Jak najít smysl života?

Smysl života dává našemu životu význam. Je to důvod, proč tu jsme, je to filosofická otázka týkající se existence obecně. Smysl života může být také vyjádřen otázkami typu „Proč jsme tady?“, „O čem je život?“ nebo „Jaký je smysl existence?“ Mnozí lidé smysl života po celý život marně hledají, ti šťastní ho nacházejí a asi každý člověk měl někdy pocit, že smysl života ztratil.

Smysl(y) života

Pro každého člověka jsou v životě důležité určité hodnoty. Pokud se opíráme o jedinou hodnotu a pouze tato jediná hodnota naplňuje smysl našeho života (u žen se např. často jedná o výchovu dětí, u mužů o práci), ve chvíli, kdy tuto hodnotu ztratíme (odchod dětí z domu, odchod do důchodu), se nám může zdát, že se nám zřítil celý svět. Tak tomu ovšem není. Ačkoliv si mnozí lidé myslí, že je pro ně v životě důležitá pouze jedna věc (kterou právě teď ztratili), ve skutečnosti je toho pro ně důležitého více.

Jen je třeba si to uvědomit. Nikdy se tedy nevzdávejte a snažte se najít vše, co je pro vás důležité.

V terapii se často hovoří o tom, že každý člověk se opírá o tři hlavní nohy.

Jsou to vztahy, práce a záliby. Všechny tyto tři oblasti pak člověk po celý život rozvíjí a buduje (ačkoliv některé třeba více a některé méně). Všichni tedy můžeme vnímat jiný smysl našeho života v oblasti vztahů a jiný v souvislosti s prací atd. Je naprosto v pořádku zamýšlet se nad smyslem svého života ve spojitosti s různými jeho rovinami.

Ztráta smyslu života a jeho nové hledání

Problém nastává, když se jedna z rovin, v rámci nichž uvažujeme o smyslu života, zhroutí. V této chvíli si musíme uvědomit, že i navzdory této skutečnosti, se stále máme o co opřít. Pouze ve chvíli, kdy se zhroutí oblasti všechny tři, je třeba začít s novým budováním, případně hledáním. Pokud se právě nyní nacházíte ve stavu, kdy máte pocit, že je váš život nudný a že ztratil smysl, máme pro vás několik rad, jak ho zase nalézt. Tyto rady podrobněji popisuji ve své knize, jejíž ukázku nalezne zde.

Jak najít smysl života 

  1. Zamyslete se nad tím, co je pro vás v životě důležité, co vám přináší radost a začněte se tomu věnovat.
  2. Pokud máte představu, že smyslem života musí být něco velkolepého a ohromujícího, zbavte se jí. Raději se zaměřte na úplně cokoliv, co vám zkrátka bude připadat smysluplné a co vás bude činit šťastnými.
  3. Zavolejte svým příbuzným, známým které jste dlouho neviděli nebo přátelům z dětství a podnikněte s nimi něco.
  4. Napište si seznam deseti věcí, které jste nikdy nedělali a které byste rádi zkusili. Může se jednat o bungee jumping, pořádání večírku u vás doma nebo třeba jen vaření polévky z chřestu. Důležité je nebát se a experimentovat.
  5. Přestaňte se brát příliš vážně a udělejte si z celé záležitosti hru. S radostí a lehkostí jdou věci mnohem snáz.

Aktivní vytváření smyslu života

Často se hovoří o nalezení smyslu života a pak se zdá, jako kdyby tento smysl někde ležel a stačilo ho pouze objevit. Smysl života na nás však nikde nečeká jako hotová věc, smysl života si všichni aktivně vytváříme (nebo přebíráme od svých vzorů) a vkládáme do svých činností. Různí lidé tak nacházejí smysl života v různých věcech, a tak je to správně.

Ať už se pro nás smyslem života stane cokoliv, je důležité, abychom si vybrali podle našich vnitřních hodnot a přesvědčení a nikoliv podle toho, co od nás očekávají druzí. Rovněž bychom se měli naučit být tolerantní k přesvědčením a hodnotám ostatních lidí a respektovat, že jejich idea smyslu života se může výrazně lišit od té naší.

A nejdůležitější dobrá rada do života na závěr:  Přemýšlejte o smyslu života, ale nedělejte to pořád. Ušetřený čas věnujte žití, klidně nesmyslnému. 

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.