky a vymažte je z hlavy. Mozek je jenom počítač - naučte se jej přeprogramovat.
emocnirovnice.ales-kalina.cz

Vstupte na cestu k vyřešení svého problému!

V programu osobního rozvoje získáte 900 bodů k písemné komunikaci s koučem + jednu osobní lekci s koučem a další výhody. Tento program je možné si zakoupit jednou ročně.
4490
Zadejte své údaje potřebné k registraci do programu:

Objednání lekce s koučem

Kvalifikovaný dohled odborníka vám zaručí jistotu, že váš problém je řešen co neefektivnější cestou a že se svými emočními rovnicemi pracujete správně.

Svého kouče můžete vybírat podle lokality, ale jelikož lekce mohou probíhat po telefonu či Skypu, tak se lokalitou nemusíte svazovat.

Důležité jsou jistě zkušenosti v dané problematice, která vás trápí. Náš tým koučů je složen z profesionálů s mnohaletou praxí v oblasti přeměny osobnosti. Všichni pracují výhradně s metodou Emočních rovnic pod pravidelným vedením Aleše Kaliny a každý z našich koučů má osobnostní rysy, které umožňují vést konzultační lekce tak, aby přinášely kýžené výsledky a spokojenost našich zákazníků.

Naše kouče rozdělujeme do tří kategorií:

Lekce zdarma v rámci programu:


Svoji lekci s koučem si rezervujte ve svém uživatelském profilu.

Odhalte svých prvních 100 emočních rovnic

Výukový program s pracovním sešitem. S pomocí video lekcí a interaktivního pracovního sešitu se naučíte, jak si najít svých prvních alespoň 100 emočních rovnic. Cena programu je 3800 Kč. Záruka spokojenosti.

20 video lekcí / 20 mp3 audio lekcí

S pomocí 20 dobře pochopitelných video lekcí (nebo audio nahrávek) se naučíte to podstatné k vyhledávání svých emočních rovnic. Odhalíte své destruktivní emoční bloky a pochopíte jak je vymazat z hlavy. Mozek je jenom počítač – naučíte se jej přeprogramovat.

Interaktivní pracovní sešit

V rámci tohoto programu získáte na míru vyvinutý pracovní sešit, který se stane vaším nepostradatelným průvodcem. Do něj zapisujete vše, co se naučíte a dále se svými zápisy pracujete. Pracovní sešit vás dobře navede při hledání svých nově nalezených emočních rovnic.

Bonusový materiál

10 dalších pomocných video návodů.

Čtěte více

Získejte jako bonus příspěvky, které za poslední roky četlo více jak 250.000 lidí. Vytvořte si svůj uživatelský účet a získejte zdarma výhody v podobě prémiového obsahu a přehledné komunikace s koučem. Každý měsíc naše rady obohacují více jak 100.000 čtenářů. Staňte se jedním z nich a profitujte z osvědčených rad. Tento program je zdarma.

Čtěte prémiový obsah pouze pro registrované zdarma.

Otevřete si přístup k uzamčeným článkům a získejte rady k řešení svých potíží. Vložte si své oblíbené články a videa z našich stránek do své knihovny v uživatelském účtu a mějte je stále k dispozici bez vyhledávání.

Komunikujte s našimi kouči 1:1

Přeneste si svůj první dotaz do svého účtu a vytvořte si historii komunikace. Žádné rady od kouče se vám již neztratí. Po registraci získáte další možnost položit dotaz koučovi zdarma. Odpověď na něj se již nebude veřejně publikovat.

Vytvořte si své životní cíle

Získejte video lekci zdarma: Jak si vytvořit své životní cíle a neztratit se v životě.

Napište svůj dotaz

Napsáno 0 z 1000 znaků.

Svůj e-mail nám nemusíte sdělovat.

Odpověď si vyzvednete prostřednictvím kódu, který vám zobrazíme po odeslání vašeho dotazu.

Vyzvedněte si svoji odpověď

Vložte kód, který jste získali po zadání svého dotazu.

Zaregistrujte se zdarma, přeneseme vám do vašeho účtu váši odpověď a získáte tak historii své komunikace s našimi kouči.

Vstupte na cestu k vyřešení svého problému!

V programu osobního rozvoje získáte 900 bodů k písemné komunikaci s koučem + jednu osobní lekci s koučem a další výhody. Tento program je možné si zakoupit jednou ročně.
990
Zadejte své údaje potřebné k registraci do programu:

X
Popovídejte si o svém problému s koučem.
Získejte 15 minut konzultace zdarma.