Mozek je silnější, než si myslíme

Poněvadž jsme se s mozkem narodili a nic jiného než názory vlastní hlavy jsme nikdy neslyšeli, neměli jsme možnost si na krk nasadit hlavu někoho jiného a vidět svět jeho očima, jsme bytostně spojeni se vším, co nám hlava říká a jak nám předkládá okolní svět. Věříme všemu, co nám mozek říká, a nemáme, dokud nedospějeme, ani potřebu na obsahu hlavy cokoliv měnit.

Mozek má však kromě funkcí správy těla i myšlenkově-emoční funkce. Je nesmírně pracovitý a ulehčuje nám práci dokonce i tím, že skoro 95% veškeré jeho činnosti si neuvědomujeme. Jen si zkuste představit, že byste museli přemýšlet, kolik trávicích šťáv budete muset uvolnit v žaludku, aby se vám ten nedělní oběd správně natrávil a posunul do střev. Nebo byste večer místo příjemného sledování filmu museli vyhodnocovat impulzy z 520 milionů senzorů, které jsou rozmístěny po celém těle!

Kromě těchto výkonných funkcí života má ale mozek další funkce, které pouhým okem taky nespatříme. Rád bych vám dnes poodhalil podstatu a sílu některých z nich.

Druhý zákon Emočních rovnic

Podle druhého zákona Emočních rovnic se člověku zapsaná Emoční rovnice vždy bude někde v jeho okolí dokazovat. Nezáleží na tom, jaký zápis se do mozku zapíše. Vše zapsané vždy najde cestu k potvrzení. Vlivem tohoto zákona lidé prožívají nepředvídané katastrofy a zatím jiný výklad než osud pro lidstvo není znám. Osud však není. Jde pouze o projev tohoto zákona.

Tento zákon svým dopadem ovlivňuje jak jednotlivce, tak i na celé společnosti. Myšlení jednotlivých lidí se sčítá a podle tohoto zákona opět nachází svoji formu. Jednoduše si můžete představit tento vesmír jako poslušného modelátora všeho, co lidské mozky produkují. Celý vesmír nevznikl za pomoci bagrů a jeřábů, ale zformoval se do své hmotné podoby, aniž by někdo přiložil ruku. Z toho usuzujeme, že hmotné částice se umí formovat do tvarů podle předen naformulované myšlenky, přání, snu či představy, které jsou dostatečně intenzivní a nepochybující.

Díky projevům toho zákona má jednotlivec svůj svět, partneři svůj svět, určitý podnik svůj svět, národy své národní projevy atd. Pokud chceme vidět důkaz, podívejme se na součet myšlení všech Čechů a ve výsledku vidíme stát, vládu a životní prostředí, které se nám zde zobrazuje. Národy kolem nás mají ale odlišné prostředí, přestože žijí vedle nás, mají stejné mozky (fyziologicky) a dýchají stejný vzduch.

Vždy jde nakonec o výslednici veškerého myšlení všech příslušníků daného národa. To, co vidíme, už je jenom důsledek tohoto myšlení.

Můžete si to představit i tak, že máte jeden velký sud a do něj ústí miliony malých trubiček. Každá trubička přivádí svůj díl vody různé kvality a můžete průběžně pozorovat, jaká voda v něm výsledně je. Proto velcí filozofové nabádali lid k jednotě v myšlení.

Přenos informace bez zpoždění

Další zákonitostí je přenos informací mezi mozky bez opožďování. Mozek dokáže komunikovat s ostatními mozky v reálném čase. Na Zemi se tato zákonitost obtížně pozoruje, ale pokud byste cestovali vesmírem, mohli byste si ji vychutnat v plné síle. Pokud například na vás někdo příjemně myslí, vnímáte jeho myšlenky, které vás zahřívají, a společně se těšíte myšlením na stejnou věc. Proto je znovuprožívání myšlenek z prvního rande tak úžasné. Vy i váš partner myslíte současně na totéž. Společné myšlení se umocňuje a vy jste plni síly a nadšení po několik měsíců. Stejně tak, pokud někoho naštvete, můžete cítit mozek takového člověka i několik let.

Pokud byste si ale udělali výlet k naší nejbližší hvězdě, která je vzdálená 4,2 světelného roku, (to znamená, že byste vesmírnou lodí museli cestovat rychlostí světla 4,2 roku palubního času, než byste tam doletěli), a pokud byste chtěli zavolat domů ihned po příletu ke hvězdě a podělit se o spatřené zážitky, signál by letěl k vašim nejbližším 4,2 roku prostorem než by zazvonil na jejich telefonu. Pokud byste ale uměli pracovat s mozkem a poslali byste pozdrav jeho pomocí, adresát by vaši zprávu dostal ihned.

Vždy si s oblibou představuji, jak se na nás budou dívat naši potomci v roce 3019? Jak daleko asi budou, jaké technologie budou ovládat, jak budou umět pracovat s hlavou, jak daleko do vesmíru se dostanou?

Já jsem vám dnes poodhalil dva zákony, jejichž používání bude v následujícím tisíciletí běžnou praxí.

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.